Ahmose Piramidi

AHMOSE I PİRAMİDİ 

     Çoğu Mısır bilimciler, piramitlerin ya krallarının dinine göre ya da yaşadıkların yerin inanışına göre yapıldığına inanmaktadır. Fakat Ahmose Piramidi’nde görülmektedir ki, bu piramit bu kuralların dışında kalmaktadır.

     Ahmose I Piramidi, Abidos’tadır. Genel ağırlıklı olarak Mısır’daki komplex krallık yapılarına göre düşünülüp inşa edilmiştir. Ancak, birkaç özelliğiyle diğerlerinden ayrılır. İlk olarak bilinen şudur ki; atlar temsil edilmiştir ve iki tekerlekli savaş arabaları da resmedilmiştir.

     Bunlar orijinal olarak, 1888-1902 yılları arasında incelenmiştir. Ahmose I’in boyutları ona bağlı diğer yapılara göre de alınmış olabilir. Bu ilk araştırma ekibi, ölüm tapınağının içerisinde büyük bir bölümü kazdılar. İki arkeolojik taş kesiti yayınlamışlardır.

     Stephen Hardvey’in araştırma ekibi, 1993 yılında bu bölgede çalışmaya başladığı zaman, bu taş levhalardan binlercesini bulmuşlardır. Bu kabartma levhalardan bir bölümü içerideki avlunun doğusunda bulunmuştur ve burada üç grup okçu ellerinde ateşli oklarla ve atlı savaş arabaları, denizde duran kürekli gemileri ve ele geçirilmiş bir insan ve onların karakteristik özelliği olan askeri elbiseli ve uzun kılıçlı Asyalı askerler (Belki de Hiksos) gibi bir sahne resmedilmiştir. Hiksos, Ahmose’nin düşmanıydı ve diğer kazılarda görülmüştür ki duvarlardaki birkaç gravürde defalarca Hiksosla savaşmıştır.

     Stephen duvarlardaki kabartmalarda iki temel stili keşfetmiştir. Birinci stil, tebeşirli kireçtaşı ve açık renkli pastel kabartmalarla karakterize edilmiştir, Ahmose I’in gerçek dinine atfedilmiştir. İkinci stil, çok klasik ve boyasız (doğal)kabartmalar vardır ki bunlar da Ahmose I’in oğlu Amenhotep I’in dinine atfedilmiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia