Kategori: Esrarlar

ÖLÜLER KİTABI  Ölüler Kitabı, Eski Mısır mezar yazıtlarının modern ismidir. Yaklaşık MÖ 50 yıllarında Yeni Krallık zamanı başından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Yazıların orijinal Mısırca adı “rw nw prt m hrw “dir. Türkçesi ise “Günden Dışarı Gidenler”dir. Bir diğer anlamı ise “Işığın içine doğru yükselenin Kitabı”dır. Metinler, Duat yoluyla ölü birinin yolculuğuna yardımı amaçlayan bir dizi büyü içermektedir. Ölümden sonraki yaşama dair her şeyi barındırmaktadır. Ölüler Kitabı, erken dönem Piramit Metinleri ve Tabut Metinleri içeren cenaze metinlerinin geleneksel bir parçası oldu ve papirüsler üzerine yapıldı. Büyülerden bazıları bu eski eserlerden yapılmıştır ve bu MÖ 3000 yıllık bir zamandır. Diğer…

ESKİ MISIR ESRARLAR KAYIT KAPILARI OSİRİS & İSİS KITLIK 42 İTİRAF ATLANTİS THOT’UN KİTABI RE EFSANESİ KIZILDENİZ OLAYI DENDERA AMPULÜ ÖLÜLER KİTABI

Dendera’nın Ampulü Efsanesi   Dendera’daki Hathor Tapınağı’nın altında ampul benzeri bir nesneyi gösteren yazıtlar vardır. Bazıları bunun “deney tüpü”nü andırdığını ileri sürmüşlerdir. “Ampul” içindeki yılan şeklinde lotus çiçeğinden dalgalı bir çizgi vardır. Bir “tel” hava tanrısının diz çökmüş olduğu küçük bir kutuya gider. Ampulün yanında iki silahlı djed ayağı durmaktadır. Djed; Eski Mısır’da bir semboldür. Dört paralel bar ile bölünmüş, geniş ve büyük tabanlı sütundur. Yılan ve babon bağlı iki bıçak taşımaktadır. Yılan ince teli temsil ederken, djed ayağı da bir yalıtkandı. Tüp de bir elektrik ampulü vazifesi gördü. Cihaz doğru kullanılmadığı takdirde, babon da bir uyarı olarak…

Kızıldeniz Yarılma Efsanesi   Mısır’dan göçün en dramatik unsurlarından biri de Kızıldeniz’den karşıya geçip kaçmaktı. Allah, Firavun’a dalgalar göndermeden önce halka süre vermişti. Şimdiye kadar bu olay hakkında hiç bir somut delil yoktur diyen yabancı yazarlar Kuran-ı Kerim’de apaçık anlatılan bu olayı dile getirmemişlerdir. Bazı bilim adamları ise Kızıldeniz’de at arabası tekerlekleri bulduklarını söylemişlerdir. Ancak hala bazı anlaşmazlıklarda var. Gerçekten 1980’li yıllarda keşfedilen bu savaş arabaları gizemli bir şekilde kaybolduğundan bunu hala doğrulayamıyor bilimadamları. Bir çok bilimadamı İncil’e göre deniz alanında olmayacağına da dikkat çekmişlerdir. Orijinal İbranice ifadesi “yam suph” olan kelime “Deniz Sazlıkları” olarak çevrilmiştir. Süveyş Körfezi’nin…

Re Efsanesi Mısır arazilerinin hepsi karanlıktı ve hiçbir şey yoktu. Fakat Nun diye adlandırılan büyük su atığıydı. Nun’un gücüyle karanlıktan dışarıya parlak, büyük bir yumurta meydana çıktı ve bu Re idi. Şimdi Re, tam güçlüydü ve çok bedenlere girebilirdi. Onun gücü ve yatırının gizliliği onun isminde gizlidir. “Gündüz Khepara, öğlen Re, akşamleyin de Tem’im” diye söyledi. Güneş yükseldi, gökyüzü çıkmaya başladı ve ilk zaman oldu. O, Shu olarak isimlendirildiğinde ilk rüzgar esti, Tefnut olarak isimlendirildiğinde ilk yağmur yağdı. Sonra Geb olarak isimlendirildiğinde yeryüzü oluşmaya başladı ve tanrıça Nut olarak adlandırıldığında gökyüzünde gökkuşağı oluştu, Hapi olarak adlandırıldığında büyük Nil…

Thot’un Kitabı Ramses II’nin yüzden fazla çocuğu vardı ama onun ev sevdiği çocuğu  Ptah’ın başpapaz yaptığı, Prens Setna Khaemwese’ydi. Khaemwese, eski zamanlara, antik çağlara olan ilgisi ve öğrenmesiyle tanınmıştı. Öldükten binlerce yıl sonra Mısırlılar hala onun hikayelerini okuyorlar ve büyülerini yorumluyorlardı. Thot’un Kitabı’nın saklandığı yeri, Prens Setna Khaemwese keşfetmiştir. “Thot’un Kitabı” sihirli büyülerin en güçlülerini içerir ve  aynı zamanda çok tehlikelidir. Ama kralın büyücüleri bu niyetlerinden vazgeçmediler. Bir gün, Memphis’te mahkemedeyken,  Ölüler Şehri’ndeki kral mezarlarından birini açmak için babasından izin almaya gitti. Mahkeme böyle bir istek karşısında şok oldu. Fakat Setna, ünlü Thot’un Kitabı’nın Prens Neferkaptah’ın mezarında gizli…

