FİRAVUN AMENEMOPE

 

 • Adı: Amenemope, Usermaatre
 • Periyot: 3. Ara Periyot
 • Hanedanlık: 21. Hanedanlık
 • Selefi: Psusennes I
 • Halefi: Osorkon I
 • Saltanatı: MÖ 1001 – 992
 • Babası: Psusennes I
 • Annesi: Mutnedjmet
 • Hanımı: ?
 • Çocukları: Osorkon, Siamun
 • Ölüm Yılı: MÖ 992
 • Defin Yeri: Tanis

Amenemope, Psusennes I ile Kraliçe Mutnodjemet’in oğludur. Amenemope’nin ismini anlamı “ Güzel Ziyafetteki Amun” demektir. Babasının saltanatının son yıllarında onunla eşbaşkanlık yapmıştır. Manetho’ya göre Amenemope, 9 yıl saltanat sürmüştür. Psusennes I ve Amenemope’nin mezarları, Fransız Mısırbilimci Pierre Montet tarafından Tanis’te 1940 yılında keşfedilmişti. Mezarlarında kayda değer hazineler, ölüm maskeleri, tabutlar ve çeşitli mücevheratlar bulunmuştur. 2. Dünya Savaşı başlayınca, bütün kazılar aniden durdurulmuştur. Montet 1946 yılında savaş bitince, tekrar kazılara devam etmiş ve 1958 yılında bulduklarını tekrar yayınlamıştır.

Mezarının 6 metre uzunluğunda, 3-4 metre genişlikte olduğu ölçülmüştür.