XIX. Hanedanlık

XIX. Hanedanlık
(MÖ 1292 – MÖ 1189)

 

Eski Mısır’ın XIX. Hanedanı Yeni Krallık dönemlerinden biriydi. Firavun Horemheb‘in tahtın halefi olarak seçtiği Vezir Ramses I tarafından kurulan bu hanedan Kenan’daki askeri fetihleriyle tanınır.


Horemheb, Tanrı Atum’a diz çökmüş sunum yaparken

XVIII. Hanedan’ın ilk zamanlarındaki savaşçı kralları, komşu krallıklardan çok az dirençle karşılaşmış ve nüfuz alanlarını kolayca genişletmişlerdi. Bu durum XVIII. Hanedan’ın sonuna doğru kökten değişmişti. Hititler yavaş yavaş Suriye ve Kenan’a nüfuz ettiler ve uluslararası siyasette önemli bir güç haline geldiler. Hem Seti I hem de oğlu Ramses II’nin uğraşması gereken bir güç oldular.

XIX. Hanedanın firavunları MÖ 1292’den 1189’ye kadar yaklaşık 110 yıl hüküm sürdü. Firavunların çoğu Teb’deki (KV olarak adlandırılan) Krallar Vadisi‘ne gömüldü. 


Krallar Vadisi – Mısır

Yeni Krallık zamanında Mısır, Libyalılara ve Hititlere karşı şiddetle savaşlar yürüten Seti I ve Ramses II altında gücünün zirvesine ulaştı. Kadeş şehri ilk olarak Seti I tarafından ele geçirildi. Bu kral Mısır ve Hitit arasındaki gayri resmi barış anlaşmasında Hitit Kralı Muwatalli’ye kabul etmeye karar vermeden önce olmuştu. Ramses II daha sonra MÖ 1274’teki İkinci Suriye savaşında Kadeş’e bir saldırı başlatarak beşinci saltanat yılında bu durumu değiştirmeye çalıştı ve tarihin ilk kaydedilen askeri pusularına yakalandı. Ancak Ne’arin’in gelmesi sayesinde, Ramses birliklerini toplayıp Hititlere karşı savaşın gidişatını değiştirmeyi başardı.

Kadeş Savaşı rölyefi

II. Ramses daha sonra Hititlerin sekizinci ve dokuzuncu saltanat yıllarında Suriye varlıklarına karşı kampanya yürüttüğü, Kadeş ve Güney Suriye’nin bazı bölgelerini ele geçirdiği gözükmektedir. Nihayetinde Hititlere karşı yürütülen bir savaşın Mısır’ın hazinesi ve ordusu için kötü bir fikir olduğunu kabul etti.

Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma KADEŞ’in metni

II. Ramses 21. saltanat yılında Urhi-Teshub’un halefi Hattusili III ile ilk kaydedilen barış antlaşmasını imzaladı ve bu hareketle Mısır-Hitit ilişkileri önemli ölçüde gelişti. Ramses II ikinci Sed Festivalinden sonra ilk olarak iki Hitit prensesi ile evlendi. Hz. Musa’nın da II. Ramses döneminde yaşadığına inanılır.

Taht için Merneptah‘ın mirasçıları arasındaki iç savaş arttıkça bu hanedan yok oldu. Amenmesse görünüşe göre tahtını Merneptah‘ın oğlu ve halefi Seti II‘den gasp etti ve iktidara geldi. Amenmesse‘nin anıtlarının çoğunu yok etti. Sonraları başa geçen Siptah‘ın ölümünden sonra Twosret Mısır’ı iki yıl daha yönetti ancak kraliyet mahkemesinde kullandığı komplolar ve güç oyunlarının ortasında iktidardaki gücünü tutamayacağını kanıtladı. XX. Hanedanlığı’nın kurucusu Setnakhte’nin başkaldırdığı bir isyanla XIX. Hanedanlık son erdi.

 

Bu hanedanlık firavunları:

Loading

Kontrol ediniz...

Eski Mısır’da Kadın Hükümdarlar

Eski Mısır’ın Kadın Hükümdarları Sırasıyla bilinen kadın hükümdarlar Neithhotep Merneith Hetepheres Nitocris Sobeknefru Ahhotep I …

Translate »
Menü
 TarihPedia