XX. Hanedanlık

XX. Hanedanlık
(MÖ 1189 – MÖ 1077)

Eski Mısır’ın XVIIIXIX – XX. Hanedanları genellikle Yeni Krallık grup başlığı altında birleştirilir. Bu hanedanlık Yeni Krallığı’nın sonuncusu olarak kabul edilir ve ardından Üçüncü Ara Dönem başlar.

XX. Hanedanın firavunları MÖ 1189’den 1077’ye yaklaşık 120 yıl boyunca hüküm sürdüler. Firavunların çoğu Teb’deki (KV olarak adlandırılan) Krallar Vadisi‘ne gömüldü. 


Ramses III

Firavun Setnakhte Kraliçe Twosret’ten sonra tahta geçtiğinde muhtemelen orta yaştaydı. Kısa bir süre saltanat sürdükten sonra yerine oğlu Ramses III geçti. Mısır bu dönemde Deniz Halkları tarafından tehdit edildi ancak Ramses III bu konfederasyonu Yakın Doğu’dan yenmeyi başardı. Kral, Kraliçe Tiye’ye haremde suikast düzenlemeye kalkışmış ve oğlu Pentawere’yi tahta geçirmiştir. Darbe sonunda başarılı olamadı. Kral bu suikast girişimden dolayı ölmüş olabilir ancak onu tahta çıkaran meşru varisi Ramses IV‘dü. Bundan sonra Ramses adı verilen bir dizi kral tahtını alır ama hiçbiri gerçek bir büyüklüğe ulaşamaz.

Bu yöneticilerin dönemi Kraliyet Mezarlarının sistematik soyulmasının başlangıcı için dikkate değerdir. Bu dönemden günümüze ulaşan birçok idari belge özellikle Ramses IX ve Ramses XI saltanatlarında bu suçlarla ilgili soruşturma ve cezalar kayıtlarıdır.

XIX. Hanedanlığın başlarında olduğu gibi bu grup da Ramses III’ün mirasçıları arasındaki çekişmenin etkileri altında mücadele etti. Örneğin Ramses III’ün üç farklı oğlunun sırasıyla Ramses IV, Ramses VI ve Ramses VIII olarak iktidara geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte Mısır’da ve Nil’de kıtlık, sivil huzursuzluk ve resmi yolsuzluklar ortaya çıkmıştır. Son kral Ramses XI’nin gücü o kadar zayıfladı ki güneyde Teb’teki Amun Yüksek Rahipleri Yukarı Mısır’ın etkili defacto hükümdarları oldular. Smendes Ramses XI’ ölmeden önce bile Aşağı Mısır’ı kontrol etti. Smendes sonunda Tanis’te XXI. Hanedanlığı kuracaktı.

Mısır’ın XX. Hanedanı Yeni Krallığının da sonuncusuydu. 

 

Bu hanedanlık firavunları:

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia