Eğitim

Eski Mısır’da Eğitim

Eski Mısırlılar eğitime çok önem verirlerdi ancak belirli sayıda okulları vardı. Zengin ve varlıklı kişilerin kariyerlerinde ilerde yazar ya da rahip olma amacı vardı. Bu okullara sadece erkek çocuklar giderdi. Diğer insanlar evde eğitim alırdı. Kızlar eğitimlerini annelerinden alır, belirli sosyal olayların işlerini öğrenirlerdi. Erkekler, diğer erkekler tarafından eğitilirdi. Bir babanın oğluna mesleğini öğreteceği yerlerde de eğitim alırlardı.

Mısır’da kadının ana görevi, beslemek, büyütmek, yetiştirmek ve hizmet etmekti. Onlar annelerinden, ev idaresini, yemek pişirmeyi, mayalamayı ve elbise dikmeyi öğrenirlerdi. Kadınlar memurluktan dışlanmışlardı ve yazar gibi çalışması uygun değildi. Kadınlar tapınak ileri gelenlerinin de dışında kalırdı. Kadınlara tarlalarda çalışmaları serbestti.

Yazar okulları, yaşları 8-9 arasında olan erkek çocuklara yönelikti. Erkek öğrenciler evlerinde kalırlar, her gün okullarına gidip gelirlerdi. Okullar genellikle, hükümet binalarına, tapınaklara, öğretmenlere yakındı. Okullar sabahları başlar, öğle vakti biterdi. Sıcak olduğundan öğlen ve öğleden sonranın sonlarına doğru siesta yapılırdı.

Prens okulları, diğer okulların hepsinden daha itibarlıydı ve Eski Mısır eğitiminin en iyi verildiği okuldu. Prens Okulu’nda; firavunların oğulları, kraliyet ailesi üyelerinin oğulları, soyluların ve yüksek dereceli memurların oğullarına eğitim verilirdi. Prens Okullarının kontrolü tamamen Vezir’deydi.

Okullarda öğrencilere verilen dersler basit matematik ve cebirdi. Onlar var olan dokümanların kopyaları sayesinde yazıp pratik yaparlardı. Genç öğrenciler, yumuşak beyaz bir plasterle kaplı ağaç tablete yazarlardı ve kolaylıkla silinebilirdi. Büyük öğrenciler ise papirüs kullanırlardı. Öğrenciler Hint stilinde otururlar ve bu beyaz tahtayı kucaklarına koyarlardı. Büyük öğrencilere verilen dersler şunlardı:

 • Okuma ve Yazma
 • Tarih
 • Matematik – On parmak usulü desimal sistem kullanılırdı.
 • Aritmetik ve Geometri
 • Astronomi
 • Müzik
 • Coğrafya
 • Bilim
 • Tıp

Kötü bir suç işleyen ya da ceza alan öğrenci veya öğretmenler, sıra dayağına çekilirdi.

Eski Mısır eğitiminde Yazma Sanatı da vardı. Yazının farklı stilleri, okullarda ayrıntılı şekilde öğretilirdi ve bu Mısır eğitiminin önemli bir bölümüydü.

 • Hiyeroglif, bir resim sistemiydi. Harf ve kelime yerine resimler kullanılırdı. Hiyerogliflerde logografiksel, hecesel ve alfabetik parçaların kombinasyonu kullanılırdı. Orijinal hiyeroglifler,seslerle temsil edilirdi ve 700’den fazla hiyeroglif vardır. Hiyeroglifler genellikle, büyük anıt ve abidelerin üzerine yazı yazmakta kullanılırdı.
 • Hiyerogliflerin basitleştirilmiş versiyonu “hieratik” olarak bilinirdi. Bu yazı da resimsel görünüm yoktur. Hieratik yazı da genellikle papirüs belgelerde kullanılmıştır.
 • Son Periyotta, yazıyı daha düzenlemek ve akıcı hale getirmek için belge ve dökümanlarda kullanılmak üzere Demotik yazı şekli geliştirildi.

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia