Cheops Piramidi

CHEOPS PİRAMİDİ

Cheops Piramidi’nin nasıl inşa edildiğine dair hala bir cevap bulunamamıştır. Herodot’a göre 30 yılda tamamlanmıştır ve 100.000 esir çalışmıştır. Diğer teoriye göre köylüler tarafından inşa edilmiştir. İşçilerin ücreti yemek vererek yani gıda yardımıyla ödenmiştir. Temmuz ve Kasım ayları arasında Nil Nehri taştığından dolayı bu arazide çalışamıyorlardı. Taşan sular, Aswan ve Tura’dan satın alınan taşların yer değiştirmesine yardım etmiştir. Su, taşları piramide doğru getirmiştir. Bu piramidin inşa tarihindeki düşünceye göre, piramit M.Ö. 2589-2566 yılları arasında tamamlanmıştır. Piramitte 2.300.000 adet taş blok kullanılmıştır ve bir taşın ortalama ağırlığı 2,5 tondur. Toplam ağırlık yaklaşık olarak 6.000.000 tondur ve yükseklik 482 feet (140 m) dir. Giza’ daki en geniş ve en eski piramittir.

Cheops hakkında bilgilerimiz azdır. Arkeologlar incelemeye gelmeden önce mezarlar soyulmuştu. Piramit hakkındaki bilgiler, içindeki nesneler vasıtasıyla öğrenildi. Cheops, yapısal bir toplumun yöneticisiydi ve çok da zengindi. O, cüsseli ve heybetli bir mezarın içine yalnız başına, hanımları da onun yakınındaki küçük mastabalara gömüldüler.

Piramidi tümüyle kapsayan bilye ya da mermer zamanla piramidi kemirdi ve kendi kendini bitirmeye başladı. Sonra bu mermer kaldırıldı ve piramit tüm ebatlarından 33 feet (11m) kaybetti. Piramidin üst platformu 10 m², tabanı 754 feettir. Orijinal girişi, bugün kullanılan girişten 15 m daha yüksekti. Girişe Al Mamun yeni bir geçit açtı fakat orijinal geçit bulunamadı. Yeni geçit yolu, boydan boya düzdür ve orijinal geçit ile birleşir. Geçit zamanla azalmaya başlar ve azalan bu geçit sadece bir gizli odaya çıkar. Alçalan bu geçit aşağıya doğru 26ºlik bir açıyla inmektedir. Geçit yolu sadece 1.1 m genişliğinde ve 1.2 m yüksekliğindedir. Bu geçitten girilen gizli oda halka kapalıdır. Odanın ebatları 14 x 8,3 x 3.5 metredir. Geçit yatay olarak batıya doğru 100 feet gider. Burada bulunan çukurların amacı şüphelidir. Defin odası için ideal olmakla birlikte planı değiştikten sonra harap edilmiştir.

Alçalan geçidin ilerisinde yeni bir girişle karşılaşılır. Bu giriş çelik bir kapıyla kapalıdır. Burada yükselen bir geçit vardır ve o da alçalan geçit gibi 26ºlik açıyla yükselir. Yükselen geçidin bazı özellikleri alçalan geçitle aynıdır. Bu geçit de 1.1 m genişliğinde ve 1.2 m yüksekliğindedir. Bazı insanlar için bu geçit çok zor bir yolculuktur. Geçit 39 m (129 feet) uzunluğundadır.

Geçitlerden yatay olarak devam ederseniz bu geçit sizi Kraliçe odasına götürür. Kraliçe odasına hiçbir zaman dokunulmadı. Zemini asla parlatılmadı. O hala pürüzlüdür. Kral odası zamanla terk edildi. Terk için yapılan açıklama şudur; “geçit yolları çok dar fakat Cheops için yapılan lahit ise çok geniştir.” Odanın diğer gizemleri ise havalandırma şaftlarıdır. Bu şaftlar diğer iki şaftın üzerine mühürlenmiştir. Odanın terk edilmesine karar verildikten sonra şaftların yapımına devam edilmedi. Havalandırma şaftlarının dini önemi çoktu.