Atlantis Efsanesi

Atlantis, Deniz Tanrısı Posedion’un yaşadığı bir adaydı. Poseidon, Cleitus adındaki bir ölümlüye aşık olduğunda, adanın ortasına bir ikametgah inşa etti.  Korumak için su halkalarıyla çevirdi. Bu kanal yolculuk ve ticaretin merkeziydi. Atlantis’in halkı, günümüz teknolojisinden de daha ileri bir teknolojiye ulaşmışlardı. Ancak halk, maddeye aşırı yönelmeye başladı, bu yüzden de üç büyük tufan başladı.

  1. si, MÖ 50,000 yılında oldu. Çoğu güç kaynaklarını yok etti.
  2. si, MÖ 28,500 yılında oldu. Üç küçük adaya zorla girildi.
  3. sü, MÖ 10,500 yılında oldu. Ada battı ve yaşayanlar başka yerlere göç ettiler.

Mısır’a yardım etmek için göç eden Atlenteans, Mısır’da şeref derecesine yükseltildi. Mısır , sosyal programlarda dünyaya yol gösterdi. Böylece Mısır; yazmayı, tıbbı, mimarlık ve sulamayı tüm dünyaya tanıttı.
Bu Atlantis, Plato’nun, Timaeus ile olan diyalogundan kaynaklandı. Batan bu ülkenin, coğrafik delilleri bulunamamıştır.

Atlantis efsanesi, sadece ona karşı olan delillere rağmen ebedileştirilen efsanedir. Atlantis’te hiç tarihi bir kayıt yoktur. Atlantis’in su içine gömülen adalarının coğrafi hiç delili yoktur. sonuç olarak eski Mısırlılar, medeniyetleri için kimseye bağlı değillerdir.

Content Protection by DMCA.com

42 İtiraf Günah işlemedim. Zorbalıkla hırsızlık yapmadım. Çalmadım. Adam öldürmedim. Zarar vermedim. Tekliflerimde aldatmadım. Yükümlülüklerimi azaltmadım. Neteru(Tanrılar)’yu yağmalamadım. Yalan konuşmadım. Kötü söz söylemedim. Acıya sebep olmadım. Zina yapmadım. Gözyaşlarının dökülmesine sebep olmadım. Hileyle uğraşmadım. Haddimi aşmadım. Kurnazlık yapmadım. Saban arazilerine atık dökmedim. Kulak misafiri olmadım. Dudaklarımı kıpırdatmadım (biriyle karşı karşıyayken). Sinirli ve öfkeli olmadım. Herhangi bir adamın eşini kirletmedim. Öfkenin adamı olmadım. Kendimi kirletmedim. Teröre sebep olmadım. Öfke ile yakmadım. Hak ve gerçek kelimelere karşı kulak kıvırmadım. Kedere çalışmadım. Küstahlıkla hakaret etmedim. Kavgaya karışmadım. Aceleyle yargılamadım. Fark aramadım. Aşırı derecede kelimeler kullanmadım. Ne zarar, ne de hata yapmadım.…

Kıtlık Efsanesi Bu hikaye, Charles Wilbour tarafından Sahal Adası’nda soldaki resimlenmiş kaya üzerinde keşfedilen ünlü yazıttandır. Kral Tcheser ‘in (3. Hanedanlık’ın 3. Kralı) 18. yılında, Elephantine Adası’nın güneyindeki hükümdarlıkta ve yüksek memur Mater tarafından yönetilen Nubia bölgesi. Kral tahta oturduğunda, getirilen raporlar sebebiyle büyük kederde olduğunu bildiren mektubu Mater’e gönderdi. Çünkü 7 yıldan beri Nil Nehri tatmin edecek kadar su basmıyordu. Bundan dolayı kıtlık olduğuna, sebze ve her çeşit bahçe ürünün olmadığına ve kişilerin komşularını soyduklarına, yiyecek yemeğe bile ihtiyaçları olduklarını belirtti. Adamlar yürümeye kuvvet bulamadılar, çocuklar açlıktan ağlamaya başladılar, genç kişiler yiyecek eksikliğinden dolayı çöktüler, yaşlılar morali…

Osiris ve Isis Efsanesi Osiris Mısır kültünde, en önemli tanrılardan biridir. Tanrıça İsis’in hem kocası, hem kardeşi. Horus’un ise babasıdır. Osiris bu dünyanın kural koyucusudur. Aynı zamanda tarımın ve bereketin simgesidir. Mitolojiye göre insanlar Osiris’i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır.Seth Osiris’ten kurtulmak için bir plan yapar. Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris’i de o şölene davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e uyar. Bunun üzerine Seth hemen tabutun kapağını kapatır ve…