Astronomi

Eski Mısır’da Astronomi

Eski Mısırlıların astronomi bilgileri sınırlıydı. Bunun sebeplerinin bir parçası, geometri bilgileri matematiksel karışık hesaplamalar için yetersizdi. MÖ 1100 yılında Amenhope, evrenin bir fihristini yaratmış ve beş takımyıldız olduğunu saptamıştı. 36 grup yıldız listeledi. Bunlar geceleyin zamanı söylerlerdi. Her geceden sonra 40 dakika yükselirlerdi. Teorik olarak 18 yıldız vardır ancak akşam karanlığına bağlı olarak yapılan hesaplamalarda on iki tane gözükür. Kış yazdan uzun olunca, ilk ve son yıldızlar gökyüzünde uzun zaman görülebilirdi.

Astronomi, piramitlerin yerleştirilmesinde de kullanıldı. Piramitler çok düzenli yerleştirilmişti. Doğu batı tarafı, kuzey güney tarafına uygun ve sistemli yapılmışlardı. Belki de piramitler kuzey ve güneyde bulundu, batı ve doğu tarafları da orta nokta olarak kullanıldı. Çünkü bu yıldızların doğuşu ve batışını seyretmek, kuzey ve güney tarafından mümkün olabiliyordu. Ancak bunlar çok uzun ve karmaşık işlemlerdi. Kuzey ve güneyden sonra, Mısırlılar bir yıldızın doğu belki de batıdan yükseldiğini. Bu sebeple kuzey güney başlangıç noktasından ziyade yeni bir başlangıç noktası kullanmışlardır. Bunun sonucunda piramitler, doğu batı tarafında da düzgün yerleştirilmişlerdir.

Eski Mısırlılar takvimlerde de astronomiyi kullanmışlardır. Onların yaşamı, Nil’in yıllık taşkınlarına göreydi. Bu üç mevsimin sonunda, hasat, taşma ve tekrar geri çekilme yaşarlardı. Bu mevsimler, dört kameri ayı içine alırdı. Her mevsim dört aydı. Kameri takvimler uzun olmazlardı. Beşinci ayı eklemeye de gerek vardı. Bu beşinci ayda Sirius yıldızının doğuşu oluyordu. Çünkü Sirius tekrar göründüğünde Nil taşması olurdu. Sirius göründüğü zaman Nil Nehri taşardı. Sirius on ikinci ayda bile geç kalsa, on üçüncü ay eklenirdi. Bu takvim dini festivaller için çok iyiydi. Fakat halkı için düzenli bir takvime ihtiyaç duyuluyordu. Birisi yılda 365 gün olduğunu farketti ve 12 aydan oluşan ve her ayda 30 gün olacak şekilde düzenlenen takvimi teklif etti. Sonuna da 5 günü ekledi. Fakat bu idari takvim, mevsimsel takvimleriyle uyuşmadı.

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia