FİRAVUN SETNAKHTE

 

 • Adı: Setnakht, Sekhemkhepershder
 • Periyot: Yeni Krallık
 • Hanedanlık: 20. Hanedanlık
 • Selefi: Taosret
 • Halefi: Ramses III
 • Saltanatı: MÖ 1190 – 1186
 • Babası: Ramses II
 • Annesi: ?
 • Hanımı: Tiy-Merenese
 • Çocukları: Ramses III
 • Ölüm Yılı: MÖ 1186
 • Defin Yeri: Krallar Vadisi KV14

Setnahkte’yi saltanatı zamanından kalma birkaç kayıttan biliyoruz. Mısır’ın karışık olduğu bir zamanda saltanat sürdü. Chancellor bay’ın saltanatından sonra tahtı zorla aldığı sanılıyor. Mısır’ın yasalarını ve belli düzenini restore ettiği söylenir. Başka bir teze göre de, Taosret’ten direkt tahtı aldığı kanısı vardır.

Siptah’ın saltanatını asla kabul etmemişti. Çok iyi bilinenlere göre ilk zaman krallarının tapınaklarını ve yazıtlarını zorla gasp ettiği söylenir.

Setnakhte, Krallar Vadisi KV14 numaralı mezardadır. Tausret’e göre özel tasarımlı bu mezar üç aşamalı yaptırılmıştı. Kendi orijinal mezarı KV11 ‘dedir. KV10 numaralı mezarın duvarında bir delik vardır ve bu mezar terk edilmiştir. Bu mumyalanmış kral vücudu KV35 numaralı mezarda bir tabut içinde bulunmuştur. Tahta bir tabutta ve sarılmamış bir erkek vücudu olduğu anlaşılmıştır.