Genel Eski Mısır Tarihi

Eski Mısır Tarihi 

Mısır, Kuzey Afrika’da Akdeniz’e kıyısı olan bir ülkedir. Dünyadaki en eski medeniyetlerden birine de ev sahipliği yapmaktadır. Mısır’ın eski Mısırca adı ‘Hwt-Ka-Ptah’ (“Ptah Ruhu Köşkü”)’tır. Aslında Memphis şehrinin adı olan Yunanca telaffuz edilen Yunanca Aegyptos’tan gelir. Memphis, Mısır’ın ilk başkenti, dini ve ticaret merkeziydi.

Eski Mısırlıların kendilerine göre ülkeleri ilk yerleşimlerin başladığı Nil Nehri boyunca zengin ve koyu ülke için adlandırılan ‘Kara Toprak’ anlamına gelen Kemet olarak biliniyordu. Daha sonra ülke Mısırlıların günümüzde ulusları için hala kullanılmakta olan ‘ülke’ anlamına gelen Misr olarak biliniyordu. Mısır binlerce yıl boyunca (MÖ 8000’den MÖ 30’a kadar) kültürde, sanattan bilime, teknolojiye ve dine kadar insan bilgisinin her alanında büyük kültürel ilerlemelerle ünlü olan bağımsız bir ulus olarak gelişti. Eski Mısır’ın ünlü büyük anıtları, aralarında Yunanistan ve Roma olmak üzere birçok eski uygarlığı etkileyen Mısır kültürünün derinliğini ve ihtişamını hala yansıtıyor.

Mısır kültürünün kalıcı popülaritesinin nedenlerinden biri insan deneyiminin ihtişamına vurgu olmasıdır. Onların büyük anıtları, mezarları, tapınakları ve sanat eserleri hayatı göklere çıkarır ve bir zamanlar insanların ne olduğunu her şeyi en iyi şekilde başarabileceklerini hatırlatır. Popüler kültürdeki eski Mısır genellikle ölüm ve morg ayinleri ile ilişkili olsa da bunlarda bile insan olmanın ne anlama geldiğini, anma gücünü ve amacını çağlar boyunca insanlara anlatmıştır.

Mısırlılar için dünyadaki yaşam, sonsuz bir yolculuğun sadece bir yönüdür. Ruh ölümsüzdü ve kısa bir süre için bu fiziksel düzlemde bir bedende yaşıyordu. Ölüm anında Hakikat Salonu’ndaki yargı ile buluşacak ve eğer haklıysa sazlık alanı olarak bilinen ve yeryüzündeki yaşamının ayna görüntüsü olan sonsuz bir cennete geçecekti. Kişi cennete ulaştığında yeryüzünde iken evcil hayvanı da dahil olmak üzere aynı dere ile aynı mahallede bir insanın ölümde kaybolduğunu düşündüğü ağaçların altında huzur içinde yaşayabilirdi. Bununla birlikte bu sonsuz yaşam, yalnızca iyi yaşamış olanlara ve tanrıların iradesine göre böyle bir hedefe elverişli en mükemmel yerde Mısır topraklarında kullanılabilirdi.

Mısır’ın yazılı kelimeleri, tanrıların hikayelerinin veya kültürü ünlü yapan anıtların çok ötesine uzanan uzun bir tarihe sahiptir. Şu anda Sahra Çölü olan arazide sığırların otlatıldığına dair kanıtlar MÖ 8000 yılına tarihlenmektedir. Bu kanıt keşfedilen eserler ile birlikte o dönemde bölgede gelişen bir tarım medeniyetine işaret ediyor. Arazi çoğunlukla kurak olduğu için avcı-toplayıcı göçebeler Nil Nehri Vadisi’nin su kaynağının serinliğini aradılar ve MÖ 6000’den önce bu yere yerleşmeye başladılar.

Bölgede MÖ 6000 civarında organize tarım başladı. Badarian Kültürü olarak bilinen topluluklar nehrin yanında gelişmeye başladı. Badarianlar; Antik Mısır’da Yukarı Mısır’ın Hammamat Vadisi’nde El-Badari bölgesinde gelişen antik kültürdür. MÖ 6000-5500 arası dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Antik Mısır’da ortaya çıkmış olan bilinen en eski kültürdür.

Badarian heykeli

Endüstri, MÖ 5500 civarında Abydos’ta bulunan fayans ya da çini ocaklarının keşfiyle öğrenilmiştir. Badarian’ı, Amratian, Gerzean ve Naqada kültürleri (Naqada I, Naqada II ve Naqada III olarak da bilinir) izledi. Naqada III tarafından hiyeroglif senaryo geliştirildiğinde arazinin yazılı tarihi MÖ 3400 ve 3200 arasında başlar. MÖ 3500 yılına gelindiğinde Hierakonpolis şehrinde ve Abydos’ta inşa edilen büyük taş mezarlarda ölülerin mumyalanması denenmişti. Xois şehri, MÖ 3100-2181 yılına kadar ünlü Palermo Taşı’nda yazdığı gibi en antik şehir olarak kaydedilmiştir. Dünyadaki diğer kültürlerde olduğu gibi, küçük tarım toplulukları merkezileşmiş ve daha büyük kent merkezlerine dönüşmüştür.

Mısır’daki Erken Hanedanlar Dönemi, MÖ 3118 veya MÖ 3150’de Aşağı Mısır’ı fetheden Yukarı Mısır kralı Menes altında kuzey ve güney krallıklarının birleşmesini ile başladı. ‘Menes’ olarak anılan adamın Yukarı ve Aşağı Mısır’ı bir yönetim altında barışçıl bir şekilde birleştiren kral Narmer olduğu düşünülmektedir.

Eski Mısır’daki coğrafi atama Nil Nehri’nin yönünü izler. Böylece Yukarı Mısır güney bölgesi ve Aşağı Mısır kuzey bölgesi Akdeniz’e daha yakındır. Narmer, Heirakonopolis şehrinden sonra Memphis ve Abydos’ta hüküm sürdü. Mısır’daki Erken Hanedanlar Dönemi yöneticileri döneminde ticaret Mısır’da önemli derecede arttı. Daha ayrıntılı olan mastabalar sonraki piramitlerin öncülleri oldu. Ayrıca Mısır defin yöntemleri de ayrıntılı şekilde mumyalama tekniklerini arttırmıştır.

Mısır’daki Erken Hanedanlık Dönemi’nde (yaklaşık MÖ 6000 – MÖ 3150) tanrılara bir inanç Mısır kültüründe belirdi. İlk Mısır yaratılış efsanesi zamanın başlangıcından önce dönen kaosun ortasında duran ve yaratılışın varlığını söyleyen tanrı Atum’a dayanıyor. Atum’a, tanrı Heka’da kişileştirilen heka’nın (büyü) ebedi gücü ve dünyayı canlandıracak diğer manevi güçler eşlik etti. Heka, evreni besleyen ve her şeyin olduğu gibi çalışmasına neden olan temel güçtü; aynı zamanda Mısır kültürünün merkezi değerine de ilham verdi.

Bütün tanrılar ve tüm sorumlulukları Ma’at ve heka’ya geri döndü. Güneş doğdu ve battı. Ay gökyüzünde ilerledi ve mevsimler geldi. Bu iki vasıta mümkün olan denge ve düzene göre gitti. Ma’at ayrıca her kralın tam yeteneklerini ve bağlılığını vaat ettiği devekuşu tüyü tanrıçası olan bir tanrı olarak kişileştirildi. Kral, Mısır tarihinin en popüler haline gelen bir efsaneye dayanarak hayatta Tanrı Horus ve ölümde Osiris ile ilişkilendirildi.

Osiris ve kız kardeşi Isis dünyayı yöneten ve insanlara medeniyet armağanlarını veren orijinal hükümdarlardı. Osiris’in erkek kardeşi Seth onu kıskanıp büyüdü. Sonra onu öldürdü ve daha sonra oğlu Horus’u taşıyan İsis tarafından hayata döndürüldü. Ancak Osiris‘in bir organı eksikti ve böylece yeraltı dünyasına hükmetmek için indi. Horus olgunlaştıktan sonra babasının intikamını aldı ve Seth’i yendi. Bu efsane düzenin kaos üzerinde nasıl zafer kazandığını ve Mısır dininde, morg ayinlerinde ve dini metinlerde ve sanatta nasıl kalıcı bir motif haline geleceğini gösterdi. Tanrıların Mısırlıların günlük yaşamlarında ayrılmaz bir rol oynamadığı hiçbir dönem yoktu ve bu ülke tarihinin ilk zamanlarından açıkça görülmektedir.

Eski Krallık (MÖ 2613-2181 civarı) olarak bilinen dönemde tanrıları onurlandıran mimari arttı. Mısır’daki piramitler ve Sfenks gibi en ünlü anıtlardan bazıları inşa edilmiştir. Hüküm süren kral Djoser, Saqqara’da ilk Adım Piramidi’ni inşa etti. Baş mimar ve hekim Imhotep tarafından tasarlanan, 200’den fazla farklı hastalığın tedavisini tanımlayan ve hastalığın nedeninin doğal olabileceğini savunan ilk tıbbi metinlerden birini yazdı. Büyük Khufu Piramidi, Kefren Piramidi ve Menkaure Piramidi bu dönem eserleridir.

Bu piramitlerin ve diğer anıtların köle emeği tarafından inşa edildiği iddiası kabul görmemektedir. Ancak farklı uluslardan köleler kesinlikle Mısır’da vardı ve madenlerde düzenli olarak istihdam edildi. Mısır anıtları, devlet için yaratılan ve hepsi emekleri için ödenen inşaatta hem vasıflı hem de vasıfsız Mısır işçilerini kullanan kamu işleri olarak kabul edildi. Birçok kişiden sadece biri olan Giza sahasındaki işçilere günde üç kez bira oranı verildi. Barınakları, araçları ve hatta sağlık bakım seviyeleri açıkça resmileştirildi.

Mısır’ın İlk Orta Dönemi olarak bilinen dönemde merkezi hükümetin gücünde bir düşüş gördü. İki büyük merkez ortaya çıkana kadar kendi valileri ile büyük ölçüde bağımsız bölgeler gelişti: Aşağı Mısır’da Hierakonpolis ve Yukarı Mısır’da Thebes. Bu merkezler bölgelerini bağımsız ve aralıklı olarak birbirleriyle üstün kontrol için savaştılar. Theban kralı Mentuhotep II Hierakonpolis’in güçlerini yendi ve Mısır’ı Thebes’in yönetimi altında birleştirdi.

Theban yönetimi tarafından sağlanan istikrar Orta Krallık olarak bilinen dönemin gelişmesine izin verdi. Sanat ve kültür büyük boyutlara ulaştığında ve Thebes ülkenin en önemli ve en zengin şehri haline geldiğinde Orta Krallık, Mısır’ın ‘Klasik Çağ’ olarak kabul edildi. İlk sürekli ordu Kral Amenemhat I tarafından, Karnak Tapınağı inşasına Senusret I zamanında başlandı. Mısır edebiyatı ve sanatı gelişti.

Sonraları ortaya Hyksoslar çıktı. Hyksos gizemli bir halktı. Büyük olasılıkla ilk olarak Suriye / Filistin bölgesinden gelip Mısır’da ortaya çıktı ve Avaris kasabasına yerleşti. Hyksos krallarının isimleri kökeni Semitik olmakla birlikte onlar için kesin bir etnik yapı oluşturulmamıştır. Hyksos, Aşağı Mısır’ın önemli bir bölümünü kontrol altına alabilene kadar iktidara geldi. MÖ 1720, Yukarı Mısır’ın Theban Hanedanlığını neredeyse vassal bir hale getirdi.

