Amenemhet I Piramidi

AMENEMHET I PİRAMİDİ 

Yüksekliği: 55 metre
Taban Uzunluğu: 84 metre
Eğim: 54°27’44”

     12. Hanedanlık Kralı Amenemhet I El-Lisht yakınlarında piramidinin temellerini atmıştır. Onun inancına göre bu piramit başkentin yakınlarındaydı. Piramide ilk girişi 1882 yılında Maspero gerçekleştirmiştir. 1894 ve 1895 yılları arasında iki Fransız arkeologla beraber çalışmaları hızlandırmıştır. 1902’den 1934’e kadar New York Metropolitan Müzesi’nden bir tim bu araştırmanın peşine düştüler. Piramidin durumu oldukça zayıftı. Piramidin temelinde kireçtaşının dışına sürülmüş kireç vardır. Temelinin iskeletinde aralıklı köşegen kireçtaşı blokları vardır. Bu iskelet kireçle doldurulmuştur ve eğer gerek duyulsaydı kıymetli taşlarla da doldurulabilirdi. Yüksek kalitede kireçtaşı blokları temeline bu şekilde yerleştirilmiştir. Piramidin birkaç bölümünde halen daha bu kireçtaşı bloklarını görebilirsiniz.

Piramidin altına da bir giriş yapılmıştır ve ilk piramitlerin genel kuralıdır. Girişe doğru kuzeydeki şapel ayakta durmaktadır. Granit bir kapı vardır ve koridora açılmaktadır.

Buralardan gidildikçe defin odasına ulaşılmaktadır. Defin odası şu sıralarda yeraltı suyunun altında kalmıştır. Bu ölüm tapınağı piramidin doğusundadır. Başka bir isimle “Yükselen Amenemhet I’in güzelliği” de denilmektedir. Tapınak doğu batı yönlüdür. Fakat şu an hiç bir şey kalmamıştır, orijinal planına göre yapmak da çok zordur. Birkaç kitabe ve kabartma bulunmuştur.

Tekrar inşa edilmesi Senusret I‘in zamanında olduğu sanılıyor. Sadece avlusunun üst uç tarafı ve son tarafı incelenebilmiştir. Tapınak tamamen incelenememiştir. Bu bölgede şu an Müslüman mezarlığı vardır. Piramit ve ölüm tapınağı, iki çit duvarla çevrelenmiştir. Onların arasında kral ailesinin ve saray çalışanlarının mezarları keşfedilmiştir.

Piramidin batı duvarı yanında çift sıra mezar şaftları vardır. Antefiker’in vezirinin mezarı vardır. Bu kişi Amenemhet I hanedanlığı zamanının önemli bir memuruydu. Piramidin güneybatı tarafındadır. Kral kompleksinin inşaatı aşamasında kullanılan bloklarda bulunmuştur. Kompleks taşlarının çeşitli parçalarında, hükümdarlar hükümdarları Khufu, Khafre, Unas ve Pepi I‘in isimleri bulunmuştur.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia