Soylular Vadisi

SOYLULAR VADİSİ

Soylular Vadisi turistler tarafından çok sık ziyaret edilen yerlerden biri değildir. Genel ağırlıklı k ve kısa süreli de olsa Kraliçeler Vadisi’ni gezerler. Soylular Vadisi içerisinde yüzlerce mezar vardır fakat sadece birkaçı açılmıştır. Luxor’un batı tarafında bulunan bu vadi Sheik Abd El-Korna olarak da bilinir.

Bu mezarlardan çok iyi derecede korunmuş olanları da görülmüştür. Güzel rölyef çalışmaları gerçekten harika mezar boyamaları buradaki yöneticilerin, vezirlerin ve papazların mezarlarını süslemektedir. Burası tek bir vadi değil vadiler silsilesidir. Assasif Mezarları, Dra Abu el-Nagar Mezarları, Gurret Marai Mezarları, Der-il Bahari Mezarları, Khokka Mezarları, Sheikh abd el-Qurna Mezarları ve diğer mezarlar olmak üzere ayrılır.

Bu mezarlıktaki çok çok önemli mezarlardan birisi 55 numaralı mezar olan Ra-Mose mezarıdır. Tebes’in belediye başkanıydı. Ancak bu mezar tamamlanamamıştır çünkü Ra-Mose, Ankhenaten ile birlikte yeni başkent Akht-Aton (Tell El-Amarna)’a  taşınmıştır. Bundan dolayı dekorasyonu durmuş ve mezar tamamlanamamıştır. Bundan dolayı bu periyottaki Mısır sanatı takdire değerdir.

Bu mezar kare şeklinde taş kesimli bir avluya sahiptir. Ortasında bir kapısı vardır. Geniş sütunlu bir salona doğru açılır. İçerideki salon dekore edilmemiştir. Bu geniş salonun solunda, içerideki salonun altında iki defin odasına giden şaftlar vardır. Fakat Ra-Mose’nin mumyası bulunamamıştır. Şapeldeki rölyef kabartmalar çok iyi derecededir ve bazı bölümleri boyalıdır.

Bu mezarlıktaki bir diğer önemli mezar 100 numaralı mezardır. Thutmosis III ve Amenhotep II’nin veziri Re-khme-Re’ye aittir. Mezarın duvarları Eski Mısır’ın görünümüne ait sahnelerle dekore edilmiştir. En güzel sahnelerden birisi de Vezir Re-khme-Re’nin avlusuna gelen yabancı delegelerle yapılan temsillerdir. Bu temsillerde mutfak eşyaları, hayvanlar ve zirai ürünler resmedilmiştir. Bu mezardaki en önemli yazı kabartması da dünyanın adaletini görmek için vezirin yapması gereken sorumlulukları anlatmıştır.

Assasif Mezarları:

