ORTA KRALLIK

Orta Krallık
(MÖ 2125 – 1650)

Orta Krallık, bütün Mısır’ı birleştiren Nebhetepre Mentuhotep I ile başlamıştır. 51 yıl saltanat sürmüş ve saltanatı boyunca Mısır çok istikrarlı durmuştur. Zaferleriyle Mısır başka ordulardan ve krallardan temizlenmişti. Zamanla Amenemhet I tahtı alarak 11. Hanedanlık’ı devirmiş ve 12. Hanedanlık’ı başlatmıştır.


Mentuhotep I Ölüm Tapınağı

Bu zamanda, Fayum’da zirai mahsul ekimleri, yapılarda kullanılmak üzere altın ve taş ocakları güçlendirilmişti. Orta Krallık zamanında yapılara ve binalara çok önem verilmişti. Mentuhotep I, Deril Bahari’de kendi ölüm tapınağını yaptırmıştı. 12. Hanedanlık piramitler inşa ederek yeniden kurulmuş ve her firavun bu zamanda kendi piramidine gömülmüştür.

Diğer çoğu yapılar bu zamanda yapılmıştır. Ayrıca bu periyot kalelerin yapımını da kapsamaktadır. Amenemhet I, Prens Duvarları olarak bilinen bir seri kale yaptırmıştı. Senusret I, Nil’in batı sahil şeridinde istilacılardan korumak için 13 tane kale yaptırmıştı.


Amenemhet I

Orta Krallık genellikle huzurlu ve sakin bir devir geçirmiştir. Mısır’ın dışındaki bazı bölgelere askeri operasyonlar yapılmış ve bunların en fazlası Senusret III zamanında olmuştur.

Orta Krallık da zamanla kapanmış. Yumuşak bir geçişle 12 ve 13. Hanedanlıklar zamanında geçişini tamamlamış ve 2. Ara Periyot başlamıştı.

Loading

Kontrol ediniz...

SON PERİYOT

Son Periyot (MÖ 525 – 332) Mısır’ın Geç Dönemi (MÖ 525-332) Üçüncü Orta Dönem’i (1069-525) …

Translate »
Menü
 TarihPedia