42 İtiraf

  • Günah işlemedim.
  • Zorbalıkla hırsızlık yapmadım.
  • Çalmadım.
  • Adam öldürmedim. Zarar vermedim.
  • Tekliflerimde aldatmadım.
  • Yükümlülüklerimi azaltmadım.
  • Neteru(Tanrılar)’yu yağmalamadım.
  • Yalan konuşmadım.
  • Kötü söz söylemedim.
  • Acıya sebep olmadım.
  • Zina yapmadım.
  • Gözyaşlarının dökülmesine sebep olmadım.
  • Hileyle uğraşmadım.
  • Haddimi aşmadım.
  • Kurnazlık yapmadım.
  • Saban arazilerine atık dökmedim.
  • Kulak misafiri olmadım.
  • Dudaklarımı kıpırdatmadım (biriyle karşı karşıyayken).
  • Sinirli ve öfkeli olmadım.
  • Herhangi bir adamın eşini kirletmedim.
  • Öfkenin adamı olmadım.
  • Kendimi kirletmedim.
  • Teröre sebep olmadım.
  • Öfke ile yakmadım.
  • Hak ve gerçek kelimelere karşı kulak kıvırmadım.
  • Kedere çalışmadım.
  • Küstahlıkla hakaret etmedim.
  • Kavgaya karışmadım.
  • Aceleyle yargılamadım.
  • Fark aramadım.
  • Aşırı derecede kelimeler kullanmadım.
  • Ne zarar, ne de hata yapmadım.
  • Krala beddua etmedim.
  • Suyu kirletmedim.
  • Küçümseyerek konuşmadım.
  • Neteru /Tanrı)’ya asla beddua etmedim.
  • çalmadım.
  • Neteru’nun önerisiyle, Tanrıları aldatmadım.
  • Kutsal ölünün önerisini yağmalamadım.
  • Bebeğin yiyeceğini aşırmadım.
  • Kasabamın tanrısıyla karşı karşıya günah işlemedim.
  • Günah amacıyla Neteru’nun sığırını öldürmedim.
Content Protection by DMCA.com