Senwosret I Piramidi

SENUSRET I PİRAMİDİ


Yüksekliği 61,5 metre, Tabanı 105 metre, eğimi 49° 23’55” olan Senusret I Piramidi, 12. Hanedanlık firavunu Senusret I‘e aittir.

Kompeksinde 1 küçük piramit ve 9 kraliçe piramidi bulunmaktadır. Piramit babası Amenemhat I Piramidi‘nin 1,5 km güneyinde yer almaktadır. Arkeolojik kazılarda görüldüğü gibi babası Amenemhat I Piramidi‘ne çok benzemektedir.

Ana madde olarak kireçtaşı kullanılmıştır. Tabanında taş bloklar bulunmuştur. Yapının iskeletindeki boş bölgeler kireçtaşı, kum fragmanlarla doldurulmuştur. Kaplaması beyaz iyi kireçtaşındandır. Piramit tabanı etrafındaki bir düz çukur demirle çevrelenmiştir. Bu metot tipik Orta Krallık zamanı metodudur. Piramidin köşeleri altında gerçek dini törene ait gömülü eşyalar bulunmuştur. Diğerleri de dışarı bölgede durmaktadır. Burada diğer piramit komplekslerinden olan taşlar yoktur. Avlu üzerindeki kuzey tarafının ortasındaki girişle yeraltındaki piramidin depolama bölümüne girilir. Bu durum eski krallık piramitlerinde genellikle kullanılır ve Kuzey Şapel’i denilirdi. Kuzey şapeline doğru inen bir koridor başlar fakat devam etmez. Amenemhat I Piramidi‘ne benzer.

Girişi, granit ve çeşitli taş blokların içine gizlenmiştir. Ağırlığı yaklaşık 20 tondur ve hala durmaktadır. Amenemhat I Piramidi‘nin altı suyla doludur. Piramidin iç çevresi mezara uygun çevrelenmiştir. Dış çevresi ise kral ailesinin mezarlarıyla çevrilidir. İç çevre duvarı kireçtası bloklarla yapılmış, içerdeki kenarlar beşer metre aralıklarla yapılmış, yarım kabartma resimleriyle yapılı dar panellerle dekore edilmiştir.

Küçük kült piramit, ana piramidin güneydoğu köşesinde Eski Krallık‘ın ilk piramitlerini andıran bir şekilde durmaktadır. Kült piramit antik zamanlarda taş hırsızları tarafından yağmalanmıştır. Ölüm tapınağı ise taş hırsızları tarafından tamamen yok edilmiştir.

İç ve dış duvarlar arasında dokuz küçük piramit keşfedilmiştir. Kuzey tarafında üç, batı, kuzey ve doğu taraflarında ikişer tane vardır. Piramit ve ölüm tapınağının ayrı ayrı çevre duvarları vardır. Bazıları içeride bazıları dışarıda olmak üzere kral ailesine ait mezarlar bulunmaktadır.

Bu piramitte daha önce hiç kullanılmayan bir yapım metodu kullanılmıştır. Merkezden gelen dört taş duvarla yüksekliği azaltılmıştır. Bu duvarlar sekiz bölüm oluşturmaktadır. Bu duvarlar tekrar üç duvara daha bölünmüştür. Piramit 32 farklı birime sahip olmuştur. Büyük taşlarla doldurularak yıkıntı haline gelmiştir. En iyi kireçtaşıyla yapı kaplanmıştır. Bu yeni metotla verim alınamamış ancak piramit tamamlanmış, sağlamlık durumundan da zayiat verilmiştir.

Bu yapının etrafında nispeten orantılı geniş bir kompleks vardır. Burada ölüm tapınağı ortasında dikdörtgen bir avlu Senusret I’in kraliçeleri için de 9 küçük piramit bulunmaktadır. Ölüm tapınağında kireçtaşından bir geçit yolu vardır ve burada her 10 cubit (dirsekten orta parmağa kadar olan uzunluk ölçüsü) ‘te bir heykeller yerleştirilmiştir. Bugün bunun çok azını görebilmekteyiz çünkü sonraları kompleks etrafına Roma yapıları yapılmıştır.

Piramit için ilk kazı çalışmaları 1894-1895 yıllarında olmuştur. Piramit çok zarar görmüş kireçtaşı kaplamalarından birazı kalabilmiştir. Şu an taş bir tepecik gibi görünmektedir. Kazılardan hiçbirinde yüksek su seviyesinden dolayı defin odasına girilememiştir. Piramidin yapısını ancak etrafındaki taş yığıntılarından öğrenebiliyoruz.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia