Kategori: Firavunlar

NEFERKAMIN Adı : Neferkamin Periyot: I. Ara Periyot Hanedanlık: VII / VII. Hanedanlık Selefi: Merenhor Halefi: Nikare Saltanatı: ? Babası: ? Karısı: ? Çocukları: ? Ölüm Yılı: ? Defin Yeri: ? Mezar Numarası: ? Mezarı Keşfeden: ? Neferkamin, I. Ara Periyot firavunudur. Taht ismi “Sneferka”, Abidos Kral Listesi’nde geçmektedir. İsmin yanlış yazılması muhtemeldir. 034 hşyeroglifi “s”, R22 hiyeroglifi ise “min” olduğundan “Neferkamin” denmektedir. Bu da kralın adının doğru okunmasını sağlar. Nikare ismiyle birlikte, British Museum’da altın plak üzerindedir. Bunun sahte olduğunu iddia edenler de vardır.

MERENHOR Adı : Merenhor Periyot: I. Ara Periyot Hanedanlık: VII / VII. Hanedanlık Selefi: Neferkare Khendu Halefi: Neferkamin Saltanatı: ? Babası: ? Karısı: ? Çocukları: ? Ölüm Yılı: ? Defin Yeri: ? Mezar Numarası: ? Mezarı Keşfeden: ? Merenhor, I. Ara Periyot firavunudur ve sadece Abidos Kral Listesi’nde adı geçmektedir.

NEFERKARE KENDU Adı : Neferkare Kendu Periyot: I. Ara Periyot Hanedanlık: VII / VII. Hanedanlık Selefi: Djedkare Shemai Halefi: Merenhor Saltanatı: ? Babası: ? Karısı: ? Çocukları: ? Ölüm Yılı: ? Defin Yeri: ? Mezar Numarası: ? Mezarı Keşfeden: ? Neferkare Kendu ya da Neferkare IV, I. Ara Periyot Dönemi VII./VIII. Hanedanlık firavunudur. Bazı Mısır bilimcilere göre VII./VIII. Hanedanlık’ın altıncı kralıdır. Neferkare Kendu ismi, Abidos Kral Listesi’nde 45 numaralı kartuşta yazılıdır. Torino Papirüsü’nde bu kralın olmaması büyük eksikliktir. Abidos Kral Listesi haricinde hiçbir kaynakta Neferkare Kendu ismi geçmemektedir. Silindirik bir mühürlü kartuşta Hndy “Khendy” yazılıdır. Modern bilginler de görmüşler ve…

WESTCAR PAPİRÜSÜ Westcar Papirüsü, büyücüler ve rahipler tarafından geliştirilen mucizeleri içeren yaklaşık beş hikayeden oluşan antik Mısır metnidir. Bu hikayelerin her biri, oğulları tarafından Firavun Cheops’un kraliyet sarayını anlatmaktadır. Papirüsteki bu hikaye, “Kral Cheops ve Sihirbazlar” ve “Kral Cheops’un Mahkeme Masalı” olarak çevrilmiştir. Wetcar Papirüsü’nden kurtarılan bölümü 12 rulosudur. Miriam Lichtheim bunların Hiksos dönemine ait olduklarını fakat bu hikayeleri okuduğumuzda ise XII. Hanedanlık dönemine ait oldukları kanısına varıyoruz. Dil bilimci ve Mısır bilimci Verena Lepper de, Westcar Papirüsü’nün XIII. Hanedanlık zamanında yazıldığının mümkün olduğunu düşünmektedir. Bu papirüs IV. Hanedanlık tarihini yeniden yapılandırmak için edebi bir kaynak olarak tarihçiler…

SAKKARA TABLETİ Sakkara Tableti, Mısır Müzesi’nde Ramses Periyodu’ndan hayatta kalan Mısırlı firavunların bir çok listesini içermektedir. 1861 yılında, Sakkara’da Tjenry’nin mezarında bulunmuştur. Tjenry, II. Ramses’in yüksek seviyede bir memuruydu. Yazıtlarda Anedjib ve Qa’a (I. Hanedanlık)’dan, II. Ramses’e kadar olan düzenli ve sıralı 59 firavun listelenmektedir. II. Ara Periyot Dönemi, Hiksoslar ve diğer krallara ait bilgiler bulunmamaktadır. “Kafir Ankhenaten’e yakın olanlar” oldukları sebeiyle olduğu düşünülmektedir. Kartuşlar çok zarar görmüştür sadece 47 tanesi kurtarılmıştır. III. Hanedanlık’tan çok sayıda kral olmasına rağmen bu tablet sadece dört kraldan bahseder. Yanlışlıklar tablette mevcuttur. Sadece XII. Hanedanlık krallarının kronolojileri tam anlamıyla doğrudur.

