XI. Hanedanlık

XI. Hanedanlık
(MÖ 2130 – MÖ 1991)

Başkenti Teb olan XI. Hanedanlık aynı zamanda Orta Krallık‘ın da kurucusudur.

Manetho‘nun bu hanedanlığın 43 yıldır hüküm süren 16 kraldan oluştuğu fakat çağdaş yazıtlar bu krallığın toplam 143 yıl boyunca hüküm süren yedi kraldan oluştuğunu belirleyen Turin Kral Listesi‘nin kanıtlarıyla çelişiyor. Bu hanedan sırasında tüm eski Mısır Orta Krallık altında birleşti.

Bu hanedan kökenlerini bir dizi çağdaş yazıtta bahsedilen “Iku’nun oğlu Büyük Intef” adlı Thebes ismine kadar takip eder. Ancak onun halefi Mentuhotep I bu hanedanın ilk kralı olarak kabul edilir.

Mentuhotep II‘nin on dördüncü saltanat yılına kadar Thebean ve Heracleapolitan hanedanları arasında savaş aralıklı olarak devam etti ve bu hanedan kendi kurallarını pekiştirmeye başlayabildi. XI. Hanedan yöneticileri Mısır’ın Afrika ve Yakın Doğu’daki komşuları üzerindeki etkisini yeniden ortaya koydu. II. Mentuhotep sedir elde etmek için Fenike’ye yenilenen seferler gönderdi. III. Mentuhotep güneydeki Coptos’tan Punt ülkesine bir sefer gönderdi.

Son kralının saltanatı ve dolayısıyla bu hanedanlığın sonu hakkında bir netlik yoktur. Çağdaş kayıtlar IV. Mentuhotep’in hükümdarlığına karşılık gelen III. Mentuhotep’in ölümünden sonra “yedi boş yıl” anlamına gelir. Modern bilim adamları veziri I. Amenemhat‘ı, XII. Hanedanlık‘ın ilk kralı olduğu teorisini kabul ederler. Mentuhotep’in saltanatının tek kesin ayrıntısı vezir Amenemhat tarafından Wadi Hammamat ocağında iki dikkate değer işaretin olduğuydu.

 

XI. Hanedanlık Firavunları:

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia