Edfu Tapınağı

EDFU TAPINAĞI

Edfu Tapınağı

Edfu, Aswan’ın kuzeyine 60 km mesafededir. Üçlü Tanrı kültünün merkezi Yukarı Mısır’dadır. Üçlü Tanrı dediğimiz; Hathor, Horus ve oğulları Hor-Sama-Tawy. Yunan belgelerinde Edfu, “Muhteşem Apollopolis” olarak geçer. Çünkü Yunan miti Horus’u, Apollon olarak tanımlar.

Ptolemy III ve Ptolemy IV

Edfu, antik zamanların gelişmiş bir şehriydi. Bugün Horus Tapınağı, Edfu şehrindeki en önemli tapınaktır. Burası çok iyi korunmuş ve iyi dekore edilmiş önemli tapınaklardan birisidir. Tapınağın 2. Ara Periyot zamanında inşa edildiği sanılmaktadır. Fakat şimdiki tapınak, Ptolemic zamanlara kadar uzanmaktadır. Ptolemy III (MÖ 237) zamanında yapımına başlanılan tapınak, Ptolemy IV saltanatı zamanında bitirilebilmiştir. Diğer Ptolemic Krallar ve Roma İmparatoru Augustus tarafından ilaveler yapılmıştır. Bu tapınaktaki kitabeler, rölyefler ve ilave yapıların yapımı 180 yılı bulmuştur.

Edfu’daki doğum sahneleri

Edfu Tapınağı, Yeni Krallık’ın geleneksel Mısır Tapınaklarına benzemektedir. Mamisi gibi (Mamisi, İlahi doğum evi demektir) birkaç Yunan öğesi de vardır. Giriş bölümü, avlu ve şapelden oluşmaktadır. Mamisi’nin duvarları, Tanrıça Hathor ve Tanrı Khnum’un kucağındaki küçük Horus’un ilahi doğumunu gösteren hikayeler ve doğum ile hamilelikle ilgilenen diğer tanrıları gösteren rölyeflerle dekore edilmiştir.

Açık avlunun üç tarafı, çiçek başlı sütunlardan oluşmaktadır. Bu açık avlu, halka açıktır ve halk buraya tanrıya hediyeler sunmak için gelirdi.

Edfu dış hipostil salon

Hipostil salon, dikdörtgendir ve çatısı 12 sütunla desteklendirilmiştir. Salon girişinin her iki tarafında Behdet’in Horus’unun heykelleri durmaktadır. Bu salon dış hipostil salon olarak da bilinir.

Edfu iç salon ve sütunlar

Girişin ilerisinde, 1. Hipostil Salon bizi İç Hipostil Salona ulaştırır. Çatısı 12 sütunla desteklendirilmiş ve solunda da  iki oda bulunmaktadır. Birisi kütüphane olarak kullanılmış ve burada el yazması büyük bir sayı vardır. Diğer oda ise, tapınak aletleri ve malzemeleri için bir depo olarak kullanılmıştır.

Ptolemic krallar rölyefi

Tapınakta 2 ardışık dehliz vardır. Dış dehliz, “ sunum salonu” olarak bilinir. Burası farklı Ptolemic Krallar’ın sunum sahneleri ve çeşitli tanrıların temsilleriyle dekore edilmiştir. İç dehliz, “tanrıların dinlenme odası” olarak bilinmektedir.

Tapınak mabedinin sonunda, gri granit oyulmuş ve içine bir Tanrı heykeli yerleştirilmiştir. Çardağın önünde ilahi sandalın dinlenmesi için bir kaide yapılmıştır. Mabet dışarıdan 12 oda ile çevrilmiştir. Duvarlarına çeşitli dini sahneler yapılmıştır. Odalardan bazıları depo olarak kullanılmış, diğerleri de farklı dini amaçlara göre tahsis edilmişti.

Tapınaktaki dikkate değer elementlerden birisi de; Nilometrenin (Nil’in taşmasını ölçen alet) bulunduğu ve bir şapel gibi yapılmış ve Tanrıça Nut’a tahsis edilmiş yerdir. Tapınağın birçok duvarına, savaş sahneleri ve ölüm ritüellerine ait sahneler yapılmıştır.

Hathor ve Horus

Avlunun kuzey duvarında, Hathor ve Horus’un ilahi evlilikleri gösterilir ve bu her yıl iki kere kutlanırdı. İlki Dendera Tapınağı’nda, ikincisi de Edfu Tapınağı’nda. Hathor’un Dendera’dan Edfu’ya olan gezisi ya da tam tersi ,bu duvarlarda gösterilmiştir.

Horus ve Seth Savaşı

Tapınağın batı tarafında, dışarıdaki koridorun içerisindeki sahnede de, Horus ve Seth arasındaki kavga anlatılır. Horus’un zaferiyle sona ermiş ve tacı giymiştir.

Loading

Kontrol ediniz...

Abu Simbel Tapınağı

Abu Simbel Tapınağı Abu Simbel orijinal olarak güney Mısır’da sağlam bir kaya uçurumuna kesilmiş ve …

Translate »
Menü
 TarihPedia