Hyksoslarla birlikte Mısır’ın İkinci Ara Dönemi başlar. Hyksos (‘yabancı hükümdarlar’ anlamına gelir) Mısırlılar tarafından nefret edilirken, kompozit yay, at ve araba gibi araçlar; ekim rotasyonu, bronz ve seramikteki gelişmeler gibi birçok gelişme sağladılar. Aynı zamanda Hyksos Aşağı Mısır limanlarını kontrol etti. Mısırlılar, Hyksos’u kovmak ve Nubyalıları bastırmak için bir dizi seferler başlattılar. Thebes Prensi Ahmose başarılarıyla ülkeyi Theban egemenliği altında birleştirene kadar da bu seferler başarısız oldu.

Ahmose, güçlü bir merkezi yönetimle Yeni Krallığı  dönemini başlattı. Mısır hükümdarı için firavun unvanı Yeni Krallık döneminde başladı; önceki hükümdarlar basitçe krallar olarak biliniyordu. Bugün en iyi bilinen Mısır anıtlarının çoğu bu dönemde yapıldı. Ramesseum, Abu Simbel, Karnak ve Luksor tapınakları, Krallar Vadisi, Kraliçeler Vadisi ve Vadi Mezarları gibi Mısır mimarisinin büyük yapılarının çoğunluğunu bu devirde yaptılar. 

Daha sonra firavun Thutmose I (Tuthmosis I) iyice devletini güçlendirdi ve Mısır’ın sınırlarını kuzeydeki Fırat Nehri’ne, batıda Suriye ve Filistin’e ve güneyde Nubia’ya kadar genişletti. Onun hükümdarlığını Kraliçe Hatshepsut izledi. 22 yıllık saltanatı Mısır için barış ve refah zamanları oldu.

Halefi Thutmose III (Tuthmosis III) politikalarını sürdürdü. MÖ 1425’te ölümüne kadar Mısır büyük ve güçlü bir ülkeydi. Refah diğer şeylerin yanı sıra birçok farklı çeşitte bira yapımında bir artışa ve spor için daha fazla boş zamana yol açtı. Tıptaki gelişmeler sağlıkta iyileşmelere yol açtı.

Kahun Papirüsü

Banyo yapmak uzun zamandır günlük Mısır rejiminin önemli bir parçasıydı çünkü dinleri tarafından teşvik edildi ve din adamları tarafından modellenmişti. Bununla birlikte çok daha ayrıntılı banyolar üretildi. Kahun Jinekolojik Papirüsü kadınların sağlığı ve doğum kontrol yöntemleri ile ilgili olarak yazılmıştı. Bu dönemde doktorlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem cerrahi hem de diş hekimliği geniş çapta ve büyük bir beceriyle uygulandı ve 200’den fazla farklı hastalığın semptomlarının kolaylığı için doktorlar tarafından reçeteler yazıldı.

MÖ 1353’te firavun Amenhotep IV tahtta geçti ve kısa bir süre sonra tek bir tanrı olan Aten’e olan inancını yansıtmak için adını Akhenaten (“Aten’in yaşayan ruhu ”) olarak değiştirdi. Mısırlılar yukarıda belirtildiği gibi geleneksel olarak önemi günlük yaşamlarının her yönünü etkileyen birçok tanrıya inanıyordu. Bu tanrıların en popülerleri arasında Amun, Osiris, Isis ve Hathor vardı. Amun kültü o zamanlar o kadar büyüdü ki, rahipler neredeyse firavun kadar güçlüydü. Akhenaten ve kraliçesi Nefertiti, Mısır’ın geleneksel dini inanç ve geleneklerinden vazgeçti ve bir tanrının tanınmasına dayanan yeni bir din kurdular.

