42 Günah

 

42 Günah

 

Eski Mısırlıların ölüme özlem duyduklarına veya herhangi bir şekilde ölmeyi dört gözle beklediklerine dair hiçbir kanıt yok – aslında tam tersi oldukça açık – ve mezar mezarlarıyla kaplı özenli mezar ritüelleri ve büyük mezarları bir ölüm kutlaması değil, bir başka ebedi varoluş düzeninde yaşamın devam etmesinin hayati yönüydü. Bununla birlikte bu idealize edilmiş dünyaya ulaşmak için ölülerin hâkimi Osiris ve öbür dünyada Hakikat Salonu’na başkanlık eden Kırk İki Yargıç tarafından onaylanmış erdemli bir yaşam sürmek gerekiyordu.

42 emir üç günah sınıflamasına ayrıldı: İnsanlığa karşı günahlar, Tanrı’ya karşı günahlar ve kişisel günahlar.

İnsanlığa karşı olan günahlarda ceza suçu vardı. Mısır nispeten suçsuzdu. Suç esas olarak barbar göçmenlerin bir sonucuydu. Ölüm cezası nadiren kullanıldı ve daha sonra sadece olağandışı koşullar altında kullanıldı. 150 yıl boyunca tek bir infaz olmadan geçen süreler vardır.

Tanrılara karşı günahların cezası, Tanrı’ya ibadet edilen topluluktan sürgün de dahil olmak üzere dinden sürülmesiydi. Günahın işlendiği Tanrı’ya bağlı olarak bu Mısır’dan kovulmaya kadar da giderdi.

Kişisel günahların yargılanması ve ardından cezalandırılması Tanrıların elindeydi. Bu cezalar ölümden sonra Maat’ın yargılanması sırasında gerçekleşirdi.

İnsanlığa karşı olan günahlar;

1. Cinayet işlemedim, ne de cinayet etmeye teşebbüs etmedim.

2. Tecavüz etmedim, hiç kimseyi de zina yapmaya zorlamadım.

3. Kendimden intikam almadım, sadece öfkeyle yandım.

4. Teröre neden olmadım, üzülmedim.

5. Hiç kimsenin acı hissetmesine ya da kederlenmesi için çalışmadım.

6. Ne zarar verdim ne de hastalandım, ne de sefalete sebep oldum.

7. İnsanlara zarar vermedim, hayvanlara zarar vermedim.

8. Ağlamak için hiçbir şey yapmadım.

9. Kötülük hakkında hiçbir bilgim yoktu, ne kötü davrandım ne de insanları haksızlığa uğrattım.

10. Çalmadım! Ne bana ait olmayan ne de bir başkasına ait olandan. Ne meyve bahçelerinden aldım, ne de sütü bebeğin ağzından çaldım.

11. Dolandırmadım! Ne tartıya ağırlık ekledim ne de tartıdaki ağırlığı hafiflettim.

12. Sürülmüş araziyi harap etmedim, tarlaları çiğnemedim.

13. Sığırları meralarından sürmedim, otlaklarından mahrum bırakmadım.

14. Hiç kimseye suç isnat etmedim, isnat edilen suçlamayı desteklemedim.

15. Yalan söylemedim, başka birinin incinmesine sebep olmadım.

16. Hiçbir zaman kızdırıcı sözler söylemedim, kavga etmedim.

17.Kandırıcı ve aldatıcı davranmadım, ne de bir başkasına zarar vermek için konuştum.

18. Küstahça konuşmadım ya da dudaklarımı herhangi bir adama karşı küstahça hareket ettirmedim.

19. Kulak misafiri olmadım.

20. Kulaklarımı Sağ ve Gerçek kelimelerine karşı durdurmadım.

21. Aceleyle ve sertçe yargılamadım.

22. Doğru ve Hakikat yerine hiçbir suç işlemedim.

23. Efendimizin hizmetçisine yanlış bir şey yapmadım.

24. Sebepsiz kızmadım.

25. Suyu ilkbaharında geri çevirmedim ya da akan su akışını engellemedim.

26. Akan suyun kanalını kırmadım.

27. Suyu hiç kirletmedim, toprakları kirletmedim.

 

Tanrıya karşı olan günahlar;

28. Tanrı’yı lanetlemedim, küçümsemedim, Tanrı’nın nefret ettiği şeyi yapmadım.

29. Tanrı’yı rahatsız etmedim veya kızdırmadım.

30. Tanrı’yı soymadım ya da tapınaklarda sunulan şeyleri yağmalamadım.

31. Tanrıya gelen bağışlara ekleme ve azaltma yapmadım.

32. Ben tanrıların keklerini çalmadım.

33. Kutsanmış ölülere yapılan kurbanları uzaklara götürmedim.

34. Zamanı gelen adakların, kurbanların vaktini unutmadım.

35. Kurban etmek için ayrılan sığırları geri çevirmedim.

36. Tanrı’nın tören alaylarını engellemedim;

37. Tanrı’nın sığırlarını kötü niyetle katletmedim;

 

Kişisel olan günahlar;

38. Suçlu ve küstahça davranmadım.

39. Aşırı gurur duymadım ve kendime küstah davranmadım.

40. Durumumu hiçbir zaman uygun olanın ötesine büyütmedim.

41. Her gün önceki günden çok daha fazla emek harcadım.

42. İsmim Prens teknesine gelmedi.

Loading

Kontrol ediniz...

Ölüler Kitabı

ÖLÜLER KİTABI  Ölüler Kitabı, Eski Mısır mezar yazıtlarının modern ismidir. Yaklaşık MÖ 50 yıllarında Yeni …

Translate »
Menü
 TarihPedia