III. ARA PERİYOT

3. Ara Periyot
(MÖ 1070 – 664)

 

Üçüncü Ara Dönem MÖ 1070’de Firavun Ramses XI‘in ölümünden MÖ 664’te Psamtik I tarafından XXV. Hanedan‘ın Nubya hükümdarlarının sınır dışı edilmesinin ardından XXVI. Hanedan‘ın kuruluşuna kadar geçen süreyi ifade eder.

Bu dönem ülkede krallık yönetiminin çatırdağını göstermektedir. Ramses XI‘in zamanında bile, Mısır’ın XX. Hanedan rahipleri giderek güçlenen Thebes kentindeki iktidar gücünü kaybediyordu. Ölümünden sonra halefi olan Smendes I, Ben Tanis kentinde hüküm sürdü. XXI. Hanedanlık döneminde ülkenin güneyinde de  Thebes Amun Rahipleri hüküm sürdü. Aslında, bu bölünme göründüğünden daha az önemliydi, çünkü hem rahipler hem de firavunlar aynı aileden geliyordu.

Ülke XXII. Hanedalık firavunu Shoshenq I tarafından MÖ 945 yıllarında  bir asırdan fazla bir süredir ülkeye istikrar getirdi. Ondan sonra gelen Osorkon II’nin hükümdarlığından sonra ülke Alt Mısır’ı kontrol etti. Osorkon III zamanında da Orta ve Yukarı Mısır’ı yönetti.

Dört ardışık Saite kralı, Mısır’ı MÖ 610-525’ten başka bir barış ve refah dönemine yönlendirmeye devam etti. Ne yazık ki hanedan için Yakın Doğu’da yeni bir güç büyüyordu bu da Perslerdi. Firavun III. Psamtik, nihayetinde hapsedilmeden önce Memphis’te yenildi ve kaçtı.

 

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia