AMENEMHET I PİRAMİDİ 

Yüksekliği: 55 metre
Taban Uzunluğu: 84 metre
Eğim: 54°27’44”

     12. Hanedanlık Kralı Amenemhet I, El-Lisht yakınlarında piramidinin temellerini atmıştır. O’nun inancına göre bu piramit, başkentin yakınlarındaydı. Piramide il girişi 1882 yılında Maspero gerçekleştirmiştir. 1894 ve 1895 yılları arasında iki Fransız arkeologla beraber çalışmaları hızlandırmıştır. 1902’den 1934’e kadar, Newyorl Metropolitan Müzesinden bir tim bu araştırmanın peşine düştüler. Piramidin durumu oldukça zayıftı. Piramidin temelinde kireçtaşının dışına sürülmüş kireç vardır. Temelinin iskeletinde aralıklı köşegen kireçtaşı blokları vardır. Bu iskelet kireçle doldurulmuştur ve eğer gerek duyulsaydı kıymetli taşlarla da doldurulabilirdi. Yüsek kalitede kireçtaşı blokları, temelini bu şekilde yerleştirilmiştir. Piramidin birkaç bölümünde halen daha bu kireçtaşı bloklarını görebilirsiniz. Piramidin altına da bir giriş yapılmıştır ve ilkj piramitlerin genel kuralıdır. Girişe doğru kuzeydeki şapel ayakta durmaktadır. Granit bir kapı ve koridora açılmaktadır.

Bunlar da gittikçe defin odasına ulaşmaktadır. Defin odası şu sıralarda yeraltı suyunun altında kalmıştır. Bu ölüm tapınağı piramidin doğusundadır. Başka bir isimle “Yükselen Amenemhet I’in güzelliği” de denilmektedir. Tapınak doğu batı yönlüdür. Fakat şu an hiçbirşey kalmamıştır, orijinal planına göre yapmak da çok zordur. Birkaç kitabe ve kabartma bulunmuştur. Senwosret I’in tekrar inşa etmesi zamanında olduğu sanılıyor. Sadece avlusunun üst uç tarafı ve son tarafı incelenebilmiştir. Tapınak tamamen incelenememiştir. Bu bölgede şu an Müslüman mezarlığı açılmıştır. Piramit ve ölüm tapınağı, iki çit duvarla çevrelenmiştir. Onların arasında kral ailesinin ve saray çalışanlarının mezarları keşfedilmiştir.

Piramidin batı duvarı yanında, çift sıra mezar şaftları vardır. Antefiker’in vezirinin Mezarı, Amanemhet I hanedanlığı zamanının önemli bir memuruydu. Piramidin güneybatı tarafındadır. Kral kompleksinin inşaatı aşamasında kullanılan bloklarda bulunmuştur. Kompleks taşlarının çeşitli parçalarında, hükümdarlar hükümdarları Khufu, Khafre, Unas ve Pepi I’in isimleri bulunmuştur.