Dini reformları, Amun rahiplerinin gücünü etkili bir şekilde kesti ve eline aldı. Başkenti Thebes’ten Amarna’ya taşındı ve egemenliğini seleflerinden daha uzaklaştırdı. Bu, Amarna’nın ülkenin başkenti olarak büyüdüğü ve çok tanrılı dini adetlerin yasaklandığı Amarna Dönemi (MÖ 1353-1336) olarak bilinir.

Ankhenaten / Amenhotep IV

Birçok başarıları arasında Akhenaten, sadece kendisi ya da tanrılar için heykel ve kraliçesinin onuruna bir tapınak karar veren ilk hükümdardı ve bir zamanlar bayındırlık ve parklar için tapınaklara giden parayı kullandı. Din adamlarının gücü, Akhenaten‘in hedefi gibi görünen merkezi hükümetin gücü arttıkça keskin bir şekilde azaldı. Amarna Mektupları, dış politika veya Mısır halkının ihtiyaçlarına göre dini reformlarıyla daha fazla ilgilendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Yerine oğlu geldi ve Tutankhaten olarak adlandırıldı. Tahta kesin olarak geçince eski tanrı Amun’u onurlandırmak için adını Tutankhamun olarak değiştirdi. Antik tapınakları restore etti, babasının tek tanrısına yapılan tüm atıfları kaldırdı ve başkenti Thebes’e geri taşıdı. Saltanatı ölümüyle kısa sürdü. 1922 yılında bulunan muhteşem mezarıyla da gün yüzüne çıktı.

Yeni Krallığın en büyük hükümdarı Ramses II‘dir. . MÖ 1274’teki ünlü Kadeş Savaşı bugün bir beraberlik olarak görülse de Ramses II bunu büyük bir Mısır zaferi olarak gördü.

Abu Simbel Tapınağı (kraliçesi Nefertari için inşa edilmiş) Ramses’in kraliçesi Nefertari’ye adanmıştı. II. Ramses döneminde MÖ 1258’de dünyadaki ilk barış anlaşması olan Kadeş Antlaşması imzalandı ve Mısır hükümdarlığı sırasında inşa edilen veya restore edilen anıtların sayısının kanıtladığı gibi neredeyse benzeri görülmemiş bir zenginliğe sahipti.

Ramses II’nin dördüncü oğlu Khaemweset; eski anıtları, tapınakları ve orijinal sahiplerinin adlarını koruma ve kaydetme çabalarıyla “İlk Mısırbilimci” olarak bilinir. Büyük ölçüde Khaemweset’in girişiminden dolayı, Ramses II’nin isminin Mısır’daki birçok antik bölgede çok belirgindir. 

Ramses II

Haleflerinden Ramses III politikalarını takip etti. Ancak bu zamana kadar Mısır’ın büyük serveti sahil boyunca düzenli saldırılar yapmaya başlayan Deniz Halklarının dikkatini çekti. Deniz Halkları, Hyksos gibi bilinmeyen bir kökene sahiptir ancak güney Ege bölgesinden geldiği düşünülmektedir. MÖ 1276-1178 arasında Deniz Halkları Mısır güvenliğini tehdit ediyordu. Ramses II, halefi Merenptah gibi saltanatının başlarında bir deniz savaşında onları yendi. Ancak Merenptah’ın ölümünden sonra sahili tahrip ederek çabalarını artırdılar. M.Ö. 1180-1178 arasında Ramses III onları savaştı ve sonunda MÖ 1178’de Xois Savaşı’nda yenilgiye uğrattı.

