1. Pers Periyodu (MÖ 517 – 425)

Cyrus ve Cassanade’nin oğlu Cambyses’in annesi, oğlu büyüyünce Mısır’ın bozulacağını tepetaklak olacağını söylemişti. Bu yorum zamanla Mısır ve Persliler arasında karışıklıklara neden oldu. Bir savaşta, Persli bir büyükelçi Nil Nehri’nde bir sandalla giderken Mısırlılar bunu görüp saldırmışlar, bütün mürettebatı öldürüp sandalı yok etmişlerdir. Pers ordusu da bu durumu öğrenip Memfis’e doğru hareket etti. On gün sonra Cambyses, adalet için kral yargıçları tarafından protesto edildi. Sandalda öldürülen Persli için yargıçlar, her Persli için on Mısırlının öldürülmesine karar verdiler. Sonunda da 2,000 Mısırlı öldürüldü. Bu yıllar sonra ortaya çıkınca, Babylon ve Asurlular gibi Mısır’da bir Pers eyaleti oldu.

Cambyses Mısır’ın hükümdarı oldu ve hemen Kartaca’ya sefere gitti. Kartacalılar destek bulamadıklarından barış istediler.

Cambyses Apys Taş Oyması

Cambyses’ten sonra Darius I alışılagelmedik bir yolla kral oldu. Smerdis isimli bir dolandırıcıyı bulup öldürmüştü. Öldükten sonra Smerdis’in başını gövdesinden ayırmıştır. Vatan haini olan bütün insanlarında kafalarını kesip bir katliam yapmıştır.

MÖ 517 yıllarında Darius Mısır’a ulaştığında, Mısırlı bir kral gibi benimsenmiş, kuzey ve güneyin kralı anlamına gelen Ra-SETTU adını almıştır. Darius ismi çoğu kabartmalarda Güneş’in Oğlu olarak yazıldığı görülmektedir. Darius, rahiplerin eğitimi için bir okul kurdurmuştu. Amacı Mısırlıların üzerinden, Perslilerin negatif etkisini kaldırmaktı. Onun en büyük işi, Kızıldeniz ve Nil Nehri’ni bağlayan bir kanal açmasıydı. O zamanla Mısır diniyle de tanıştı. Darius, çoğu mimari yapıyı onardı. En önemli yaptığı işlerden birisi, Tanrı Amen’in Al-Kharga Vadisi’ndeki tapınağını yaptırmasıdır. Darius 5 kadınla evlendi ve 12 çocuğu oldu. 36 yıl saltanat sürdükten sonra yerine oğlu Xerxes geçti.


Darius I ve Xerxes I

Büyük Xerxes, babasına baş kaldıran Mısırlıları durdurdu. Xerxes Mısır tapınakları için hiçbir şey yapmamıştır. Bazılarına göre buraları tamamen soymuştu. Xerxes’e atfedilen hiçbir tapınak da yoktur. Uzun boylu, yakışıklı, acımasız ve gaddar olarak bilinirdi. Xerxes, Artabanus ve Spamitres tarafından MÖ 465 yılında öldürülmüştür. 22 yıl saltanat sürmüş ve yerine oğlu Artaxerxes gelmiştir.

Artaxerxes, bütün savaşlardan sonra Perslerin kralı olmuştur. Xerxes’in ölümü üzerine, kardeşi Darius’u öldürenin, babasının da katili Artanabus isimli birinin öldürdüğüne inanmıştı. Onun asıl amacı oğullarından birini Pers kralı yapmaktı. Artaxerxes adı Mısır’da bulunmamıştır. O bir tahttaki kral olarak değil bir firavun olarak benimsenmişti. O Mısır’da hiçbir tapınak yapmamış ve tamir ettirmemiştir. 40 yıl saltanat sürmüş, 2. İskender’in Dikilitaşı’nın üzeri harici, hiçbir yerde izine rastlanmamıştır.


Artaxerxes I

Perslilerin en büyük kralı Darius I’dir. O rahipler ve insanlar tarafından saygı görmüş ve güven kazanmıştır. Mısır’ın ticaret ve tesislerinin gelişmesinde katkısı çoktu.