Kategori: Piramitler

USERKAF PİRAMİDİ 49 metre yüksekliğinde, 73,3 x 73,3 metre tabanında, 53 derece eğimli 5. Hanedanlık piramididir. Userkaf, 5. Hanedanlık’ın ilk firavunudur. 7 yıl saltanat sürmüştür. Sakkara’da, Djoser Piramidi’nin kuzeydoğu köşesine bu piramidi yapmıştır. Piramidin dış tarafı bir yığın molozlarla örtülmüştür. Siyah bazalttan yapılan avlu katı hala görülmektedir. Yanında küçük bir piramit daha vardır. 21 metrekaredir. Üçüncü piramit oılan kraliçe piramidi dışarıdan çevrilmiştir ve büyük ihtimalle Neferhetepes olarak adlandırılmıştır. Avlusu açıktır. Userkaf Djoser Piramidi’nin kapalı olmasını istiyordu. Belki depolitik sebeplerden dolayı bunu istemiştir.

UNAS PİRAMİDİ 43 metre yüksekliğinde, 57,75 x 57,75 tabanında, 56 derece eğimi olan Unas Piramidi’nin mimarı Unas, 5. Hanedanlık’ın son firavunudur. Djoser Piramidi’nin genybatısında bulunmaktadır. Burada dünyanın en eski yazıları bulunmuştur. MÖ 3200 Firavunlar Mısırı’nın başlangıcı kabul edilmiştir ve bu yazılar da en eski yazılar kabul edilmektedir. Eski Krallık’ın en küçük piramididir fakat yarım kabartma şekiller açısından en iyisidir. Unas, Mısır’da yaklaşık 32 yıl saltanat sürmüştür. Piramidin güney tarafında memfis’in Büyük Papazı, Ramses II’nin oğlu Khaemwaset’e ait bir kitabe vardır. Bu da restorasyon yapıldığını göstermektedir. Unas’ın ismi böylece yaşamaya devam etmiştir. Güney tarafındaki rampanın üzerinde, en eski çizgili…

TETI 1 PİRAMİDİ Orijinal Adı………….: Teti’nin Sitesi. Orijinal Yükseklik: 52.5 m Taban uzunluğu……: 78.5 m Yapım Tarihi………: 6. Hanedanlık Eğim Açısı………….: 53,7’48’’ Teti, 6. Hanedanlığın (MÖ 2345 – 2181) kurucusudur. Teti’nin Piramidi Mariette tarafından 1853 yılında keşfedilmiştir. Eski Mısır’ı MÖ 2323’den MÖ 2291 yılları arasında yönetmiştir. Eski Kraliçe Ipwet, Kral Wenis’in kızıydı. Kral Wenis ise 5. Hanedanlığın son kralıydı. Kraliçe, Teti’nin varisi, Kral Pepi I’in annesidir. Tarihçiler, Kraliçede bir kral gücü olduğuna inanırlar. Hemen hemen tüm büyük mahkemeler (Kral Wenis) Teti’nin saltanatı esnasında çok güçlü bir zaman geçirdiler. Kral bilinmeyen nedenlerden dolayı korumaları tarafından öldürüldü. Teti çoğu arazilerini…

SHEPSESKAF PİRAMİDİ 18 metre yüksekliğinde, taban uzunluğu 99,6 metre x 74,4 metre, eğimi 70 derece olan 4. Hanedanlık piramitidir. Shepseskaf , Güney Sakkara’da esrarengiz bir yapı inşa etmiştir. 4. Hanedanlık’ın son kralıdır ve tahminen 5 yıl saltanat sürmüştür. O’nun piramidi büyük bir mastabaya benzemektedir. Pepi II Piramidi’nin güneydoğusuna yaklaşık 50 metredir. Snefru’nun Kuzey Piramidi’nin batısında taş ocağı ve bu taşları taşımak için yapılmış bir rampa da keşfedilmiştir. pepi II ve Shepseskaf piramitleri eski krallık’ın sonunu temsil etmektedir. Girişi kuzey tarafında birkaç metre yukarıdadır. Doğu tarafında piramit taspınağının kalıntıları bulunmaktadır. Mastabanın kenarlarını çeviren 15 metre civarında kerpiç bir duvar…

SENWOSRET III PİRAMİDİ Yüksekliği 48,5 metre, tabanı 106 metre, eğimi 43°35′ olan ve içinde bir kraliçe piramidi bulunan Senwosret II Piramidi Dhashur bölgesindedir. İnsanı şaşırtan yeşil bir tarlanın olduğu yerden bakıldığından mahvolmuş bir piramit görünür. Yeşil tarlanın karşısında sapsarı kumlar görünür. Piramidin kerpiç bir merkezi vardır fakat tabanı doğal sarı kireçtaşından bir tümsek içine inşa edilmiştir. Senwosret II, Amenemhet II’nin ardılıdır ve 12. Hanedanlık’ın 4. firavunudur. Site, 18 ve 19. Hanedanlıklar için önemli bir yer olan Kom Madinet Ghurab’a uzak değildir. Piramit, 12 metre yüksekliğindeki bir küçük tepe üzerine inşa edilmiştir. Geniş kireçtaşları kullanılmış araları yanmaz tuğlalarla kaplanmıştır.…

