Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği

Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a tarihlenen eski bir Mısır metnidir. Mısır vezirinin resmi işleri, atanması, görevleri, diğer yetkililerle olan ilişkileri ve nasıl davranılacağını açıklar.

Rekhmire, XVIII. Hanedanlık zamanında Thutmose III’e vezirlik yaptı. Mezarlarının Thebes’teki duvarları, vezir olduğunda kendisine verilen talimatların bir kopyasıyla kaplıdır.Bunlar vezir sarayı ofisinin bir tanımını diğer hükümet bürolarıyla iletişimi sürdürmek için gerekli görülen rapor türlerini ve pozisyonunun bir parçası olan 30 ayrı faaliyeti içerir.

Vezir Rekhmire tarafından düzenlenen bu yönetmeliklerle konsey, Firavunun seyirci salonundan yönetilirdi (Yaşam! Refah! Sağlık!). Yeni atanan vezir Rekhmire’nin gelmesiyle bu yeni sisteme geçildi.

Bu yönetmelikte yer alan bazı bölümler:

“Majestelerini ona şöyle dedi: “Vezir makamına bakın; orada yapılan her şeye dikkat edin. Bak! Burası bütün ülkenin resmileşmiş desteğidir.”

“Bak! Vezirlik tatlı değildir, isminde olduğu gibi acıdır (yani herkes kim olduğunu bilir). Bak!, efendisinin evinin servetini kuşatan ve koruyan bakırdır. Bak! Vezirlik, insanlara, prenslere ve meclis üyelerine saygısını göstermek değildir; kendisi için herhangi bir insanı köle yapmak değildir.”

“Bak! Efendisinin sarayındaki bir adamın yönetimi efendisi için iyi olmalıdır. Fakat bir başkası için aynı şeyi yapmamalıdır”. (yani Firavun’dan başka kimseye sadık olmamalıdır).

Rekhmire’nin Yönetmeliği bu şekilde uzayıp gider. Vezirlik makamının kolay olmadığı, zorlukları olduğu, hak ve adaleti tahsis etmesi gerektiği, kimseyi ayırt etmeden yargılama gibi insani eşitliği anlatır.

 

 

 

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Vezirlik – Vezirlik

Eski Mısır’da VEZİRLİK Imhotep (Meşhur Vezir) Eski Mısır’daki vezir, krallığın en güçlü pozisyonuydu. Eski Mısır’da …

Translate »
Menü
 TarihPedia