USERKAF PİRAMİDİ

49 metre yüksekliğinde, 73,3 x 73,3 metre tabanında, 53 derece eğimli 5. Hanedanlık piramididir. Userkaf, 5. Hanedanlık’ın ilk firavunudur. 7 yıl saltanat sürmüştür. Sakkara’da, Djoser Piramidi’nin kuzeydoğu köşesine bu piramidi yapmıştır. Piramidin dış tarafı bir yığın molozlarla örtülmüştür. Siyah bazalttan yapılan avlu katı hala görülmektedir.

Yanında küçük bir piramit daha vardır. 21 metrekaredir. Üçüncü piramit oılan kraliçe piramidi dışarıdan çevrilmiştir ve büyük ihtimalle Neferhetepes olarak adlandırılmıştır. Avlusu açıktır. Userkaf Djoser Piramidi’nin kapalı olmasını istiyordu. Belki depolitik sebeplerden dolayı bunu istemiştir.