Luxor Tapınağı

LUXOR TAPINAĞI

Luxor Tapınağı, Mısır’daki  güzel tapınaklardan biridir. Yeni Krallık periyodunda Ipt-Rsyt olarak bilinirdi. Ipt-Rsyt, güney tapınağı demektir. Bu tapınağı Amenhotep III yaptırmıştır. Bu tapınağın işçilerinin ustabaşısı ve mimarı, Habu’nun oğlu yetenekli Amenhotep’tir. Tapınak, Nil’in kuzeyinden güneyine paralel bir şekilde durmaktadır. Sitenin üzerine 12. Hanedanlık kralları tarafından küçük bir Amun Tapınağı yapılmıştır. O zamanlar yani Amenhotep III’ün zamanında tapınak, 190 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeydi. Aslında bu tapınak Amun-Ra’ya, verimlilik bakımından adanmıştı.

Ramses II, mimarı Pak-in Khonso’nun yardımıyla tapınağı tamamlamış ve önüne bir parça eklemiştir. Onlar, tapınağın kuzey yüzüne geniş avlu ve bir pilon eklemiştir.  Kral Merenpetah, Seti I, Ramses III, Ramses IV, Ramses V, ve Ramses VI’da çok fazla küçük eklemeler yaptırmışlardır. Büyük İskender bu mabedi yenilemiştir.


– Abu El-Hagag Camii-

Hristiyan çağı esnasında, iç bölüm bir kiliseye çevrilmiştir. 10. yy’da Müslümanlar bir cami inşa etmişler ve şimdilerde bu caminin adını Abu El-Hagag Camii olarak bilinmektedir.


-Concorde Meydanı’ndaki Obelisk – Paris –

Kral Nektanebo, tapınağın önünde, girişine doğru uzanan sfenks caddesi yaptırmıştır. Ramses II’nin Büyük Pilon’u önünde iki obelisk vardır. Onlardan biri sadece ayakta durmaktadır. Diğeri 1819 yılında Paris’teki Concorde Meydanı’na taşınmıştır. 1805-1850 yılları arasında Mısır hükümdarı Muhammed Ali tarafından, Fransa Kralı Philip Louis’e bir hediye olarak verilmiştir. Sonraları da bir Fransız saati hediye edilmiş, fakat hiçbir zaman gerektiği gibi doğru düzgün çalışmamıştır!


– Ramses II Pilonu –

Pilon’un önünde 6 heykel durmaktaydı. Onlardan sadece birisi batı tarafında durmaktadır. Pilon’un yan kapısındaki geçit, 24 metre yüksekliktedir. Kral Ramses II’ye ait iki oturmuş devasa heykel vardır. İkisi de bütün kral özellikleriyle tahtta oturmuş şekildedir. Pilon’un her iki kulesi, Kadeş Savaşı rölyefleriyle dekore edilmiştir. Mısırlılar ve Hititliler arasında, bugünkü Suriye’de olmuş savaştır. Birinci açık avlu, çift sıralı 32 papirüs kafalı sütunlardan oluşur.


– Kraliçe Hatshepsut ve Thutmosis III tarafından yapılan mabet girişi –

Açık avlunun sağ tarafında, Kraliçe Hatshepsut ve Thutmosis III tarafından yapılan bir eski üçlü mabet vardır. Burası Thebes Üçlüsü’nün kutsal kayıklarına tahsis edilmişti. Sol tarafta Abu El-Hagag Camii bulunmaktadır.

Sütun Dizisi’ne inen Ramses II’nin açık avlusunu  Amenhotep III yaptırmış, Tutankhamun dekore ettirmiş sonra; Horemheb, Seti I, Ramses II ve Seti II isimleri burada kaydedilmiştir. Geniş papirüs sütunların iki çiftinden oluşan, uzun bir ayin caddesine sıralanır. Sütun dizisinin duvarları, Opet Festivali’nin sahneleriyle dekore edilmiştir. Karnak Üçlüsü’nden Luxor Tapınağı’na ziyaret için özel merasimler yapılırdı. Bu ziyafet yaklaşık 24 gün sürer ve Karnak’a dönüşünü de kapsardı.


– Amenhotep Sütunu ve Mahkemesi –

Sütun dizisi, Amenhotep III’ün Avlusu’na gider. Bu avlu, 52 metre uzunlukta, 46 metre genişliktedir. Üç tarafı, çift sıralı papirüs tomurcuğu sütunlardan oluşur. Amenhotep III’ün avlusundan, Hipostil  Salona gidilir. Burası da 32 sütundan oluşur. Hipostil Salon’un solunda, bir Roma sunağındaki Latince yazıtlar vardır ve bunlar Roma Kralı Augustus’a adanmıştır. Hipostil Salonun duvarlarında Amenhotep III’ün avcılığını gösteren rölyeflerde bulunmaktadır. Amun-Ra’nın önünde bir ceylan ölüsü vardır. Diğer rölyeflerde kral, çeşitli tanrıların önünde durmaktadır. Hipostil salonun arkasında, her iki tarafında merkezi girişler vardır. 2 uzun şapel bulunmaktadır. Birisi doğu tarafında ve Mut’a tahsis edilmiş diğeri de batı tarafında Khonso’ya tahsis edilmiştir. Hipostil, güneye birinci antreden açılır. Orijinalinde 8 sütunludur. Fakat Hristiyan kilisesine çevrildiğinden bu sütunlar kaldırılmıştır.


– Doğum Odası –

Doğum Odası doğu tarafında bulunmaktadır. 3 sütundan oluşur. Sahnelerin çoğunda Kral Amenhotep III’ün tanrısal doğumu çizilmiştir.

Doğum Odası’ndan sonraki diğer 3 sütunlu odalardaki rölyefler ağır hasar görmüştür. Büyük İskender, 4 orijinal sütunu kaldırıp bir şapel yaptırmıştır. Kuzey ve güney tarafını açmış, bu kutsal yeri yeniden inşa ettirmişti. Bir zamanlar burada Amun-Ra’nın altın kaplamalı heykeli vardı.


– Büyük İskender Mabedi-

Büyük İskender’in mabedinden sonra, 2. Antreye girilir. Burada 4 papirüs goncalı sütun vardır. 2. Antre’den geçtikten sonra, iki sunum odası vardır. Fakat rölyefleri ciddi hasar görmüştür.

Loading

Kontrol ediniz...

Abu Simbel Tapınağı

Abu Simbel Tapınağı Abu Simbel orijinal olarak güney Mısır’da sağlam bir kaya uçurumuna kesilmiş ve …

Translate »
Menü
 TarihPedia