Amenemhet IV Piramidi

AMENEMHET IV PİRAMİDİ

52,5 metre yükseliğinde, tabanı tamamlanamamış, eğimi bilinmeyen bu piramit XIII. Hanedanlık firavunu Amenemhet IV‘e aittir. Amenemhet IV 12 yıl saltanat sürmüştür. Bent Piramidi‘nin kuzeyine 4,8 km uzaklıktadır.

İlk olarak Orta Krallık tapınak modellerinde görülmüş olan dalgalı duvar çeşidiyle çevrelenmiştir. Piramit çok ağır hasar görmüştür. Halbuki kerpiç taban merkezi hala görülmektedir ve kireçtaşı kaplamalara dair hiç bir iz bulunamamıştır. Girişi piramidin güney tarafının ortasında, yeraltındaki bölümündedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia