Tanrıçalar

SEKHMET

SEKHMETSavaş, yıkım, veba, şifa tanrıçası Sekhmet Mısır’ın güneş, savaş, yıkım, veba ve şifa tanrıçasıdır. O en eski tanrılardan ve en güçlü tanrılardan biridir. Yaratılış ve bilgelik tanrısı kocası Ptah ve gündoğumu tanrısı oğlu Nefertum ile birlikte Memphis üçlüsünün bir üyesidir. Gözü dünyaya baktığında yaratılan güneş tanrısı Ra’nın kızı olduğu söylenir. Ayrıca bazen Nut’un, gökyüzünün ve dünyanın Geb’in kızı olarak görülür. …

Read More »

Bast

BAST Kokulu Koruyucu, Kedi Tanrıçası Mısır mitolojisinde Bast (Ubasti, Baset, Bastet olarak da söylenir), antik bir güneşten oluşan ve savaş tanrıçasıydı ve II. Hanedanlık’tan sonra tapınılmaya başlanmıştı. Sonraki hanedanlıklarda Amun sahipleri Bastet olarak onu çağırmışlar ve dişi aslana benzer savaş tanrıçası olarak benimsemişlerdir. Yukarı ve Aşağı Mısır birleştikten sonra ise çok baskın bir tanrıça olmuştu. Orta Krallık zamanında kedi, Bastet’ın …

Read More »

Ağaç Tanrıçalar

AĞAÇ TANRIÇALAR      Eski dünyada çeşitli yerlerde ağaçlar farklı tanrılarla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen Mısır bunun tamamen dışında kalmıştır.      Ağaçlarla ilişkili olan bir kaç tanrısı vardı fakat Mısır için nadir bir durumdu. Horus – akasya ile, Osiris – söğüt ile, Re – çınar ile ilişkilendirilmiştir. Osiris öldürüldükten sonra bir söğüt tarafından korunduğuna inanılırdı. Ölüler Kitabı’nda iki turkuaz çınar …

Read More »

Tefnut

TEFNUT Tefnut (Tefenet, Tefnet) eski Mısır’da nem ve ıslaklık tanrıçasıdır. Güneş ve ay ile ilişkili bir tanrıçadır. Tefnut’un solunda Ay, sağında Güneş olduğu bilinir ve ıslaklık ve kuruluğu temsil etmektedir. İsminin anlamı “O Nemdir”. Kelimenin köküne inildiğinde “nemli” veya “tükürmek” anlamına gelir. Tefnut genellikle dişi bir aslan veya aslan başlı bir kadın olarak tanımlanmıştır. Nadiren de sadece kadın şeklinde tasvir …

Read More »

Seshat

SESHAT Seshat (Sesha, Sesheta, Safekh-Aubi) okuma, yazma, aritmetik ve mimarlık tanrıçasıdır. Thot‘un dişisi olarak görülmüştü. Hornub adında çocukları vardı. Anlamı “altın Horus” demekti. Seshat bazı zamanlar da İsis ile birleşmişti. Firavunların katibiydi. Zaferlerini, başarılarını ve ganimetlerinin hepsini kayıt altına alırdı. Savaş zamanı da esirleri alırdı. Kutsal persea ağacının yaprakları üzerinde tüm insanların eylemlerini kaydederdi. “Kayıt Evinin Hanımefendisi” sıfatı almıştı. Tanrıların …

Read More »

Pakhet

PAKHET Pakhet (Pachet, Pehkhet, Phastet, Pasht) Mısırlı savaş tanrıçasıdır. Orta Krallık zamanında Orta Mısır’da al Minya bölgesi merkezlidir. Ona Yukarı Mısır’ın Sekhmet’i ve Aşağı Mısır’ın Bastet’inin birleşmiş şekli olarak inanılmıştı. Yaptığı işlerde bu iki tanrının işlerine benzerdi. Evcil bir kedi şekline girdiğinde Bastet, dişi aslan şeklinde ise Sekhmet olurdu. Pakhet, Bastet’ten daha az evcil, Sekhmet’ten de daha az şiddetliydi. Aslan …

Read More »

Nut

NUT Gökyüzü Tanrıçası Nut (Nuit, Nwt), gökyüzü ve cennetlerin kişiselleştirilmiş halidir. Shu ve Tefnut‘un kızı ve yaratıcı tanrı Atum veya Ra’nın da torunudur. Kocası veya erkek kardeşi Geb dünya tanrısıdır. Ancak Nut için Ra’nın annesi olduğu da söylenmektedir. Bir mitte Nut güneş tanrısını doğurur. Gece gelmeden önce gündüz boyunca vücudu üzerinden geçer ve ertesi sabah tekrar tekrar doğardı. Diğer bir …

Read More »

Naunet

NAUNET Nanunet, Nun’un dişi formudur. Hermopolis Sekizli Tanrı Grubu’ndaki ilkel suların kaosu olarak temsil edilmiştir. Nadiren şahsi ilah olarak tasvir edildi. Bazen güneş tanrısının annesi olarak tanımlanmıştı.

Read More »

Nephthys

NEPHTHYS Büyük Tanrıça Nephthys antik bir tanrıçaydı ve Eski Krallık zamanından kalma metinlerde işaretlerine rastlanılmıştır. Geb ve Nut‘un kızı olarak Heliopolis’in Dokuzlu Tanrı Grubu’nun bir üyesiydi. Sekizli ve Dokuzlu Tanrı Grubu birleşince Ra’nın teknesinde durur ve yeraltı yolculuğunda ona eşlik ederdi. Nephthys ismi Yunanca’dan gelmektedir. Eski Mısırlılar bu tanrıçaya Nebthwt (Nebthet) derlerdi. Anlamı da “Evin Hanımı” demekti. “hwt” kelimesi “ev” …

Read More »

Nekhebet

NEKHEBET Çocuk ve Anneleri Koruyan Tanrıça Nekhebet (Nekhbet, Nechbet) Yukarı Mısır’In koruyucusuydu ve firavun Nebty ile birlikte “İki Hanım”dan birisiydi. Yukarı Mısır’da Hedjet “Beyaz Taç” olarak bilinirdi. Yukarı Mısır’ı temsil eden bir hanedan mensubu olarak da görülmüştür. Kraliyet çocuklarının koruyucusu ve sonraki dönemlerde de genç çocukların ve annelerin tamamını koruyucusu olmuştur. Nekhebet’in Hanedanlık öncesi Mısır’da popüler olduğuna dair kanıtlar vardır …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia