FİRAVUN AMENEMHET III

 • Adı: Aabaw, Wahankh, Nimaatre
 • Periyot: Orta Krallık
 • Hanedanlık: 12. Hanedanlık
 • Selefi: Senusret III
 • Halefi: Amenemhet IV
 • Saltanatı: MÖ 1860 – 1814
 • Babası: Senusret III
 • Annesi: Sebekshedti-Neferu
 • Hanımı: Aat
 • Çocukları: Amenemhet IV, Neferuptah, Sobeknefru IV, Hathorhetepet
 • Ölüm Yılı: MÖ 1814
 • Defin Yeri: Hawara’da Piramitte

Senusret III’ün oğlu olan Amenemhet III, 12. Hanedanlık’ın en önemli kralı olarak kayıtlara geçmiştir. Kızı Sobeknefru, 12. Hanedanlık sonunda bir firavun olarak saltanat sürmüştür.

Manetho’ya göre sekiz yıl diyor fakat yaptığı kuvvetli yapılara bakılırsa bu kadar kısa sürede bu yapıları yapmak mümkün değildir. Manetho kaydı belki de 48 yıl yazılı fakat okumada ya da o bölgedeki yazı kaybından sekiz deniliyor. Turin ise 40 yıl diyor. Saltanatının sonuncu yılında oğlu Amenemhet IV ile tahtta oturmuştur.

Birçok projeye imza atmış olan Amenemhet III, Nil’den gelen su taşmalarını döndürmek için Fayum’da su çarkları yaptırmıştır. 154,000 acre toprağı bu sayede bereketli hale getirmiştir. Fayum’un güneyindeki gölün ön yüzünde iki büyük devasa heykel durmaktadır. Crocodilopolis’te, Sobek için büyük bir tapınak yaptırmış ve Memfis’teki Ptah tapınağını genişletmiştir. Ülke zenginlik seviyesinde olduğundan mümkün olduğunca tapınak yapmaya ve olanları da restore etmeye çalışmıştır.

Dhashur’da ilk piramidi yaptırmış ve “Siyah Piramit” olarak adlandırılmıştı. Taş yatağı yerine toprakaltına sıkıştırılmış ve buraya hiç kimse defnedilmemişti. Piramidin kuzey tarafındaki mezarlar vardır burada aile üyeleri ve 13. Hanedanlık’tan Hor bu mezarlardan birine defnedilmiştir.

Siyah Piramit, Hawara’daki piramit kompleksi için terk edilmişti. Hawara’daki piramidi bir defin odası içerir ve 110 tonluk tek bir taş bloktan oluşmaktadır. Dhashur piramidine benzeyen bu piramit, 28,000 metrekarelik Orta Krallık’ın en geniş piramididir. Bu piramitte yüzlerce yer altı labirentleri olduğuna dair efsaneler de bulunmaktadır.

Amenemhet III babasından daha az savaş yaptı. Nubia’daki surları devamlı güçlendirdi. Mısır’ın güney sınırını askeri seferlerle daha da büyütmedi. Senusret III’ün üst sınıf ve soyluların gücüne dair olan politikasını kararlılıkla devam ettirdi. En önemlisi, aileden miras kalıp soylu olan ve güç sahibi çoğu insanın bu güç yönetimlerini tamamen kaldırdı.

Tabii ki onun da hataları oldu. Saltanatının sonlarına doğru, yıllık Nil taşmalarında düşüşler gözlendi. Mısır’ın ekonomik ve zirai işleri için, Nil taşkınları tabandan forme edildi. Amenemhet III’ün saltanatının başlamasıyla, 12. Hanedanlık düşüşe geçmişti.

Roma Periyodu’nda Amenemhet III’e tapılmıştı.