Fayyum-Bereketli Topraklar

FAYYUM
CROCODILOPOLIS

“BEREKETLİ TOPRAKLAR”

Fayyum ya da Fayyum Vadisi, eski Mısır’ın doğurganlığı ve bitki ve hayvan yaşamının bolluğu ile bilinen bir bölgesiydi. Memphis’in 100 kilometre güneyinde yer almaktadır. Fayyum bir zamanlar kurak bir çöl havzasıydı. Sonraları Nil’in bir kolu oraya uzadı ve suyunu oralara taşıdı. Böylelikle havza suyla doldu. Yaban hayvanları ve çeşitli bitkiler burada yetişmeye başladı. MÖ 7200’den sonra da buraya insanlar yerleşmeye başladılar.

Fayyum antik çağda Crocodilopolis olarak bilinir. Adı eski Mısır kelimesi Pa-yuum veya Pa-yom’dan “Göl” veya “Deniz” anlamına gelir. Orta Krallık XII. Hanedanı Amenemhat I tarafından yaratılmış ve ismine de “Moaris Gölü” demiştir. Fayyum XII. Hanedanlığın istikrarlı yönetiminden diğer bölgeler kadar saygı gösterilmiş bir bölge olmuştur. 

Fayyum Orta Krallık sırasında en müreffeh zamanını yaşadı. Ancak Yeni Krallık’tan sonra geriledi. Ptolemaic Hanedanlığı ve Roma Dönemi’nde bir canlanma yaşadı ardından ihmal edildi ve bu şekilde de itibarı günden güne azaldı. Mısırbilimci Flinders Petrie tarafından MS.1898-1899 ortaya çıkarılan güzel işlenmiş mumya maskelerinin bir koleksiyonu olan Fayyum Portreler ile bilinir.

Fayyum Portrelerinden biri

Başlangıçta cansız bir havza olan Fayyum, önemli bir tatlı su kolunu yönlendiren Nil’in doğal alüvyonları ile verimli bir bahçeye dönüştürüldü. Suyun akışı yeni oluşturulan gölün içine ve çevresine yerleşen Nil Nehri yatağının zengin toprağı ve kıyıları boyunca filizlenen bitki örtüsünü taşıdı. Su ve bitki yaşamı hayvanları da buraya çekti.

Fayyum MÖ 5000’li yıllarda insanların oldukça rahat bir hayat sürdüğü yemyeşil bir cennetti. Bol miktarda yiyecek ve su, güneşten birçok ağacın uzun yaprakları boyunca gölgelik ve diyetlerini desteklemek için balık ve yaban hayatı vardı. Bununla birlikte MÖ 4000 civarında bir noktada, bir kuraklık bu ideal yaşam koşullarını değiştirmiş ve birçok insan Nil Nehri Vadisine doğru göç etmiş. Fayyum havzası nispeten terk edilmiş. Sonraları bu insanlar büyük Mısır antik kentlerine dönüşen toplulukları oluşturacaklardı.

Erken Hanedan Dönemi’nde bölge hala yerleşmiş olmasına rağmen, bu yerleşim yerleri büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Fakat Eski Krallık döneminde Fayyum yine yemyeşil ve vahşi bir cennetti. Mısır soyluları tarafından vahşi hayvanların avlanması için tercih edilen yer haline geldi. Bu sırada Fayyum, keşiflerini orada kaydeden Memphis kralları tarafından Ta-She (“Göller Ülkesi” veya “Güney Göller Ülkesi”) olarak biliniyordu.

Öncelikle Fayyum vahşi hayatın yaşadığı bir bölgedir ve papirüs de dahil olmak üzere çok sayıda bitki bolca büyüdü. Bu yakında bu bitkileri bir dizi farklı amaçta hasat etmek için bir sistem geliştiren avcılar tarafından keşfedildi. Papirüs, eski Mısır’ın “kağıdı” olarak bilinir. Küçük balıkçı tekneleri, ip, giyim, çocuk oyuncakları, muska, sepetler, paspaslar, pencere gölgeleri, bir gıda kaynağı ve diğer birçok ürün için de kullanılır.

Orta Krallık’ın başlarında Amenemhat, Fayyum’a su getiren ve büyük Moeris Gölü’nü oluşturan Bahr Yusef boyunca kanal çalışması yapılmasını emretti. Amenemhat I ve Senusret I, gölün çok büyük bir lüks olduğunu hissetti ve onu tarım arazilerine akıtmak için bir dizi su yolu yaptırdılar.

Senusret I’in kanal sistemi suyu hala Fayyum havzasından diğer yerlere taşıyan bir dizi hidroliği çalıştırırken yine de bir su kütlesini koruyordu. Sonuçta verimli toprakların ıslahı suyun sulama ihtiyacı olan alanlara taşınması ve gölün devam ettiği eko-sistemin devamı olmuştur. Ardıllarından Senusret III‘ün saltanatı genel olarak Orta Krallık ve özellikle de Fayyum için refahın zirvesine işaret etti.

Fayyum’da (Senusret II tarafından kurulan) Kahun gibi şehirler genişledi ve Senusret III altında daha müreffeh oldu. Eski Krallık’tan itibaren Fayyum bölgesinin başkenti olan Shedet şehri de diğerleri gibi gelişti. Diğerlerine göre bölgenin zengin üretimi, Mısır’daki ve diğer ülkelerdeki diğer bölgelerle yüksek talep ve kazançlı ticarete neden oldu.

Senusret II

Senusret III’ün ardılı olan Amenemhat III‘tü. Senusret I’in politikalarına geri döndü ve Moeris Gölü seviyesini daha da düşürmek ve daha fazla ekilebilir arazi sağlamak için istinat duvarları, setler ve kanallar kurdu. Ünlü Labirenti, daha sonra Antik Dünyanın Yedi Harikası’ndan daha etkileyici kaydedeceği Hawara’daki tapınak kompleksinin bir parçası olarak inşa etti. Amenemhat III XII. Hanedanlığın krallarının kendisinden önce yaptığı gibi, bölgede bir dizi başka önemli anıt dikti ve ekonomiyi daha da teşvik eden ve ticareti teşvik eden politikalar oluşturdu.

Zamanla Fayyum vahşi hayvanlarla ya da yemyeşil bitki yaşamı ile yemyeşil değildi. Bölge daha müreffeh hale geldikçe doğal olarak daha popüler hale geldi; köyler şehirlere dönüştü, şehirler genişledi ve varoşlarında büyüyen mahalleleri destekledi ve daha da genişledi. Birinin evine bir ek inşa etmek veya yeni evler inşa etmek, bir arsanın ölçülmesi, gerektiği kadar çamur tuğla yapılması ve yerlerine yerleştirilmesi kadar basitti. İmar kanunları yoktu ve hiç kimse itiraz etmediği sürece insanın hoşuna gidecek bir yer inşa edilebilirdi.

Ahşap kirişler, pencereler ve ahşap kapılar içeren üst sınıf evler vardı. Ancak en basit evler mütevazı bir şekilde ve nispeten hızlı bir şekilde inşa edilebilirdi. Fayyum’un büyük zenginliği ve doğal güzelliği, hükümetin bu vatandaşlara uyguladığı vergi, bölgedeki diğer yerlerden daha yüksek olmasına rağmen bölgeye giderek daha fazla insanı çekti.

Orta Krallık XIII. Hanedanlığının başlangıcında Fayyum bölgesi güç ve odaktan yoksundu ve birbirini takip eden her hükümdarla da yavaş yavaş yozlaştı. Avaris’te kendilerini kuran yabancı bir insan olan Hyksos’un Aşağı Mısır üzerinde önemli kontrol sahibi olmasını sağladı. Bu gelişmeler merkezi hükümetin II. Ara Dönem olarak bilinen çağa girmesine ve güç kaybetmesine yol açtı.

