Philae Tapınağı

PHILAE TAPINAĞI


Philae Nil’den Görünüm

Philae Adası Aswan’ın güneyinde ve Nil’in ortasında kayalık bir adadır. Hiyeroglifte “Apo” olarak yazılır ve fildişi anlamındadır. Bu ada çok önemli bir yerdi özellikle fildişi ticaretinde ayrı bir yeri vardı.


Philae İlk Pilon

Eski Mısırlılar Tanrıça Isis  için bu güzel ve ihtişamlı tapınağı yaptılar. 1906 yılında ilk Aswan barajı yapılınca tapınak su altında kalmış çoğu ülke tapınağı korumaya kalkılmıştır. UNESCO ile işbirliği yapıp baraj başka bir yere taşınmıştır. 1971 yılında eski normal haline anca dönebilmiştir. Yeni ada “Egilica” olarak bilinir ve Philae Adası’nın dikkatli bir taklidi olarak tamamlanmıştır.


Philae İlk Pilon önden görünüm

İlk olarak, tapınağın etrafına geçici bir baraj inşa edilmiş ve sular bitirilmiştir. Sonra tapınak boşaltılmış ve Philae Adası’ndan Egilica Adası’na götürülüp yeniden dizayn edilmiştir. Yeni yerinde bütün taşlar numaralarına göre aynen yerleştirilmiştir. Orijinal olarak aynı titizlikle yapıldığından tamamlanması 9 yıl sürmüştür. Philae Tapınağı 1980 yılında tekrar açılmıştır.

İSİS TAPINAĞI


İsis Tapınağı

Isis Tapınağı Mısır’daki en büyük tapınaklardan biridir ve adanın çeyreğini tamamen doldurmaktadır. Adadaki ana tapınaktır ve geniş, eksiksiz, pilonlu ve güzel sahnelere sahiptir. Kral Ptolemy II’nin saltanatı esnasında yapılmasına başlanmış diğer Ptolemic Krallar  (Ptolemy IV, V, VI, VII ve IX) tarafından ana tapınağa ilaveler yapılıp zenginleştirilmiştir.

Tapınak aynı Yeni Krallık tapınakları stilindedir. Mamisi gibi yapılarda da Greko-Romen periyodu tarzı yapılarda vardır.

Isis Tapınağı 1. Pilon’dan oluşur. Bu büyük geleneksel pilonda iki kule vardır ve bir ön avlusu vardır ve 2. Pilon’a açılır.  Bu avlunun solunda Isis’in oğlu Tanrı Horus’un doğum günü ile ilgili çizimler vardır.


İkinci Pilon

2. Pilon 10 sütunlu geniş bir hipostil salona gider ve buradaki üç dehlizden kutsal bölgeye gidilir. Philae Tapınağı’ndan kalan eski parçalar, Kral Taharqa’nın zamanlarına dayanmaktadır. Bu Kral Tanrıça Isis için ilk şapeli yaptırandır.


Hipostil Salon

Isis Ana Tapınağı’na ek olarak çeşitli mabetler de burada bulunmaktadır: Trajan Köşkü, Osiris Şapeli, Horus Tapınağı, Hathor Tapınağı, Tiberius Geçidi, Diocletian Geçidi ve Augustus Tapınağı.


Osiris Şapeli

Adadaki bu tapınaklar ilgisizlikten bakıma muhtaç haldedir. Roma İmparatorlarının Hıristiyanlara işkencelerinden sonra bazı bölümleri yok olmuştur. İmparator Justinian (MS 527–565) zamanında tapınak kiliseye dönüştürülmüştür.


İsis ve Horus Rölyefi

Loading

Kontrol ediniz...

Abu Simbel Tapınağı

Abu Simbel Tapınağı Abu Simbel orijinal olarak güney Mısır’da sağlam bir kaya uçurumuna kesilmiş ve …

Translate »
Menü
 TarihPedia