2.Pers Periyodu

2. Pers Periyodu
(MÖ 342 – 332)

Mısırlıların bağımsızlığından bir periyot sonra, Persli Artaxerxes III, Mısır’ı 2. kez ele geçirmişti. Mısır’ı MÖ 351 yılında ele geçirilmeye çalışmış fakat ancak MÖ 342 yılında başarılı olmuştur. Artaxerxes, Mısır’ı tamamen aldığı zaman, şehrin bütün duvarlarını yıktırmış ve bütün tapınakları da yağmalamıştı. Persliler bu yağmalamadan büyük servet elde ettiler. Bu yağmalamalardan başka Artaxerxes III, yüksek derecede vergiler koydurmuş ve böylece Mısır’ı zayıflatmayı düşünmüştü. 10 yıl boyunca Pers kontrolündeki Mısır, eziyet çekiyor, kutsal kitaplar çalınıyor ve Mısırlılara genel olarak çok kötü muamele yapılıyordu.


Artaxerxes III

     MÖ 338 yılında Artaxerxes, danışmanlarının biri tarafından öldürüldü. Oğlu Arses, Pers kralı oldu. Arses’in saltanatı zamanında Mısır’ın kontrolü Nubia’lı bir prens olan Khabbash’ın yaptığı ya da Arses’in kontrolü elinde tuttuğu da söyleyen kaynaklar vardır. Arses MÖ 335 yılında öldürülünce, yerine Darius III geçti. Darius III, MÖ 332-330 yılları arasında krallık yapmış fakat Makedonyalı Büyük İskender Mısır’ı fethedince; Mısır’da Greko-Romen Periyodu başlamıştı.

Loading

Kontrol ediniz...

SON PERİYOT

Son Periyot (MÖ 525 – 332) Mısır’ın Geç Dönemi (MÖ 525-332) Üçüncü Orta Dönem’i (1069-525) …

Translate »
Menü
 TarihPedia