Abusir Kompleksi

ABUSİR KOMPLEKSI

Abusir Piramit Kompleksi Haritası –

Abusir çevresinde Yunan kasabası Busiris ve Eski Krallık nekropolü olan bölgeye verilmiş Arapça isimdir. Yunanca adı Busiris, Osiris Tapınağı ile ilgili eski Mısır deyiminden “pr wsir” (“Osiris evi) türetilmiştir. Aslında Yukarı ve Aşağı Mısır’da Abusir veya Busiri adında bir dizi küçük köy var. (Nekropol=Büyük Mezarlık)

Abusir nekropolünde: Niuserre Piramidi, Shepseskare Piramidi, Raneferef Piramidi, Khentkawes Piramidi, Neferirkare Piramidi, Sahure tapınağı ve bir kaç mastaba vardır.

Abusir nekropolü Eski Mısır’ın V. Hanedanının firavunları için birincil mezar yeriydi. Memphis antik kentinden (“mn nfr”) Nil’in karşısında, Giza’nın güneyinde ve Saqqara’nın kuzeyinde yer alır. Muhtemelen Giza ve Saqqara nekropolleri zaten piramitler ve mezarlarla doluydu ve Abusir Gölü siteyi nehre bağladı ve bölgeye tekne ile malzeme ulaştırmayı kolaylaştırdı.

Çoğu piramidin büyüklüğü nedeniyle Giza nekropolü ile ilişkili “elit” statüsü ve alan yakında piramitlerle doluluğundan dolayı yeni mezarlık alanları bulunmalıydı. Bu yer de Abusir’dir ve Abusir kompleksi böyle bir mezarlık alanıdır.

IV. Hanedanın gösterişli öncülleriyle – özellikle Giza piramitleri (Büyük Piramit dahil) ve Djoser’ın Adım Piramidi ile karşılaştırıldığında piramitlerin kalitesinde ve ihtişamında belirgin bir azalma vardır. Büyük ölçüde Giza ve Saqqara piramitlerini inşa etmek için kilometrelerce taşınan büyük bloklardan daha kalitesiz yerel taştan inşa edilmiştir. Bu kraliyet iktidarının azalmasını düşündürebilir ya da bu firavunların kaynaklarını daha az piramit binasında kullanmamalarından ve bunu az kullanılıp zenginleşecekleri ya da diğer başka şeyler olduğunu anlaşılabilir.

Burada bulunan piramit ve anıtlar şunlardır:

Abusir’de inşa edilen ilk eser V. Hanedanın ilk hükümdarı Userkaf‘a aittir. Alanda bilinen ilk güneş tapınağı örneğini o inşa etti. Haleflerinden bazıları aynı zamanda Abusir’de güneş tapınakları inşa ettiler ancak aynı zamanda mezar piramitlerini orada inşa etmeyi seçti (Userkaf piramidini Saqqara’daki Djoser Adım Piramidinin muhafaza duvarının yanına inşa etti). Orada inşa edilen son güneş tapınağı görünüşe göre Menkauhor tarafından inşa edilmiş ancak bu anıt bugüne kadar bulunamamıştır. Ayrıca Userkaf gibi piramidini başka bir yerde (Dashur’da) inşa etmeyi seçtiği de görülüyor. Sonraları firavunlar Abusir’deki nekropolü terk ettiler ancak firavun tarihi boyunca Mısır soyluları arasında popüler kaldı.

Abusir nekropolünde bir zamanlar on dört piramit vardı. Ancak sadece dört tanesi hala tanınabilir durumda: Sahure, Neferirkare, Niuserre piramitleri (en iyi durumda) ve Neferefre piramidi (bitmemiş). Sahada büyük ölçüde moloz haline gelen (Neferirkare’nin karısı Khentkawes II‘ye adanmış bir piramit dahil) ve Ptah-Cepses’e adanmış bir mezar (kötü durumda) olan birkaç küçük piramit ve mastabas var. Genellikle Shepseskare‘ye atfedilen bitmemiş bir piramit de vardır. Abu Gurab’da, V. Hanedanın firavunları tarafından da inşa edilen bir dizi Güneş Tapınağı var.

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia