Niuserre Piramidi

NIUSERRE PİRAMİDİ


Niuserre babası Neferirkare ve erkek kardeşi Neferefre‘nin piramitlerini tamamlamış; büyük ihtimalle de babasının küçük piramidini annesi Kehtkaus II için ölüm kompleksine dönüştürmüştür. Abusir’de kendisine ait ölüm kompleksi ve güneş piramidi inşa etmiştir. Sahure’nin piramitleri, Heliopolis’e doğru bazıları çapraz olarak dizilmiştir. Niuserre, Sahure ve kendi piramidi arasındaki bu çapraz durumu kaldırmıştır. Babasının geçit yolu ve Vadi Tapınağını da kapsayarak kendi ölüm kompleksinin içine almıştır.

Niuserre’nin ölüm kompleksi, Kraliçe Piramidi hariç bütün geleneksel materyalleri içermektedir. Bir ana piramit, güneydoğusunda ikinci küçük piramit, bir ölüm tapınağı ve Vadi Tapınağı’na inen bir geçit.

Niuserre’nin uzun süren hükümdarlığına rağmen Abusir’de küçük bir piramidi vardır. Tabanı 78 metrekare, yüksekliği 51,68 metredir. Belki de bu yer seçiminden de kaynaklanmaktadır. Piramidi genişletmek de mümkün olamamıştır. Piramidin merkezi adım adım yapılmıştır ve en iyi kireçtaşlarıyla örtülmüştür.

Girişi geleneksel olarak piramidin kuzey tarafındadır. Girişinden bir geçit yatay olarak uzanır ve piramidin alt tabanına doğru iner. Geçidi üç demir kapı kapatmıştır. Geçidin yönü biraz doğu tarafına yani giriş salonuna doğru sapmıştır.

Giriş salonunun batı duvarındaki kapıdan kralın defin odasına ulaşılır. İki odanın arasındaki geçitten direkt piramidin yeraltındaki merkezine gidilir.

Her iki giriş salonu ve defin odası en iyi kireçtaşlarıyla kaplanmış ve ışıldayan 3 katmanlı kireçtaşıyla çatısı kaplanmıştır.

ÖLÜM TAPINAĞI

Niuserre’nin ölüm tapınağının şekli alışılagelmedik bir biçimdedir. Alt tapınak piramidin doğu tarafına doğru yayılmıştır. Kuzeyinde birkaç yer vardır ki bunlar; iç tapınak ve beş heykel oyuğudur. Niuserre’nin ölüm tapınağının iç tapınağın önünde bir giriş salonu vardır. Bir duvarı iki sütun direkten yapılmıştır. Biri kuzeyde diğeri güneyde olmak üzere, bunlar iç tapınağı dışarıdan ayırmıştır. Bu sütun direkler son Mısır tapınak sütunlarının öncüsü olmuştur.

Dış tapınak güneye yapılmıştır. Doğuya doğru genişlemiştir ve girişine de tuhaf bir L şekli verilmiştir. Bunun önemi bazı mastabaların düzenine hakim olabilmek içindir. Sahure ve Neferirkare piramitleri arasına inşa edilmiştir. Tapınağın bu parçası sütunlu ve çerçeveli açık bir avludan ve giriş salonundan oluşmaktadır.

Vadi Tapınağı’na sütunlu bir girişten girilir. İki sıralı dört sütundan oluşmaktadır. Zeminler bazalttan yapılmıştır. Duvarları da en iyi kireçtaşından yapılmış ve boyalı kabartmalarla dekore edilmiştir. Bu geçit kuzeydeki bir odaya doğru gitmektedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia