FİRAVUN NYNETJER

 • Adı: Nynetjer “Tanrı Birdir”
 • Periyot: İlk Krallık
 • Hanedanlık: 2. Hanedanlık
 • Selefi: Reneb ya da Weneg
 • Halefi: Sened
 • Saltanatı: Manetho’ya göre 47 yıl, Palermo Taşı’na göre 40 yıl
 • Babası: ?
 • Annesi: ?
 • Hanımı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: Sakkara

Nynetjer, Memfis’te saltanat sürmüş ünlü bir kraldı. Festivalleri ve ölüm seremonileri ülkenin bir başından diğer başına meşhur olmuştur. Bu bilgilerin çoğu Palermo Taşı’ndan öğrenilmiştir. Yıllık yapılan olaylarda ismi yukarılara yazılmış ve bu genellikle saltanatının 6. yılından 20. yılı arasında olmuştur. Manetho, kitabelere dayandırarak saltanatına 40 yıl demiştir.

İsmi Mısır’ın her tarafındaki kitabelerde bulunmaktadır. Özellikle Sakkara’daki memurlarına ait olduğu düşünülen birçok mastabadada kayıtlıdır. Ayrıca ismi Giza ve Abidos’taki mastabalarda da yazılıdır. Abidos’ta, Peribsen’in mezarındaki bir parçada ismi bulunmuştur. Peribsen, Nynetjer’den sonraki bir kraldır.

Bazı Mısırbilimciler, Nynetjer’den sonra Weneg geldi demişse de, diğer Mısırbilimciler tam tersini iddia etmektedirler. Belki de her ikisi de aynı anda fakat Mısır’ın başka başka bölgelerinde krallık yapmış da olabilirler. Referanslara bakıldığında bazende şu kanıya varılıyor; aslında bunlar aynı kişi fakat çizim ve sembolleri değişik yazılmış?

Sakkara’daki mezarı küçük ve hemen hemen biçimsiz ve şekilsizdir. Beklide yapılan taşın kalitesizliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Koridor bölgeleri tamamlanmamış. Sanılıyorki firavun tahta geçince başlanmış ve öldüğünde bütün işler durdurulmuş.