Kategori: Tapınaklar

KARNAK TAPINAĞI LUXOR TAPINAĞI DENDERA TAPINAĞI KOMOMBO TAPINAĞI PHILAE TAPINAĞI EDFU TAPINAĞI HATSHEPSUT TAPINAĞI KRALLAR VADİSİ SOYLULAR VADİSİ KRALİÇELER VADİSİ İŞÇİLER VADİSİ

İŞÇİLER VADİSİ Yukarı Mısır’a giden her ziyaretçi, işçilerin köyü olarak kullanılan İşçiler Vadisi’ni görebilir. Arapça ismi Deril-Medina olan ve “Şehir Manastırı” anlamına gelen bu yer çok değişik yapıya sahiptir. Çünkü Koptik Hristiyan periyodu sırasında, Hathor’un Ptolemic tapınağı bir manastır gibi kullanılmıştır. Thutmose I tarafından 18. Hanedanlık zamanı köy bulunmuştur. Bu köyde 400’den fazla yetenekli zanaatkârlar ve aileleri oturmuş, bunlar aynı zamanda firavunların piramitlerini de inşa etmişlerdir. Köy halkı 70 haneden oluşmuş bir ana caddedeydi. Ayrıca dışarıya da 50 kadar yapıt eklemişlerdir. Evleri çok basitti. Karşılama salonu, ana ikinci odası, çalışma odası, yatak odası, mutfak ve aşağıda mahzenler ve…

SOYLULAR VADİSİ Soylular Vadisi turistler tarafından çok sık ziyaret edilen yerlerden biri değildir. Genel ağırlıklı Krallar Vadisi ve kısa süreli de olsa Kraliçeler Vadisi’ni gezerler. Soylular Vadisi içerisinde yüzlerce mezar vardır fakat sadece birkaçı açılmıştır. Luxor’un batı tarafında bulunan bu vadi, Sheik Abd El-Korna olarak da bilinir. Bu mezarlardan çok iyi derecede korunmuş olanları da görülmüştür. Güzel rölyef çalışmaları, gerçekten harika mezar boyamaları buradaki yöneticilerin, vezirlerin ve papazların mezarlarını süslemektedir. Burası tek bir vadi değil vadiler silsilesidir. Assasif Mezarları, Dra Abu el-Nagar Mezarları, Gurret Marai Mezarları, Der-il Bahari Mezarları, Khokka Mezarları, Sheikh abd el-Qurna Mezarları ve diğer mezarlar…

KRALİÇELER VADİSİ Kraliçeler Vadisi; Biban el-Harim, Biban el-Sultanat ve Wadi el-Melikat olarak da bilinir. Firavun hanımları ve çocukları burada gömülüdür. Antik çağlarda, Ta-Set-Neferu olarak bilinen ve “firavun çocuklarının yeri” anlamına gelen bu eşsiz bölge, 18-19-20. Hanedanlık firavunlarının hanımları, prensleri, prensesleri ve bazı asillerin ailelerinden bazılarına tahsis edilmiştir. Bu mezarlarda yatanlar tek kişi yatarlar ve papazlar tarafından bakımı, günlük ibadetleri, tanrıya sunumları yapılırdı. Vadi, Thebes’in karşısında Nil’in batı tarafında Krallar Vadisi’nin yanında bulunmaktadır. Bu kıraç alan, başkente yakınlığı ve sakinliğinden dolayı seçilmiş olabilir. 18. hanedanlık kralları, piramit yerine bu şekil defin odaları yaptırmıştır. Belki de mezar soyguncularından korumak için…

KRALLAR VADİSİ Krallar Vadisi Haritası MÖ 16. yy’dan 11. yy’a kadar yaklaşık 500 yıla yakın bir sürelik periyota hizmet eden bu vadi, Yeni Krallık’ın kral ve asilleri için yapılmıştır. (18-20. Hanedanlık) Vadi, Nil’in batı tarafında, Thebes (modern Luxor)’in karşısında halen durmaktadır. Burası ikiye ayrılır: Doğu Vadisi (çoğunlukla kral mezarları vardır) ve Batı Vadisi. Thebes yani modern Luxor’da yüzlerce mezar vardır. Bunlardan birkaçı turistlere ve ziyarete açıktır. Çoğu insan Krallar Vadisi’ni bilir. Tutankhamun’un mezarından ve onlarca heyecan verici mezarlardan oluşan Krallar Vadisi büyüleyicidir. Tutankhamun ve bir iki kralın mezarı ziyaretçiler tarafından çok büyük ilgi  görmektedir. Günümüzde de halen daha…

