FİRAVUN SEKHEMKHET

 • Adı: Sekhemkhet “Horusun güçlü vücudu”
 • Periyot: Eski Krallık
 • Hanedanlık: 3. Hanedanlık
 • Selefi: Djoser
 • Halefi: Khaba
 • Saltanatı: MÖ 2648 – 2640
 • Karısı: Djeseretnebti
 • Çocuğu: Khaba
 • Mimarı: Imhotep
 • Ölüm Yılı: MÖ 2640
 • Defin Yeri: Sakkara’daki tamamlanmamış Step Piramidi

Sekhemkhet diğerlerine göre fazla bilinmez. Gerçekten de; Sakkara’daki defin piramidi tamamlanamamış ve 1951 yılında keşfedilebilmiştir. Havadan çekilen fotoğraflara göre, Djoser Piramidi’nin yakınlarındaki bir alanda görülür ve kumların altında bir duvarla çevrilmiştir. Bu piramidin sadece 1-1,5 adımı tamamlanabilmiştir. Fakat diğer Step Piramit tamamlanmıştır. Belki de terk edildi yada diğer piramitler için bir taş ocağı olarak kullanıldı. Burada kapalı, boş ve kaymaktaşından bir lahit bulunmuş fakat Sekhemkhet’ten hiçbir iz bulunamamıştır.

Piramidin tabanında odalar bölümler vardır. 132 ambar bulunmuştur. Piramidin merkezinden defin odasına direkt bağlıdırlar. Ana koridordaki kat, topraktan yapılan piramidin içine gider ve yüzlerce obje kazılarda burada görülmüştür. Kase, mücevherat ve altın işlemelerin yüzlerce parçası bulunmaktadır. Mısır’da bulunan en eski altın mücevher bölgesidir.

Çanaklardaki yazıtlarda Sekhemkhet’in ismini görürüz. Diğer kitabeler Djoser-ti yi anlatır. Buradaki en büyük olay dokunulmamış lahittir. Kaymaktaşından yapılan lahitin kapağı yoktur, ayak kısmı sürgülü bir panelle tamamen kapatılmıştır. 26 Haziran 1954 yılında arkeolog Zekeriya Goneim tarafından yapılan planlı kazılarda bütün basın, ziyaretçilerin gözü önünde bilinmeyen bir kralın mezarı ortaya çıkarıldı. İçinde hiçbir şey yoktu bomboştu. Yağmalanan atik eşyalar, tabut ve defin odası, Son Krallık zamanında tamir edilmiş. Diğer tapınakların restorasyonu içinde büyük çaba harcanmış ve Zekeriya Goneim, 1959 yılında intihar etmiştir.

Tamamlanmamış piramidin güneyinde küçük bir mastaba bulunmuş, tahta tabut bulunan bu mastabanın içerisinde 2-3 yaşlarında bir çocuk cesedi de çıkmıştır. Bazı spekülasyonlara göre bu çocuk, Sekhemkhet’in oğludur. Bu krala ait diğer kabartmalar Sina’da da bulunmuş, düşmanlara gürz ile vururken resmedilmiştir.