FİRAVUN KHENDJER

 • Adı: Userkare Khendjer
 • Periyot: 2. Ara Periyot
 • Hanedanlık: 13. Hanedanlık
 • Selefi: Sobekhotep II
 • Halefi: birçok kral
 • Saltanatı: 4 yıl
 • Babası: ?
 • Annesi: ?
 • Hanımı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: Khendjer Piramidi, Sakkara

 

Khendjer, 13. Hanedanlık firavunlarından ardında eser bırakanlardan biridir. Ölüm tapınağı 1929 yılında Sakkara’da keşfedilmiştir. Adı tabiî ki bundan önce de bir dikilitaşta adı yazdığından biliniyordu. Filistin ya da Suriyeli olabileceği söylenir. Mısır’da yabancı birliklerin askeri komutanı olarak belgelenmiştir.

Tapınağı kerpiç duvarla kapatılmış, İçerideki oyuklarda da limon taşı kullanılmıştır. İç duvarı, Mazguna Piramidi’ninkine benzer yapıdadır.

Piramidi, Pepi II ile Senusret III Piramidi arasındadır. Faroun Mastabası’nın biraz güneyindedir. Bugün görülenlerden 1 metrelik moloz tümsekleri vardır.

Piramit kompleksi hiçbir zaman tamamlanamamıştır. Defnedilenler de görülmemiştir. Piramit kitabelerinde ve yardımcı yapılarda onun saltanatı ima edilmiştir. 4 yıl süresi gösterilmiştir.