PALERMO TAŞI Palermo Taşı, V. Hanedanlık sonlarına doğru siyah bazalttan yapılmış Eski Mısır dikilitaşlarındandır. Muhtemelen de Mısırlıların ilk tarihi metinleridir. Şimdi ise parçalarından bir dizisi, V. Hanedanlık’ın ortalarına doğru olan kralların saltanatları hakkında detayları barındırır. Ayrıca bu sayede Manetho’nun kronoloji oluşturmasında da faydalı olmuştur. Ne yazık ki, I. ve II. Hanedanlıklara ait çoğu bilgiler ise harap olduğundan günümüze gelememiştir. Yukarıdaki resimdeki bu ana parça 1866 yılından beri olsa da 1895 yılında bir Fransız arkeologun ziyareti sırasında keşfedilmiş ve 1902 yılında Heinrich Schafer tarafından ilk defa yayınlanmıştır. Bu koleksiyon şu anda, Sicilya’daki Palermo Arkeoloji Müzesi’ndedir. Kahire’deki Mısır Müzesi’nde daha…

KARNAK KRAL LİSTESİ Karnak Kral Listesi, Akh-Menu Salonu’nun güneybatı köşesindedir. Thutmose III hanedanlığı esnasında oluşturulmuştur. Listelenen 61 kral, Eski Krallık’tan Snefru ile başlamaktadır. 39 kralın adı halen okunabilmesine rağmen hiçbirisi kabartma bir resim olarak yazılmamıştır. Mısırlı firavunların listesi burada da tam değildir. Diğer kralların isimlerini, diğer listelerden öğrenmekteyiz. Fakat bu liste, I. ve II. Ara Periyot dönemi krallarının isimlerini içerdiğinden bizler için önemlidir. 1825 yılında James Burton tarafından ilk defa açıklanmış ve maceraperest Emile Prisse tarafından çoğaltılmış ve 1843 yılının bir gecesinde kral listelerini içeren bloklar çalınmıştır. Aynı zamanda, Mısır bilimci Karl Richard Lepsius liderliğindeki bir Alman keşif…

I. HANEDANLIK II. HANEDANLIK Menes – Narmer Hetepsekhemwy Hor-Aha Reneb / Nebre Djer Weneg Merneith Ninetjer Djed Sened Den Anedjib Seth-Peribsen Semerkhet Sekhemib-Perenmaat Qa’a Khasekhemwy Sneferka III. HANEDANLIK IV. HANEDANLIK V. HANEDANLIK VI. HANEDANLIK Nebka Snefru Userkaf Teti I Djoser Khufu (Cheops) Sahure Userkare Sekhemkhet Kauab Neferirkare K. Pepi I Sanakhte Djedefre Shepseskare Merenre I Khaba Kefren Neferefre Pepi II Huni Bakare Niuserre Neferka Menkaure Menkauhor Merenre II Shepseskaf Djedkare Isesi Nicotris-Siptah Unas VII-VIII. Hanedanlık IX-X. Hanedanlık XI. Hanedanlık Menkare Meryibre Khety I Intef I Neferkare II Neferkare VII Intef II Neferkare III Nebkaure Khety II Intef III…

ABIDOS KRAL LİSTESİ      Mısırlılar hakkındaki bilgilere erken dönem yazarlarından ulaşıyoruz. Manetho, Herodot ve her saltanattan gelen kitabeler. Günümüze gelen birkaç kral listesi vardır ve bunlardan birisi de Abidos Kral Listesi’dir. Abidos Kral Listesi, Seti I Tapınağı’nda bulunmuştur. Dar bir koridor duvarlarında, firavunlara ait kolonlar vardır. Tam bir delil değildir fakat bazı durumlarda kronolojik olarak kanıtlarla güncellenmiştir. Abidos Kral Listesi’nin içeriği aşağıdadır: Meni Teti Iti(Egemen) Ita(Egemen Akbaba) Djaty (İki Eyalet) Mer-ba-pen\ Semsem(Rahiplerin Rahibi, Ptah Rahibi) Qebh(Güneyin şahin başlı tanrısı) Mdw-ti-umer Ka-kau(Boğaların Ruhu) Khnum-netjer-n (Kutsal Koç) Uadj-nes Sen-di,or Sen-Dji (Korkulan) Dja-dja-tepy (Baş Şef) Nebka(Ruhların Lordu) Djeser-za (Kutsal Koruyucu) Teti…

MANETHO KRAL LİSTESİ  Manetho, Heliopolis’li Mısırlı bir rahipti. Ptolemy I’in koruması altındaydı ve Mısır tarihini derlemeye başladı ve adına da “Aegyptika” ismini verdi. Yunanca olan bu eserini, MÖ 271 yılında bitirmiştir. Büyük İskender’in, Mısır’ı yeniden kurduğu günden beri Mısır tarihini açıklamaya çalıştı. Bu orijinal çalışma kaybolmuştur ancak sonraki yüzyıllarda Hristiyan tarihçiler tarafından yapılan kısa transkritler ve özetlerinden biliyoruz. Bu eserin bir kça farklı çevirisi vardır: Josephus Flavius, 11 yy Sextus Julius Africanus, 3. yy Eusebius of Cesarea, 3.yy ve 4.yy George Syncellos , 8. Yy Manetho’nun kopyalarındaki çevirilerde bazı hatalar vardır. Çoğu tarihler eşleşmemektedir. Manetho, Mısırlı firavunların isimlendirme…