HATSHEPSUT (Der-il Bahari) TAPINAĞI Hatshepsut Tapınağı Deril El-Bahari Tapınağı, dizayn ve dekorasyonu yüzünden Mısır’daki çok karakteristik tapınaklardan birisidir. Yeni Krallık zamanındaki tapınaklar gibi kireçtaşından yapılmış ve kumtaşı kullanılmamıştır. Senimut’un düşüncesine göre, tapınağı bir mimar inşa etmiştir. Tapınak, 18. Hanedanlık’tan Kraliçe Hatshepsut anısına yaptırılmıştır. Ölüm tapınağı hazırlanmış ve kahramanlıkları burada yad edilmiştir. MS 7.yy’da, bu alanda bir Kıpti manastırından sonra burası “Kuzey manastırı” olarak bilinirdi. Şimdi ise Deril El-Bahri olarak biliyoruz. Arapça anlamı “Kuzey Manastır Tapınağı” dır ? Teoriye göre tapınak ilk Hristiyan periyodu zamanında, Kıpti manastırı olarak kullanıldığıdır. Hatshepsut ve Thutmose III Bu tek tapınak Hatshepsut’un orijinal fikirlerini,…

EDFU TAPINAĞI Edfu Tapınağı Edfu, Aswan’ın kuzeyine 60 km mesafededir. Üçlü Tanrı kültünün merkezi Yukarı Mısır’dadır. Üçlü Tanrı dediğimiz; Hathor, Horus ve oğulları Hor-Sama-Tawy. Yunan belgelerinde Edfu, “Muhteşem Apollopolis” olarak geçer. Çünkü Yunan miti Horus’u, Apollon olarak tanımlar. Ptolemy III ve Ptolemy IV Edfu, antik zamanların gelişmiş bir şehriydi. Bugün Horus Tapınağı, Edfu şehrindeki en önemli tapınaktır. Burası çok iyi korunmuş ve iyi dekore edilmiş önemli tapınaklardan birisidir. Tapınağın 2. Ara Periyot zamanında inşa edildiği sanılmaktadır. Fakat şimdiki tapınak, Ptolemic zamanlara kadar uzanmaktadır. Ptolemy III (MÖ 237) zamanında yapımına başlanılan tapınak, Ptolemy IV saltanatı zamanında bitirilebilmiştir. Diğer Ptolemic…

PHILAE TAPINAĞI Philae Nil’den Görünüm Philae Adası, Aswan’ın güneyinde ve Nil’in ortasında kayalık bir adadır. Hiyeroglifte “Apo” olarak yazılır ve fildişi anlamındadır. Bu ada çok önemli bir yerdi özellikle fildişi ticaretinde ayrı bir yeri vardı. Philae İlk Pilon Eski Mısırlılar Tanrıça Isis  için bu güzel ve ihtişamlı tapınağı yaptılar. 1906 yılında ilk Aswan barajı yapılınca tapınak su altında kalmış, çoğu ülke tapınağı korumaya kalkılmıştır. UNESCO ile işbirliği yapıp baraj başka bir yere taşınmıştır. 1971 yılında eski normal haline anca dönebilmiştir. Yeni ada “Egilica” olarak bilinir ve Philae Adası’nın dikkatli bir taklidi olarak tamamlanmıştır. Philae İlk Pilon önden görünüm…

KOMOMBO TAPINAĞI Komombo Tapınağı Komombo Tapınağı Nil’in doğu tarafında durmaktadır. Tapınağın mimari yapısı alışılagelmişin dışındadır, çünkü tapınaktaki her şey ana eksen boyunca simetrik olarak düzenlenmiştir. Burası iki tanrıya tahsis edilmiştir: Horus ve Sobek Ptolemy XII , Louvre Müzesi Fransa Tapınak aslında timsah başlı Tanrı Sobek ve Tanrıça Horus’un diğer bir şeklindeki karısına tahsis edilmiştir.Tapınak Greko-Romen yapısına uygundur. MÖ 119 yılında Ptolemy VI saltanatı zamanında yapılmaya başlanmıştır. Neos Dionysus (Ptolemy XII) yapının çoğunu bitirmiştir. İmparator Augustus son rötuşları yapıp tamamen bitirmiştir. Tapınağın sol tarafı, zafer tanrısı Horus’a tahsis edilmiştir. Horus iyi bir doktor olarak bilinirdi. Tapınak ünlü bir şifa…

DENDERA (HATHOR) TAPINAĞI – Dendera Tapınağı önü – Luxor’u ziyaret edenler, Dendera’daki Hathor Tapınağı’nı da ziyaret ederler. Luxor’dan taksiyle yaklaşık bir saat uzaklıktadır. Tapınak, Nil Nehri’nin 4 km batı tarafında, aşağı yukarı Qena şehri karşısındadır ve burası Kıpti ve Müslümanların yaşadığı 2,000,000 nüfuslu bir şehirdir. Bu şehir su kapları yapmada çok ünlüdür. Arapça “gula” kavanozları da denir. Hathor Tapınağı, MÖ 1. yy’da yapılmıştır. Mısır’da bugüne kadar korunmuş en iyi tapınaktır. Ptolemy VIII ve Kraliçe Cleopatra II inşa ettirmiş ve sonraları Roma İmparatorları dekorasyonuna devam etmiş, Ana, Aşk ve Müzik Tanrıçası Hathor’a saygı gösterilmiştir.  Yunanlılar Tanrıça Hathor’u, Afrodit olarak…