Ramses III’ün hükümdarlığını takiben halefleri politikalarını korumaya çalıştı. Ancak Mısır halkının, fethedilen bölgelerdeki ve özellikle de rahip sınıfının direnişiyle giderek daha fazla karşılaştı. Tutankhamun’un eski Amun dinini restore etmesinden sonraki yıllarda ve özellikle Ramses II altındaki büyük refah döneminde Amun rahipleri büyük topraklar elde ettiler ve şimdi merkezi hükümeti tehdit eden ve birliğini bozan büyük servet biriktirdiler. XX. Hanedanlığın sonu Ramses XI ile sona erdi. Mısır hükümeti, din adamlarının gücü ve yolsuzluğu yüzünden o kadar zayıflamıştı ki ülkenin birliği tekrar çatladı ve merkez idaresi çöktü. Böylece Mısır’ın Üçüncü Ara Dönemi başlamış oldu.

Kushite Kralı Piye (MÖ 752-722) altında Mısır yeniden birleştirildi ve kültür gelişti. MÖ 671’de başlayarak Asuriler, Mısır’ı işgale başladılar. Ülkenin kontrolü için uzun vadeli bir plan yapmayan Asurlular yerel yöneticilerin elinde ülkeyi mahvetti ve Mısır’ı kaderine terk etti. Bununla birlikte Mısır yeniden inşa edildi ve yeniden düzenlendi. MÖ 525’te Pers Kralı II. Cambyses ülkeyi işgal etti. Mısırlıların (popüler tanrıça Bastet’in canlı temsili olduğu düşünülen) kediler için tuttukları saygıyı bilen II. Cambyses, adamlarına kalkanları üzerinde kedileri boyamaları ve kedileri ve Mısırlılar için kutsal olan diğer hayvanları ordunun önünde sürmelerini emretti. Mısır kuvvetleri teslim oldu ve ülke Perslere düştü. MÖ 332’de Büyük İskender’in gelmesine kadar Pers işgali altında kalacaktı.

İskender bir kurtarıcı olarak karşılandı ve Mısır’ı savaşmadan fethetti. İskenderiye şehrini kurdu. Fenike ile Pers İmparatorluğu’nun geri kalanını fethetmeye devam etti. MÖ 323’te ölümünden sonra general Ptolemy I Soter, cesedini İskenderiye’ye geri getirdi ve Ptolemaic Hanedanlığını (MÖ 323-30) kurdu. Ptolemaic Hanedanı da Romalılar tarafından yenilmesinden sonra intihar eden Kleopatra VII idi. Mısır daha sonra Roma İmparatorluğu’nun (MÖ 30- MS 476) daha sonra Bizans İmparatorluğu’nun (MS 527-646) bir eyaleti haline geldi ve MS 646’da Halife Hz. Ömer tarafından Arap Müslümanları tarafından fethedilene ve İslami yönetim altına girene kadar böyle devam etti. Bununla birlikte Mısır’ın geçmişinin ihtişamı MS 18. ve 19. yüzyıllarda yeniden keşfedildi ve günümüzün antik tarih ve dünya anlayışı üzerinde derin bir etkisi oldu.

Mısır Kültürü ve tarihi uzun zamandır insanlar için evrensel bir cazibe yarattı; MS 19. yüzyılda erken arkeologların (MS 1822’de Rosetta Taşı’nı deşifre eden Champollion gibi) veya MS 1922’de Howard Carter tarafından Tutankhamun Türbesi’nin ünlü keşfiyle. İlahi sihir tarafından yaratılan ve sürdürülen ebedi bir yolculuk olarak hayata antik Mısır inancı, daha sonraki kültürlere ve daha sonra dini inançlara ilham verdi. İkonografinin ve Mısır dininin inançlarının çoğu yeni Hıristiyanlık dinine girdi ve sembollerinin çoğu bugün büyük ölçüde aynı anlama geliyor. Filmlerden kitaplara, resimlere hatta dini inanca kadar hayal gücünün birçok eserinin, evren ve insanlığın yeri hakkında yükselen ve derin vizyonundan ilham aldığı ve ilham vermeye devam ettiği Mısır medeniyetinin gücüne önemli bir tanıklıktır. içinde.

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia