KEKU ve KEUKET

Erkek olarak Kek, dişi olarak da Keuket diye bilinir. Eski Mısırlılar dünya oluşmadan önce bir kaos olduğuna inanırlardı. Bu kaosta Dokuzlu Tanrı Grubu’nun yaşadığına inandılar. Dört tane kurbağa tanrı ve dört yılan tanrı vardı. Bu tanrılar su grubu olanlar Nun ve Naunet, görünmezler grubu olan Amun ve Amaunet, sonsuzluk grubu olan Heh ve Hauhet, karanlık grubu ise Kek ve Keuket’ti. Bu kaos ışık olmadan var olmuştu ve böylece Kek ve Keuket bu karanlığı temsil etmek için gelmişlerdi. Onlar da belirsizliği sembolize ediyorlardı yani gece ile gündüzün bilinmezliğiydi bu.

Dokuzlu Tanrı Grubu, Heliopolis’teki İunu’nun büyük tanrılarıydı. Onların yaratmaya yardım ettikleri sanılırdı. Ölüler adasında dinlenirler ve Nil’in akışı ve güneşin doğuşunu her gün onlar yaparlardı.

Kek, karanlık anlamındadır. O kaosun karanlık tanrısıdır. Karanlıktaki gizli ve bilinmeyen bir tanrı oldu. Mısırlılar gece vakti güneş ışığı olmadığı zamanlarda onun kaotik yansımasını görürlerdi. Keku ve Keuket karanlıkta kadın ve erkek güçler olarak temsil edilirler. Gece tanrısı olarak anılan Kek, gündüzle de ilişkilendirilir ve ışığı getiren olarak da anılırdı. Gündoğumundan hemen önce gelen gece zamanından sorumluydu.

Keuket ise kadınsal tanrıdır. Yılan başlı bir kadın şeklindedir. Kocası Kek’i karanlıkların üzerinden yönetirdi. Adının anlamı, kocası Kek’in adının anlamında olduğu gibi “karanlık”tır. Fakat Keuket kadınsıdır. Gerçek bir tanrının iki cinsiyette resmedildiği tek tanrıdır.

Content Protection by DMCA.com