Periyotlar

SON PERİYOT

Son Periyot (MÖ 525 – 332) Mısır’ın Geç Dönemi (MÖ 525-332) Üçüncü Orta Dönem’i (1069-525) takip eden ve Mısır’ın Büyük İskender tarafından kurulan Helenistik Dönemden (MÖ 332-323) önceki dönemdir. Bu dönem çoğu zaman göz ardı edilir veya bazen Üçüncü Ara Dönem ile birleştirilir. Çünkü o dönemde olduğu gibi ilk MÖ 525 işgalinin ardından Mısır kültürünün son düşüşü olarak yorumlanır. Perslerin …

Read More »

Yunan ve Roma Periyodu

Yunan ve Roma Periyodu (MÖ 332 – 30) MÖ 332 yılında Mısır yeni Makedonya İmparatorluğu’nun bir eyaleti olarak sınırları çizilmişti. Perslilerin yağmaladığı Mısır, Büyük İskender ile yeni bir çağa girmişti. İskender’in gelişi Perslilerden bir kurtuluş olarak görüldü ve Büyük İskender bir Firavun gibi kabul edildi. Çok zaman geçmeden Büyük İskender Perslilerle tekrar bir savaşa girişti. MÖ 323 yılında İskender birdenbire …

Read More »

2.Pers Periyodu

2. Pers Periyodu (MÖ 342 – 332) Mısırlıların bağımsızlığından bir periyot sonra, Persli Artaxerxes III, Mısır’ı 2. kez ele geçirmişti. Mısır’ı MÖ 351 yılında ele geçirilmeye çalışmış fakat ancak MÖ 342 yılında başarılı olmuştur. Artaxerxes, Mısır’ı tamamen aldığı zaman, şehrin bütün duvarlarını yıktırmış ve bütün tapınakları da yağmalamıştı. Persliler bu yağmalamadan büyük servet elde ettiler. Bu yağmalamalardan başka Artaxerxes III, …

Read More »

2.Son Periyot

2. Son Periyot (MÖ 425 – 342) 2. Son Periyot, Mısır kültürünün yeniden canlanması ve içerideki kavgalar ve kargaşalar zamanı olarak bilinir. Yunan ve Perslilerin saldırıları bütün üç hanedanlığın başına bela olmuştu fakat uçtan uca başarı ve stratejik planlama ile Mısırlılar bu tehlikelere karşı tekrar ayakta kalmayı başarabilmişlerdir.      Bu devirde sanat ve edebiyatta yeniden bir canlanma olduğunu görürüz. …

Read More »

1.Pers Periyodu

 1. Pers Periyodu (MÖ 517 – 425)      Cyrus ve Cassanade’nin oğlu Cambyses’in annesi, oğlu büyüyünce Mısır’ın bozulacağını ve tepetaklak olacağını söylemişti. Bu yorum zamanla Mısır ve Persliler arasında karışıklıklara neden oldu. Bir savaşta, Persli bir büyük elçi Nil Nehri’nde bir sandalla giderken Mısırlılar bunu görüp saldırır ve bütün mürettebatı öldürüp sandalı yok ederler. Pers ordusu da bu durumu …

Read More »

1.Son Periyot

 1. Son Periyot (MÖ 1069 – 517)      Bu devirde, Etiyopya Kralları Mısır’ın kontrol için, Asurlularla savaşmışlardı. Bu devirde tahta gelen üç aile vardır: Libyalılar, Kushlular ve Mısırlılar.      Libya hanedanlıkları zamanında, sarayda sanatçılar için geliştirilmiş okul yapılmıştır. Burada altın, gümüş ve bronzun değişik yerlerde kullanımının ustalıklarla yapıldığını göstermişlerdir Kushlar zamanında, tutuculuk vardı. Muhafazakar bir zaman geçirmişlerdi. Mısır’ın …

Read More »

Yeni Krallık

Yeni Krallık (MÖ 1550 – 1069) II. Ara Periyot Ahmose I’in, Hiksosları yenmesiyle bitmiştir. Mısır’ın kuzey sınırları garantiye alındıktan sonra Ahmose içerdeki değişiklikleri yeniden düzenlemiştir. Nubia-Kush bölgesi için valilik pozisyonu yaratmıştı. Bu vali Firavun hariç kimseye hesap vermemişti. Bu periyodun savaşları genellikle Yakın Doğu imparatorluklarıyla olmuştur. Hititler, Mitanniler ve Asurlular. Bunların hepsi de Mısır’ın komşularıydı. Mitanniler, Nahrina civarını işgal etmişlerdi. Asurlular …

Read More »

II. ARA PERİYOT

2. Ara Periyot (MÖ 1650 – 1550) 13. Hanedanlık’taki Memphis krallarının güçlerinin azalmasıyla bu süreç başlamıştır. Asyalı göçmenler bu zamanda Mısır’a yerleşmişler, doğu Delta’da güçlerini büyütmüşlerdir. Huzurlu ve sakin bir süreç başlamıştır. Hiksos’ların MÖ 1600 yılında Memfis’i almaları 13. Hanedanlık’ın sonunun geldiğini göstermiştir. Hiksosların Mısır’ın kontrolünün ne kadarını ellerinde bulundurdukları bilinmiyor. Bazı uzmanlar ise kısa bir süre bütün ülkenin Hiksos …

Read More »

ORTA KRALLIK

Orta Krallık (MÖ 2125 – 1650) Orta Krallık, bütün Mısır’ı birleştiren Nebhetepre Mentuhotep I ile başlamıştır. 51 yıl saltanat sürmüş ve saltanatı boyunca Mısır çok istikrarlı durmuştur. Zaferleriyle Mısır başka ordulardan ve krallardan temizlenmişti. Zamanla Amenemhet I tahtı alarak 11. Hanedanlık’ı devirmiş ve 12. Hanedanlık’ı başlatmıştır. Mentuhotep I Ölüm Tapınağı Bu zamanda, Fayum’da zirai mahsul ekimleri, yapılarda kullanılmak üzere altın …

Read More »

I. ARA PERİYOT

1. Ara Periyot (MÖ 2181 – 2125)     I.Ara Periyot, Pepi II’nin ölümüyle başlar. Bu zamanda Mısır’da açlık, sefalet, sosyal yaşamda büyük değişiklikler ve anarşi ortaya çıkmıştır. Yerel yöneticiler test edilerek belirli görevlere getirilmişti. Neredeyse Memfis tamamen değişime uğramıştır.    20 yıldan fazla bir süre sonra gelen 9. ve 10. Hanedanlık kralları bu durumu düzeltmek için çalışmalara başlamışlardı. Bu …

Read More »
Translate »
Menü
 TarihPedia