AMENEMHET II PİRAMİDİ 

     Amenemhet II, Senusret I’in den sonra gelen ve 12. Hanedanlık’ın 3. Firavunu olarak geçmektedir. Bu piramit ağır taşlardan temelini kaplamıştır.Yapım tekniklerinden dolayı orta krallığın ikinmci bir evresi olarak görülmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci hanedanlıklar zamanında da çeşitli elementler dahil edilmiştir. Dhashur Platosu boyunca, setlerle çevrili bir alandan bulunmaktadır. Piramit yeteri kadar incelenememiştir. 1894-1895 yılları arasında tam eforlu bir çalışmayla, Khnumet ve Ita isimli iki prensese ait kişisel eşyalar ve mücevherler toplanmıştır.Bu mezarlar piramidin etrafında bulunmuştur. Piramidin girişi kuzey tarafının orta kısmındandır. Piramit kum ve molozlardan çok zor farkedilmektedir. İnsan eliyle yapılmış bazı taşlar bir çukurun içinde durmaktadır.

Yükselik: Belli değil
Tabanı: 50 metre