1.Pers Periyodu

 1. Pers Periyodu
(MÖ 517 – 425)

     Cyrus ve Cassanade’nin oğlu Cambyses’in annesi, oğlu büyüyünce Mısır’ın bozulacağını ve tepetaklak olacağını söylemişti. Bu yorum zamanla Mısır ve Persliler arasında karışıklıklara neden oldu. Bir savaşta, Persli bir büyük elçi Nil Nehri’nde bir sandalla giderken Mısırlılar bunu görüp saldırır ve bütün mürettebatı öldürüp sandalı yok ederler. Pers ordusu da bu durumu öğrenip Memfis’e doğru hareket eder. On gün sonra Cambyses, adalet için kral yargıçları tarafından protesto edilir. Sandalda öldürülen Persli için yargıçlar, her Persli için on Mısırlının öldürülmesine karar verirler. Sonunda da 2,000 Mısırlı öldürülür. Bu yıllar sonra ortaya çıkınca, Babylon ve Asur gibi Mısır’da bir Pers eyaleti olur.

Cambyses Mısır’ın hükümdarı oldu ve hemen Kartaca’ya sefere gitti. Kartacalılar destek bulamadıklarından barış istediler.

Cambyses Apys Taş Oyması

Cambyses’ten sonra Darius I alışılagelmedik bir yolla kral oldu. Smerdis isimli bir dolandırıcıyı bulup öldürdü. Öldükten sonra Smerdis’in başını gövdesinden ayırdı. Vatan haini olan bütün insanlarında kafalarını kesip bir katliam yaptı.

MÖ 517 yıllarında Darius Mısır’a ulaştığında, Mısırlı bir kral gibi benimsenmiş, kuzey ve güneyin kralı anlamına gelen Ra-SETTU adını almıştır. Darius ismi çoğu kabartmalarda Güneş’in Oğlu olarak yazıldığı görülmektedir. Darius, rahiplerin eğitimi için bir okul kurdurmuştu. Amacı Mısırlıların üzerinden, Perslilerin negatif etkisini kaldırmaktı. Onun en büyük işi, Kızıldeniz ve Nil Nehri’ni bağlayan bir kanal açmasıydı. O zamanla Mısır diniyle de tanıştı. Darius, çoğu mimari yapıyı onardı. En önemli yaptığı işlerden birisi, Tanrı Amen’in Al-Kharga Vadisi’ndeki tapınağını yaptırmasıdır. Darius 5 kadınla evlendi ve 12 çocuğu oldu. 36 yıl saltanat sürdükten sonra yerine oğlu Xerxes geçti.


Darius I ve Xerxes I

     Büyük Xerxes, babasına baş kaldıran Mısırlıları durdurdu. Xerxes Mısır tapınakları için hiçbir şey yapmadı. Bazılarına göre buraları tamamen soyduğu söylenir. Xerxes’e atfedilen hiçbir tapınak da yoktur. Uzun boylu, yakışıklı, acımasız ve gaddar olarak bilinirdi. Xerxes, Artabanus ve Spamitres tarafından MÖ 465 yılında öldürülmüştür. 22 yıl saltanat sürmüş ve yerine oğlu Artaxerxes gelmiştir.

Artaxerxes, bütün savaşlardan sonra Perslerin kralı olmuştur. Xerxes’in ölümü üzerine, kardeşi Darius’u öldürenin, babasının da katili Artanabus isimli birinin öldürdüğüne inanmıştı. Onun asıl amacı oğullarından birini Pers kralı yapmaktı. Artaxerxes adı Mısır’da bulunmamıştır. O bir tahttaki kral olarak değil bir firavun olarak benimsenmişti. O Mısır’da hiçbir tapınak yapmamış ve tamir ettirmemiştir. 40 yıl saltanat sürmüş, II. İskender’in Dikilitaşı’nın üzeri harici, hiçbir yerde izine rastlanmamıştır.


Artaxerxes I

     Perslilerin en büyük kralı Darius I’dir. O rahipler ve insanlar tarafından saygı görmüş ve güven kazanmıştır. Mısır’ın ticaret ve tesislerinin gelişmesinde katkısı çok olmuştu.

Loading

Kontrol ediniz...

SON PERİYOT

Son Periyot (MÖ 525 – 332) Mısır’ın Geç Dönemi (MÖ 525-332) Üçüncü Orta Dönem’i (1069-525) …

Translate »
Menü
 TarihPedia