SENWOSRET II PİRAMİDİ Yüksekliği 48,5 metre, tabanı 106 metre, eğimi 43°35′ olan ve içinde bir kraliçe piramidi bulunan Senwosret II Piramidi Il-Lahun bölgesindedir. İnsanı şaşırtan yeşil bir tarlanın olduğu yerden bakıldığından mahvolmuş bir piramit görünür. Yeşil tarlanın karşısında sapsarı kumlar görünür. Piramidin kerpiç bir merkezi vardır fakat tabanı doğal sarı kireçtaşından bir tümsek içine inşa edilmiştir. Senwosret II, Amenemhet II’nin ardılıdır ve 12. Hanedanlık’ın 4. firavunudur. Site, 18 ve 19. Hanedanlıklar için önemli bir yer olan Kom Madinet Ghurab’a uzak değildir. Piramit, 12 metre yüksekliğindeki bir küçük tepe üzerine inşa edilmiştir. Geniş kireçtaşları kullanılmış araları yanmaz tuğlalarla kaplanmıştır.…

SENWOSRET I PİRAMİDİ Yüksekliği 61,5 metre, Tabanı 105 metre, eğimi 49° 23’55” olan Senwosret I Piramidi, 12. Hanedanlık firavunu Senwosret I’e aittir. Kompeksinde 1 küçük piramit ve 9 kraliçe piramidi bulunmaktadır. Piramit, babası Amenemhat I Piramidi’nin 1,5 km güneyinde yer almaktadır. Arkeolojik kazılarda görüldüğü gibi baası Amenemhat I Piramidi’ne çok benzemektedir. Ana madde olarakkireçtaşı kullanılmıştır. Tabanında taş bloklar bulunmuştur. Yapının iskeletindeki boş bölgeler kireçtaşı, kum fragmanlarla doldurulmuştur. Kaplaması beyaz iyi kireçtaşındandır. Piramit tabanı etrafındaki bir düz çukur demirle çevrelenmiştir. Bu metot tipik Orta Krallık zamanı metodudur. Piramidin köşeleri altında, gerçek dini törene ait gömülü eşyalar bulunmuştur.Diğerleri de dışarı…

SEKHEMKHET PİRAMİDİ Unas Piramidi’nin güneybatısında Sakkara’da yer alan bu piramit tamamlanamamıştır. 7 metre yüksekliğinde, 120 x 120 tabanında ve eğimi bilinmeyen Sekhemkhet Piramidi, 3. Hanedanlık firavunu Sekhemkhet’e aittir. Kanıt olarak onun adını taşıyan Sinai’deki Maghara Vadisi’ndeki mezarda çizilmiş bir sahneden biliniyor. Askeri bir sahnede, Sekhemkhet mace denilen sıvıyı düşmanlarına püskürtüp çölünden dışarı atmıştır. Gerçekten de bu rölyef Sekhemkhet’in baş göstermesini anlatıyor. Yakalanan kralın üzerinde Beyaz Taç, ikici açıklama da ise Kırmızı Taç giydiği görülmektedir. Bu firavun hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Turin papirüsüne göre, Dijoser’in ardılı olan Dijose-Ti vardı ve 6 yıl saltanat sürmüştü. Mısırbilimciler Djoser-Ti ile Sekhemkhet’in aynı…

SAHURE PİRAMİDİ Yükseliği 48 metre, taban uzunluğu 78,5 metre, eğimi 50°11’40” olan 5. Hanedalık piramididir. Abusir’deki bütün piramit kompleksleri harap olmuştur. Taş hırsızları zamanında fazlasıyla zarar vermişlerdir. Sahure Piramidi ” Sahure’nin ruh parıltısı” olarak da bilinir. Büyük olasılıkla Abusir bölgesindeki ilk piramit olarak bilinir. Yapım malzemeleri dikkate değerdir ve içerisinde krala ait kabarmalarla dekore edilmiştir. Vadi tapınağında güney ve doğu rampalı kuzey güney yönlü bir eksen vardır. Sekiz pembe granit sütün, piramidin doğu girişini süslemiştir. Tapınağın güneyinde sadece dört sütüunlu giriş vardır. Vadi tapınağında bazalt tabanlar dekore edilmiş duvarlar ve astronomik tavan vardır. Her iki giriş de tapınağın…