   • Amenemheb
   • Khnememhab
   • Sheshonq
   • Hori
   • Amenemopet
   • Djehutymose
   • Padiamenopet
   • Mentuemhat
   • Harwa
   • Ibi
   • Hawara
   • Puymre
   • Userhat
   • Amenemhet Surero
   • Neferhotep
   • Nekht-Dhout
   • Esbanebded
   • Wehebre-Nebpehti
   • Kheruef
   • Ptahemhab
   • Dhutemhab
   • Bekenamun
   • Pedehorresenet
   • Pedeneith
   • Meru
   • Whebre
   • Pemu
   • Pakharu
   • Posaba
   • Amenemopet
   • Amenemhab
   • Djari
   • Inyotef
   • Meryptah
   • Bilinmiyor
   • Basa
   • Irterau
   • Akhamenerau
   • Pay
   • Bintenduanuter
   • Bekenamun
   • Samut Kiki
Dra Abu el-Nagar Mezarları:
 011 Dhout  232 Tharwas
 012 Hery  233 Saroy & Amenhotep / Huy
 013 Shuroy  234 Roy
 014 Huy  236 Harnakht
 015 Tetiky  237 Unnufer
 016 Panehesi / Panehsy  239 Penhet
 017 Nebamun  255 Roy
 018 Baki  260 User
 019 Amenmosi  261 Khaenwaset
 020 Mentuhirkhopshef  262 Unknown (Overseer of the Fields)
 024 Nebamun  282 Nakht
 140 Neferronpet / Kefia  283 Roma (Roy)
 141 Bekenkhans  284 Pahemneter
 142 Simut  285 Iny
 143 Unknown  286 Niay
 144 Nu  287 Pendua
 145 Nebamun  288 Bekenkhons
 146 Nebamun  289 Setau
 147 Unknown (Head of the Master of the Master of Ceremonies)  293 Ramessenakht
 148 Amenemopet  300 Anhotp
 149 Amunmose  301 Hori
 150 Userhat  302 Paraemhab
 151 Hety  303 Paser
 152 Unknown  304 Piay
 153 Unknown  305 Paser
 154 Thati  306 Irzanen
 155 Intef  307 Thonufer
 156 Pennesuttawy  332 Penernutet
 157 Nebwenenef  333 Unknown
 158 Thonufer  334 Unknown (A Chief of Husbandmen)
 159 Ra’ya  344 Piay
 160 Besenmut  375 Unknown
 161 Nakht  376 Unknown
 162 Kenamun  377 Unknown
 163 Amenemhet  378 Unknown
 164 Antef  379 Unknown
 165 Nehemaway  393 Unknown
 166 Ramosi  394 No texts
 167 Unknown  395 Unknown
 168 Any  396 Unknown
 169 Senna  401 Nebseny
 231 Nebamun  402 Unknown
Gurret Murrai Mezarları
 040 Huy  274 Amenwahsu
 221 Horimin  275 Sebkmosi
 222 Hekma’etre-Nakht  276 Amenemopet
 223 Karakhamun  277 Amenemone
 235 Userhat  278 Amenemhab
 270 Amenemwia  380 Ankhef(en)-Re-Harakht
 271 Nay  381 Amenemonet (?)
 272 Khaemopet  382 Usermontu
 273 Sayemiotf  383 Merymose
Deir el-Bahari Mezarları
 308 Kemsit  315 Ipi
 310 Unknown (Chancellor of the King of Lower Egypt )  316 Neferhotep
 311 Khety  319 Nofru (in temple of Hatshepsut )
 312 Espekashuti  320 Pinudjem II
 313 Henenu  353 Senenmut
 314 Harhotp  358 Meryetamun
Khokha Mezarları
 172 Mentiywy  209 Seremhatrekhyt
 173 Khay  238 Neferweben
 174 Ashakhet  241 Ahmose
 175 Unknown  245 Hory
 176 [Amen]userhetq  246 Senenre
 177 Amenemopet  247 Simut
 178 Neferrenpet  248 Dhutmosi
 179 Nebamun  253 Khnummose
 180 Unknown  254 Amenmose
 181 Ipuki and Nebamun  256 Nebenkemet
 182 Amenemhet  257 Neferhotep
 183 Nebsumenu  258 Menkheper
 184 Nefermenu  264 Ipiy
 185 Senioker  294 Amenhotep (usurped by Roma)
 186 Ihy  295 Dhutmosi
 187 Pakhihet  296 Nefersekheru / Pabasa
 188 Parenneffer  362 Pa’anemwesetq
 198 Riya  363 Paraemhas
 199 [Amen]arnofru  365 Nefermenu
 200 Dedi  369 Kaemweset
 201 Re  370 Unknown (Royal Scribe)
 202 Nekhtamun  371 Unknown
 203 Unnufer  372 Amenkha’u
 204 Nebanensu  373 Amenmose (Amenmessu)
 205 Dhutmosi  374 Amenemopet
 206 Inpuemhab  392 Unknown
 207 Horemheb  405 Khenti
 208 Roma
Sheikh abd El-Qurna Mezarları
 021 User  110 Thuthmose / Djehuty
 022 Wah  111 Amenwashu
 023 Tjai / Thay  112 Menkheperreaseneb (usurped by Ashefytemweset)
 030 Khensmosi  113 Keyneby
 031 Khonsu  114 Unknown (Head of Goldworkers of the Estate of Amun)
 038 Djeserkaresoneb  115 Unknown
 041 Amenemope  116 Unknown (Hereditary Prince)
 042 Amenmosi  117 Unknown (used by Zemutefankh)
 043 Neferrenpet  118 Amenmosi
 044 Amenemhab  119 Unknown
 045 Djehuti  120 Anen / Onen
 046 Ramose  121 Ahmose
 050 Neferhotep  122 [Amen]hotep
 051 Userhat  123 Amenemhet
 052  Nakht  124 Rey
 053 Amenemhat  125 Duwaerneheh
 054 Huy and Kenure  126 Harmosi
 055 Ramose  127 Senemioh (tomb later usurped)
 056 Userhat  128 Pathnefy
 057 Khaemhat  129 Unknown
 058 (original owner unknown) tomb usurped by Amenhotep and Amenemhat  130 May
 059 Ken  131 Amenuser / User
 060 Inyotef-Iqer / Senet  132 Ramosi
 061 User  133 Neferronpet
 062 Amenemwaskhet  134 Thauenany
 063 Sebekhotep  135 Bekenamun
 064 Heqaerneheh  136 Unknown (Royal Scribe)
 065 Imiseba / Nebamun  137 Mosi
 066 Hepu  138 Nezemger
 067 Hepusoneb  139 Pere
 068 (Per?)enkhmun  170 Nebmehy
 069   Menna  171 Unknown
 070 Suaniamen (usurped by Amenmosi)  224 Ahmosi
 071 Senmut  225 Unknown (1st Prophet of Hathor)
 072 Re  226 Unknown (Royal Scribe)
 073 Amenhotep  227 Unknown
 074 Thanuny (Zanuni)  228 Amenmosi
 075 Amenhotepsase  229 Unknown
 076 Tjenuna  230 Men (?)
 077 Ptahemhet (usurped by Roy )  249 Neferonpet
 078 Horemheb  251 Amenmosi
 079 Menkheperrasenb  252 Senimen
 080 Dhutnufer  259 Hori
 081 Ineni  263 Piay
 082 Amenemhat  269 Unknown
 083 Aahmes  280 Meketre
 084 Amunezeh  309 Unknown
 085 Amenemheb  317 Dhutnufer
 086 Menkheperrasenb  318 Amenmosi
 087 Minnakht  324 Hatiay
 088 Pehsukherb Tjenenu  331 Penne
 089 Amenmosi  341 Nakhtamun
 090 Nebamun  342 Dhutmosi
 091 Meri  343 Benja
 092 Suemniwet  345 Amenhotep
 093 Kenamun / Qenaum  346 Amenhotep
 094 Ramosi  347 Hori
 095 Meri  348 Unknown (Chief Steward), later usurped by Na’amutnakht
 096   Sennefer  349 Thay
 097 Amenemhat  350 Y
 098 Qenamun  351 Aba (Ibi)
 099 Senneferi  352 Unknown (Overseer of the Granary of Amun)
 100   Rekhmire  367 Paser
 101 Thanuro  368 Amenhotep
 102 Imhotep  384 Nebmehyt
 103 Dagi  385 Hunufer
 104 Djehuty-nefer  391 Karabasaken
 105 Khaemopet  397 Nakht
 106 Paser  398 Kamosi
 107 Nefersekheru  399 Unknown
 108 Nebseny  400 No texts
 109 Min  403 Merymaat
Diğer Mezarlar
 410 Mutirdais  414 Ankhor
 411 Psamtek  415 Amenhotep
 412 Kenamun  281 Mentuhotep-Sankhkare
 413 Ankhwenis (Unasankh)

Loading

Kontrol ediniz...

Abu Simbel Tapınağı

Abu Simbel Tapınağı Abu Simbel orijinal olarak güney Mısır’da sağlam bir kaya uçurumuna kesilmiş ve …

Translate »
Menü
 TarihPedia