Bu süre zarfında ya da onu izleyen Yeni Krallık’ta Fayyum hakkında çok az şey kaydedilmiştir. Yeni bir anıt yapılmadı ve kanalların bakımı ihmal edilmiş gibi görünüyor. Ptolemaic Hanedanlığı’nın başlangıcında büyük kanallar, hidrolik işler, duvarlar ve anıtlar yıllar süren bakımsızlıktan muzdaripti ve Fayyum eski benliği kaybediyordu.

Yeni Krallık’tan sonra Üçüncü Ara Dönem geldi. Ardından Pers İstilası ile noktalandı. Ardından gelen Geç Dönem, Persleri fethedinceye kadar Persler ve Mısırlılar arasında el ticareti yaptığı bir dönemdi. Büyük İskender Mısır’ı MÖ 332’de Perslerden aldı.

İskender’den sonra gelen Ptolemy I ve onun halefi Ptolemy II Philadelphus (MÖ 285-246), Fayyum’a büyük önem vermişti. Çürümeye uğrayan anıtları, tapınakları, kanalları ve idari binaları onarmış ve yenilemiştir. Ptolemy I Moeris Gölü’nü daha fazla ekilebilir arazi için uğraştı ve Ptolemy II de bu verimli bölgenin çoğunu onu geliştiren Yunan ve Makedon gazilere tahsis etti.

MÖ 332’de Büyük İskender’in fethinden bu yana Fayyum’daki yaşam önemli ölçüde iyileşti. Bu refahın kanıtı bir dizi örnekte görülmesine rağmen, en iyisi ve en ünlüsü Faiyum Portreleridir. Bunlar, ahşap paneller üzerinde üretilen ve mumyalarına yerleştirilen toplumun seçkin üyelerinin tablolarıdır.

Bu eserler, o zaman insanların kıyafetlerini, mücevherlerini, saç stillerini ve önemli kişisel nesnelerini doğru bir şekilde tasvir eden ayrıntılı sahnelerdir. Deneklerin bariz zenginliği, aynı zamanda zengin ve istikrarlı bir toplum tarafından yaratılan yüksek kaliteli eserler olan tabloların varlığıyla da örneklendirilen bölgenin refahını yansıtıyor.

Kleopatra’nın ölümünden sonra ülke Augustus Sezar tarafından ilhak edildi. Bu zamandan sonra Fayyum kanalların ve drenaj borularının tıkandığı ve kullanılamaz hale geldi. Augustus her seviyede bölgeye kapsamlı onarımlar yaptı ve Fayyum’u hayata döndürdü. Roma Dönemi’nin ilk yıllarında bölge hala bu kadar verimli bir çiftlik arazisi olduğu ve imparatorluğu tahılla donattığı Roma’nın ekmek sepeti olarak kabul edildiği için eski refahını yaşadı.

Fayyum’un nüfusu MS 2. yüzyılda azalmaya başladı ve ölümcül bir veba nüfusu daha fazla mahvetti. MS 3. yüzyılın başlarında nüfus bir önceki yüzyılın sakinlerinin yüzde 10’unun altına düşmüştü.

Verimli vadi, o zamana kadar aşırı kullanılmıştı ve arazinin çoğu artık avlanacak vahşi bir hayvanın olmadığı ve bölgeye yeni vahşi yaşamın gelmediği noktaya kadar geldi. Bir zamanlar çok bol olan papirüs bitkileri, bir zamanlar insanları bölgeye çeken çiçekler ve diğer fauna gibi tükenmek üzereydi.

Fayyum artık asla eski ihtişamına ve refahına geri dönmeyecekti. Arap egemenliği altında, bol miktarda ürün ve refah ticareti dönemleri yaşayacaktı. Nüfus tekrar genişledi, ancak bölgenin doğal kaynakları tükendi. Vadi ilk zamanlarındaki kurak havzaya benziyordu.

Günümüzde bölge, ekolojik koruma çabaları ve arazi yetiştiriciliğindeki gelişmeler nedeniyle yine zengin bir tarım bölgesidir. Hawara’daki Amenemhat III Piramidi gibi bölgedeki bir dizi etkileyici antik Mısır kalıntısı da korunmuştur. Ancak bölge Kahire’ye nispeten yakın olsa da çok fazla turist almamaktadır. 

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia