Ordu

Eski Mısır’da Ordu

Eski Mısır tarihi süresince, askeri anlamda önemli değişiklikler olmuştur. Eski Krallık zamanında daimi bir ordu yoktu fakat bir savaş olduğunda acemi erkeklerden oluşan kişiler çağrılır ve hemen organize edilirdi. I.Ara Periyot zamanında ordunun merkezi askeri birliklerden oluşurdu. Bu merkez askeri çağırma işlemlerini yapar, askeri birliklere askerleri yönlendirirdi.

Nubia’dan paralı asker okları ve silahlarıyla kullanıldı. Bu ordunun benzer tipi Orta Krallık’ta da kullanıldı. İkinci Ara Periyotta, ordunun çekirdeği askeri birliklerden yapıldı. Ayrıca kralın da kişisel askeri birlikleri vardı. Son Periyot’ta ordu basit bir Yunan paralı askeri birliğine dönmüştü.

Mısır tarihi boyunca ordunun askeri teknolojisi değişmiştir. Hanedanlık öncesi zamanda ordu; mızrak, sopa, çomak, hançer, kama, gürz ve kalkan kullanılırdı. Eski Krallık zamanında; orak şeklinde savaş baltası da eklenmiştir. Orta Krallık zamanında; taraklı baltalar eklenmiştir. İkinci Ara Periyot zamanında; iki tekerlekli arabalar, bileşik yaylar, dar baltalar da eklendi. Yeni Krallık zamanında; eğri yada orak şeklinde kılıçlar ve vücut kalkanı da eklenmiştir.

Eski Mısır ordusu, baştan başa değişimden geçmişti. Eski Krallık’tan Yeni Krallık’a Mısırlının ana savaş birimleri tabur olarak organize edilmiştir. Yeni Krallık’ta; bölümlere ayrılmış ve ona göre isimlendirilmiştir. Mısır piyadesi alaylara bölünmüştür. Bu Yunanlılara çok benzemektedir. Okçular, mızrakçılar, sopacılar, mancınıkçılar ve diğer birlikler tekli taktik kurallarına göre disipline edilmişlerdi. Alaylar, tabur ve birliklere ayrılmıştı.

Eski Mısır’ın bütün askeriyesi göz önüne alındığında en saygınları olarak şunları sayabiliriz: II. Ramses, Pepi II, Thutmose III ve Ahmose.

Mısırlıların iki tekerlekli savaş arabaları düşmanlara karşı gayet düzenliydi. Başlarda düşmanın yaylım ateşinden sonra düşman hattını dağıtırlardı. Hat kırıldıktan sonra savaş arabaları savaş alanını da tamamen dağıtırlardı. Kaçmaya çalışanları arabanın tekerlekleri altında ya da atlarının ayakları altında ezerlerdi. Askeri ekipmanların diğer parçası Thutmose III tarafından yapılan büyük patlamadır. Fırat Nehri’ni geçmek için nakliyat kayıklarına öküzler tarafından çekilen yük vagonları sonradan Mısır ordusunun bir parçası oluyordu.


Oklar ve Yay

Mısır tarihinde savaş gemileri hiç değişmedi. Bunları saz iplerinin demetlerinden yaptılar ve kabuğunu soyup zift ile kapladılar. Bu gemiler bir çatal ayaklı direkle döşenmiş ve kare yelkenlidir. Geminin her iki tarafında yirmiden fazla kürekçi olurdu. Okçular ve mızrakçılar için güverte yüksektedir. Kayığın üst tarafına kalaslar yerleştirilmiştir. Bunlar kürekçileri korumaktadır.


Oklar ve Topuz

Mısırlılar Yeni Krallık zamanından Son Periyot’a kadar istemeden bir savaş makinesi oldular. İyi eğitimli birer asker olmuşlardı.

Periyot
Kullanılan Teknoloji
Yeni Teknolojiler
Yeni Krallık Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay
Zırh
Topuz
Ok Kılıfı
İki Tekerli Savaş Arabası
Savaş Baltası
Enli Kılıçlar
Orak Şekilli Kılıçlar
Vücut Zırhı
2. Ara Periyot Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay
İki Tekerli Savaş Arabası
Birleşik Yay
Baş tarafı dar Savaş Baltası
Orta Krallık Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay
Baş tarafı taraklı Savaş Baltası
Eski Krallık Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay
Ok Kılıfı
Yarı dairesel Savaş Baltası
Son Hanedanlık Öncesi Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay
Kalkan veya Zırh
Hanedanlık Öncesi Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay
Topuz
Arkaik Dönem Mızrak
Sopa
Fırlatma Çubuğu
Kama
Yay


Mısır Savaş Baltası

Mısır’da profesyonel askerler kral tarafından yönetilirdi. Bu askerlerin derlenmesinde profesyonel askerler Nubia, Nome ve Libya’dan paralı askerler alınırdı. Nome çoğu periyotta ordudaki asker eksiğini gidermek için kral tarafından getirilirdi.

1.Ara Periyot’ta krala ait bir ordu evi merkezli oluşturulmuştu. Buradaki askerler zamanı gelince müttefik ordulara gönderilirdi. Nubia’dan getirilen bu paralı askerler savaşlarda çoklukla bu zamanda kullanılmıştır.
Orta Krallık’ta orduda büyük bir değişim olmamıştır.

2.Ara Periyotta, Theben ordusunda Mısırlıların kullanıldı görülmüştür. Bunlar gene kralın askeri birliklerinden alınmıştır. Nubia’lılar kraldan bağımsız olarak Thebes’e tekrar saldırmışlardır.

Yeni Krallık’ta, Eski Krallık ile aynıdır.

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia