Kraliçeler Vadisi

KRALİÇELER VADİSİ

Kraliçeler Vadisi; Biban el-Harim, Biban el-Sultanat ve Wadi el-Melikat olarak da bilinir. Firavun hanımları ve çocukları burada gömülüdür. Antik çağlarda, Ta-Set-Neferu olarak bilinen ve “firavun çocuklarının yeri” anlamına gelen bu eşsiz bölge, 18-19-20. Hanedanlık firavunlarının hanımları, prensleri, prensesleri ve bazı asillerin ailelerinden bazılarına tahsis edilmiştir. Bu mezarlarda yatanlar tek kişi yatarlar ve papazlar tarafından bakımı, günlük ibadetleri, tanrıya sunumları yapılırdı. Vadi, Thebes’in karşısında Nil’in batı tarafında Krallar Vadisi‘nin yanında bulunmaktadır. Bu kıraç alan, başkente yakınlığı ve sakinliğinden dolayı seçilmiş olabilir. 18. Hanedanlık kralları, piramit yerine bu şekil defin odaları yaptırmıştır. Belki de mezar soyguncularından korumak için olduğu da düşünülmektedir.

Bu mezarlıkta yetmişten fazla mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar gösterişli ve çok para harcanarak yapılmıştır. Mesela Nefertari‘nin mezarı oldukça gösterişli ve parlaktır. Kraliçe Nefertari (Nefertiti ile karıştırılmasın)’nin mezarı en çok görülen yerlerdendir. Belki de vadideki en güzel mezar olmasından kaynaklanıyor olabilir. Günde sadece 100 kişi içeri alınabiliyor. Ziyaretçilerin nefesindeki nem ve terlerden dolayı resimler ve orijinal boyalar zarar görebiliyor.

Eski Mısırlılar genellikle bu zamanlarda isim olarak Set Neferu “güzelliği oturmuş” ismini verirlerdi. 1903-1906 yılında İtalyan bir ekip, kraliyet ailesine ait 80 mezar keşfetmiş, bunların çoğu yanarak zarar görmüş ya da eşek ve develer için ahır olarak kullanıldığı kanısına varmıştır.

Mezarlardan en çok bilineni Ramses II‘nin en çok sevdiği karısı Nefertari‘nin mezarıdır. Nefertari‘ye saygısından Abu Simbel’de güzel bir tapınak inşa ettirmiştir.

KRALİÇE HATSHEPSUT TAPINAĞI

MÖ.1500 yıllarında yaşamış. Kocası ölünce, firavun olmuş. Yapılan tapınakta, kendisini sakallı olarak göstermişler.

Erkek gibi görünmek için, sakal da takıyormuş. Saçlarıyla da erkek gibi gösteriliyormuş. Bunun sebebi: firavunun aslında tanrının oğlu/sureti olduğuna inanmaları ve asla bir tanrının kızı olamayacağına olan inançları. Tanrının çocuğu olursa erkek olur başka bir seçenek yok yani. Peki, Hatshepsut nasıl ve neden firavun olmuş diye merak ediyorsanız, bu şöyle olmuş:

Hatshepsut’un annesi de, babası da kraliyet kanı taşıyor. Kardeşler,kardeşlerle evleniyor ve soy hiç bozulmuyor. Firavunun sıradan eşleri olsa bile, kardeşinden olma oğlu tahta geçiyor. Zorunlu kalınmadıkça bu durum değişmiyor. Ancak babasının kardeşinden bir oğlu olmuyor ve babası öldüğünde Hatshepsut babasının sıradan eşinden olma oğlu ile evleniyor. Ancak bunu kabullenemiyor ve rahip sevgilisi Hatshepsut’un firavun olabilmesi için bir hikaye uyduruyor. Sözüm ona: “ Amon Ra, gelerek Hatshepsut’un annesiyle birlikte olmuş ve Hatshepsut onun çocuğuymuş. Tanrıların kızı olamayacağına göre, aslında Hatshepsut bir erkek ve tanrının oğlu imiş. Böylece Hatshepsut, erkek gibi giyinerek firavun olarak kabul edilmiş.

Heykelleri, üst taraçada dizili olarak görülebiliyor.

Ölümünden sonra III. Tutmosis tahta geçmiş. Kraliçe Hatshepsut’tan nefret ettiği için tapınağı tahrip etmiş.

Batı yakasındaki cenaze tapınaklarının en ünlüsü: Kraliçe Hatshepsut’a ait olan Hatshepsut Tapınağıdır. Tapınak sarp kireçtaşı tepelerinin eteklerinde kurulmuş. Gül rengi tepenin yamacına oyularak yapılmış gerçek bir sanat eseridir. 18. Hanedan mimarlarından Senenmut tarafından tasarlanmış.

Burada 18-19-20. Hanedanlık kral hanımlarına, kızlarına ve erkek çocuklarına ait 90’ın üzerinde mezar bulunmaktadır. İlk yapılan mezarlar vadinin kuzeyindeki girişinde bulunur, sonraları güneyine doğru yapılmıştır.

Mezarlardan bazıları ve Numaraları:

QV08 Hori
QV17 Prenses Meryte ve Urmerutes
QV30 Nebiri
QV31 bir kraliçe
QV33 Prenses Tanezem (Tenedjemet)
QV36 Prenses , isimsiz
QV38 Ramses I‘in karısı Kraliçe Sitre
QV40 kraliçe, kabartmaları boş
QV42 Ramses III‘ün oğlu, Prens Para’hirwenemef
QV43 Ramses III‘ün oğlu, Prens Set-hirkhopshef
QV44 Ramses III‘ün oğlu, Ptah’ın papazı, Prens Kha’emweset
QV46 Vezir Imhotep (kesin değil)
QV47 Tao-Sekenenre’nin kızı Prenses Ahmose
QV51 Ramses VI‘nın annesi Kraliçe Esi II (Isistahemdjeret)
QV52 Kraliçe Tyi Ramesside
QV53 Ramses III‘ün oğlu Prens Ramses
QV55 Ramses III‘ün oğlu, Kral Katibi, Prens Amen(hir)khopshef
QV60 Ramses II‘nin kızı Kraliçe Nebttaui
QV66 Ramses II‘nin karısı Kraliçe Nefertari
QV68 Ramses II‘nin kızı Kraliçe Merytamun
QV70 Nehesy
QV71 Ramses II‘nin kızı Kraliçe Bent’anta
QV72 Prens Baki, Prenses Hatneferet
QV73 isimsiz Kraliçe (20.Hanedanlık)
QV74 Kraliçe Tentopet
QV75 isimsiz Kraliçe
QV76 Prenses Merytre
QV80 Seti I‘in karısı Kraliçe Tuy
QV81 Heka
QV82 Prens Minemhat ve Amenhotep
QV88 Ahmose
QV95 bilinmiyor ve tamamlanmamış

Loading

Kontrol ediniz...

Abu Simbel Tapınağı

Abu Simbel Tapınağı Abu Simbel orijinal olarak güney Mısır’da sağlam bir kaya uçurumuna kesilmiş ve …

Translate »
Menü
 TarihPedia