İkinci ve en çok göz alıcı yer büyük galeriye doğru yükselen koridordur. Galeri 157 feet (48 m uzunluğunda, 28 feet(8.5 m) yüksekliğinde ve 26 C dir. Galerinin çatısı da desteklenmiştir. Bir parça kağıt veya iğne çatıda kullanılan taşlar arasına sokulabildiği söylenmiştir. Galeri sadece dipte 62 inch (1.6m) genişliğinde ve sadece 41 inch (1m) dir eğri yüzeyin üzerinde.

Büyük galeri, Kralın odasına yol gösterir. Odanın duvarları pembe Aswan granitinden yapılmıştır. Bu odanın içinde kırmızı Aswar granitinden yapılma çok büyük lahitler vardır fakat kapakları yoktur. Kral odasının ebatları 5,2m*10,8m*5,8m dir.bu odada da Kraliçenin odası gibi havalandırma şaftları vardır. Geceleyin gökyüzünün önemli özelliği Samanyoluydu. Kral odasının güney şaftı Orion Kuşağına, Kraliçe odasının güney şaftı Syrius’a işared eder kral odasının kuzey şaftı kutup yıldızlarına işaret eder. Bu yıldızlar hiçbir zaman gökyüzünde görünmezler. Bu şaftlar önemli yıldızları ölü firavunun ruhunu buldurduğuna inanılırdı.

Üst oda kireçtaşı bloklardan yapılmış bir çatı vardır. Bu odanın sıkıntısını çok önemli derecede hafifletir. Bu odalarda sadece yazıtlar bulunmuştur.

——————————————————————————————————————–

Piramidin Çevresi

Kuzey ve doğu tarafında orijinal kutunun kalıntıları piramit dışında gözükmektedir. Piramidin tabanından 10 m fazladır. Cheops’un Ölüm Tapınağı’nda küçük kalıntılar vardır. Yaylada Nazlat Al-Samma köyünde vadi tapınağından yol gösteren şosenin ara sıra meydana getirdiği izlerini zamanla görürsünüz. Bu şose son 150 yıl önce çöktü. Cheops Piramidi’nin batısında 3 küçük piramit daha ayakta durmaktadır. Bu piramitler, kız kardeşi ya da hanımı ve diğer 2 kraliçeye aittir.

Büyük piramidin batısında Kral Mezarları vardır. 15 mastabayı içerir. 100 yılın üzerinde kapalı durduktan sonra yakın geçmişte halkın ziyaretine açılmıştır. Burada 4,600 yıllık eski bir kadın mumyası keşfedilmiştir.

Büyük piramidin güney tarafında, Kayık Çukurları ve Müze vardır. 5 kayık çukuru 1982 yılında keşfedildi. Şu an sadece 1 kayık sitededir ve müzede gösterilmektedir. Kayık taşların içine tamamen kapanmıştır. Kayık ip ve çivilerle şaşırtıcı şekilde tutturulmuştur. Kayıktaki amaç, yaşamdan sonraki yolculuk için planlanmıştır veya Güneş Tanrısıyla birlikte olan seyahat için de olduğu düşünülmektedir.

ŞAŞIRTICI BİLGİLER:

1. Cheops Piramidi’nin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı yaklaşık olarak güneşle dünyamız arasındaki mesafeyi verir(149.504.000km).

2. Piramidin üstünden geçen meridyen karaları ve denizleri tam 2 eşit parçaya böler.

3. Taban çevresinin, yüksekliğinin 2 katına bölünmesinin pi=3.14 sayısını verir.

4. Piramidin içinde dünyanın ağırlığı yazar.

5. Piramidin tam olarak dünyanın merkezinde bulunur.

6. Piramidin çalışkan işçileri olağanüstü bir çabayla günde 10 parça üst üste koyduklarını kabul edersek, piramitteki 2.5 milyon taşın 250.000 gün yani 664 yılda ancak oluşmuş oluyor. Oysa piramit 20-30 yılda tamamlanmıştır.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia