Khendjer Piramidi

KHENDJER PİRAMİDİ


Güney Sakkara’da bulunan bu piramit; Pepi I ve Senusret III Piramitleri arasında, 13:Hanedanlık zamanından kalma ve baya yıpranmış bir piramittir. Khendjer ismi sanıyoruz Suriyeli yada Filistinli isimden gelmektedir. Şimdi mahvolmuş bu komplex ana piramitten oluşmaktaydı. Piramidin doğu yüzüne bir ölüm tapınağı tekrar yapıldı ve ikinci küçük piramit oldu.

Ana piramidin kuzey yüzüne tekrar küçük bir şapel yapılmıştı. Şapelin kuzey duvarına, kralın ruhani yolculuğu için gizli bir kapı da yapılmıştı. Kabartmalardaki olaylar klasik ikram olaylarını gösteriyor. İçerideki ara duvar, ana piramidi ikinci piramitten ayırmaktadır. Dıştaki duvarda piramit girişini kapsamaktadır.

Piramidin orijinal yüksekliği 37,35 metre, tabanı 52,5 metre, eğimi ise 55° dir. Bugün ise ayakta sadece 1 metrelik yükseklik durabilmektedir.

Piramidin merkezi kerpiçlerden oluşan en iyi kireçtaşlarıyla kaplanmıştır ve tekrar üstüne siyah taşlarla örtü yapılmıştır. Bunların granit olduğu sanılmaktadır.Piramidin girişi, piramidin batı yüzünün, güneyine yerleştirilmiştir. Bir merdiven aşağıdaki demir kapıya inmektedir. İkinci merdiven, giriş kapısına doğru inmektedir ve çift katlı ağaçtan yapılmış kapısı vardır. İkinci bir demirkapılı oda, koridoru döndüğünüzde kuzey tarafında, batıya doğru ikinci bir koridorla ayrılıyor ve defin odasına doğru gidiyor.

Basit ikinci piramidin girişi doğu tarafındadır. Bir merdiven, kuzey ve güneyde bulunan iki defin odasından bekleme odasına inmektedir Her iki defin odasında da lahit vardır. Bu ikinci piramit Ka Kralı ya da Kraliçe’nin piramidi olarak da tasarlanmış olabilir.

Loading

Kontrol ediniz...

Piramitler

Translate »
Menü
 TarihPedia