Kayıt Kapıları

Kayıt Kapıları

1. Saat – 2. Saat – 3. Saat –
4. Saat – 5. Saat

Kayıt Kapıları (Sütun Kapıları olarak da bilinir) Eski Mısır dini yazıtlarında Yeni Krallık zamanında, gece saatlerinde güneş tanrısının yeraltına yaptığı seyahate ilişkin olarak ölmüşlerin ruhlarının seyahati olarak tanımlanır. Yeraltı dünyası kapılar tarafından on iki saate bölünmüştür. Her kapı iki tanrı ve büyük bir yılan tarafından korunmaktadır. Geçişler güvenli bir şekilde düzenlenmiştir.  Ölenin adını doğru olarak isimlendirmişlerdir. Bu gelenek “İki Yol Kayıtları (Tabut Yazıtlarının parçası)”ndan önceden beri yedi kapının her biri üç muhafızla kayda geçirilmiştir.

Büyük olasılıkla Kayıt Kapıları’nın yazılarında çok meşhur bölümleri insanların farklı ırklarını anlatmıştır. Mısırlılar farklı ırklara bölünmüştü: Mısırlılar, Libyalılar, Nubyalılar, Asyalılar. Bütün ırklar yeraltına dünyasına hoş karşılanır ve odalar arasında seyahate çıkarlardı. Çünkü Amduat’a şekil ve yapı olarak benzerdi.

Alternatif olarak bir öneri de şudur, Amarna periyodu zamanında meydana geldiğidir. Amarna periyodu da dinsizlik kültü zamanı olmuştu. Bu gösteriyor ki ilk zamanlardan bugüne kadar gelen Horemheb’in mezarındaki keşfi ve yazıların Seti I ve Ramses II tarafından kullanılmış olması. Her ikisi Akhenaten ve Tutankhamun’u bun kral listelerinden çıkarmışlar ve Osiris’e vermişlerdir.

Kapıların Kayıtları’ndaki yazı ve resimler Horemheb hanedanlığından Ramses VII’ye Yeni Krallık mezarlarının çoğunda ortaya çıkmıştır. Ancak onlar işçilerin ve soyluların mezarlarında ortaya çıkmıştı. Bunlardan Sennedjem (Deril Medinalı bir işçi) ve Tjanefer (Amun rahibi) bunlardan iki tanesidir. Yeni Krallık’tan sonra Kayıt Kapıları’nın bazı bölümleri, zaman zaman soyluların ve halktan kişilerin mezarlarında Ölüler Kitabı ile birleşmiş halde bulunmuştur. Özellikle ilk saat ve yargı salonu kraliyete ait olmayanlarda kalmıştı.

Yazıtların hepsi tam değildir ve doğru da sıralanmamıştır. Seti I’in mezarındaki bir versiyonda ölen kralın başına yerleştirilmiş son saate kadar devam eder şekildedir. Fakat diğer durumlarda saatler farklı odalara ayrılmışlardır. Buna benzer toplam 100 sahne vardır. İlk sahnelerin çoğu çok büyüktür fakat son iki saat içimdeki sahneler ise küçüktür. Yazıtlar Orta Mısırlılardan Son Mısırlılara kadar az bir etki göstermiştir. Zengin ve geniş kelime dağarcığına da sahiptirler.

Kayıt Kapıları yapısal olarak Amduat’a benzerler. Amduat, “Gizli Kapılar Kayıtları”dır. 11 saatin her biri üç listeye bölünmüş ve ilk saat ise farklı yapıdadır. Ancak bazı göze çarpan farklarda vardır. Son üç saat ölünün yargılanmasını içermektedir. Güneş tanrısıyla birlikte Sia, Hu ve Heka bota binip seyahat ederler. Dört insan bunların yerine geçer. Teklifleri hakkındaki yönergeler doğrultusunda kayıt kullanımı için değiştirilir. Kapıların sonundaki kayıtlardaki her bir saat iki muhafız ve bir yılan tarafından korunmaktadır.

Kayıt Kapıları’nın ilk versiyonlarında Osiris’in yargılama salonu beşinci saatte tanımlanmıştır. Ancak Seti I’in mezarında ölen kral Osiris’ten önce ayakta durmaktadır. Ölen firavun ve Osiris arasındaki ilişkiyle ölenin yargılamasındaki önemi vurgulamaktadır. Onların ardılları bu değişimi taklit etmişler ve Tanrı’nın pozisyonunu minimal olarak değiştirmişlerdir. Yazıtların çoğu versiyonları ekstra yazıtlarda içermektedir.

Loading

Kontrol ediniz...

Ölüler Kitabı

ÖLÜLER KİTABI  Ölüler Kitabı, Eski Mısır mezar yazıtlarının modern ismidir. Yaklaşık MÖ 50 yıllarında Yeni …

Translate »
Menü
 TarihPedia