Pepi II Piramidi

PEPI II PİRAMİDİ


Pepi II, 6. Hanedanlık‘ın 4. Kralı’dır. 94 yıl kadar yaşadığı tahmin edilmektedir. Mısır tarihinde en uzun süre yaşayan firavundur. Pepi II ile Eski Krallık kapanmaya başlamıştır ki insanlık tarihinin çok önemli çağlarından biridir. Piramidi 6. Hanedanlık piramitleriyle çok benzeşmektedir. Güney Sakkara bölgesinde bulunan piramidin Ölüm Tapınağı doğu tarafındadır ve ağır hasar görmüştür. Şimdiye kadar tanımlanamamış 4 tane ikincil piramit vardır. 3 kraliçe piramidi bir tane de Pepi II‘nin kült piramididir. Piramit çölden çok uzaktadır ve zor gidilir. Çölün üzerinde 30 dakika yürümeniz gerekmektedir. Yüksekliği 52,5 metre, tabanı 78,5 metre, eğimi 52 derecedir.

Pepi II ‘nin tapınak vadisi ilk zaman krallarınınkinden çok farklıdır. Geniş bir yapısı ve köşeli açık terası vardır. Rampalar vardır ve giriş her iki tarafta da yoktur. Giriş bir geçitle gidilen orta bölmededir. Vadi tapınağının ön kısmı 8 sütunlu bir salonla deskteklenmiştir. Dekorlardaki işlemeler hayattadır ve kralın tanrılar tarafından alındığını gösterir, Mısır’ın düşmanları karşı bir zafer kazanmış ve papirüs çalılıklarında avlanmıştır. Bu sütunlu salonun arkasında bir giriş vardır. Vadi tapınağının çatı terasına çıkan bir merdiveni vardır. Bu odadaki fragmanlarda hipopotam avlanırken ve hipopotam tahta bir kızakla taşınırken resmedilmiştir. Bu geçit Vadi Tapınağı’nı Ölüm Tapınağı’na bağlar.

Pepi II‘nin ölüm tapınağı 5 ve 6. Hanedanlık‘larınkine pek benzemez. Bir kaç farklı özelliğe sahiptir. Mesela geçitten sonra fakat girişten önce geniş bir koridor vardır. Her iki tarafta da kuzey güney yönlü küçük odalar vardır. Buradan merdivenle tapınağın çatısındaki terasa gidilir. Bir de ölüm tapınağının doğu tarafındaki duvarları Abusir ve Niuserre ölüm tapınakları gibi sütun tarzı figürlerle geliştirilmiştir.

Giriş koridoru her zamanki gibi öndedir ve kireçtaşından yapılmış sütunlu avlusu vardır. Avlunun duvarları dekore edilmemiş gibi gözükür. Orada da kırmızımsı 18 tane kuvarsit sütun vardır. Bunlardan biri kuzeybatı köşesindedir ve günümüze ulaşmıştır. Pepi II ve Re-Harakthy ‘nin karşılıklı kucaklaştığı bir sahne de vardır. Diğer sütunlarda tanrı ile kralı karakterize etmektedir. Ölüm tapınağının dış tarafının diğer bölümünde depo yerleri vardır.

Ölüm tapınağının iç ve dış bölümleri arasında enine bir koridor bulunmaktadır. Çünkü dekoratif şekli kaybetmemek için dizayn edilmiştir. Buradaki batı duvarının üzerindeki bir oyukta stilize edilmiş bir model bulunmuştur. Doğu duvarında ise Pepi II‘in Tanrı Min için yaptığı festivalinden bir sahne vardır. Libyalı kabile reisinin idamını gösterir. Bu ritüelistik sahnenin aynısı Sahure‘nin ölüm tapınağında da bulunmaktadır.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia