I. ARA PERİYOT

1. Ara Periyot
(MÖ 2181 – 2125)

 
 

I.Ara Periyot, Pepi II’nin ölümüyle başlar. Bu zamanda Mısır’da açlık, sefalet, sosyal yaşamda büyük değişiklikler ve anarşi ortaya çıkmıştır. Yerel yöneticiler test edilerek belirli görevlere getirilmişti. Neredeyse Memfis tamamen değişime uğramıştır.

   20 yıldan fazla bir süre sonra gelen 9. ve 10. Hanedanlık kralları bu durumu düzeltmek için çalışmalara başlamışlardı. Bu krallar Herakleopolis’te otururlar, komşu ülkelerle ilişkileri sağlamlaştırırlar, ülke içi yönetimi stabil tutmaya çalışırlardı. Delta’nın kontrolünü de ellerinde tutarlardı. Onların Yukarı Mısır’ı kontrol altına alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış, Yukarı Mısır’ın prenslerinin direnişleriyle karşılaşmışlardır. Thebes, “Güney’in Kapısı” konumunda olmuştur.

   Daha sonraları Thebes’te, Herakliopolis’e karşı bir ayaklanma olmuştur. Böylece Abidos’un güneyinden aşağılara ilk şelaleye kadar uzamıştır. Birkaç  yıl sonra Herakliopolis, Nebhetepre Mentuhotep I tarafından fethedilmiş ve Orta Krallık başlamıştır.

Loading

Kontrol ediniz...

SON PERİYOT

Son Periyot (MÖ 525 – 332) Mısır’ın Geç Dönemi (MÖ 525-332) Üçüncü Orta Dönem’i (1069-525) …

Translate »
Menü
 TarihPedia