FİRAVUN INTEF III

Intef III, selefinden kalan büyük krallığı korumuş, Abidos’tan Herakleopolitan güçlerini defetmiştir. 8 yıl kadar saltanat sürmüştür.

Mentuhotep II’nin babası olarak bilinir ve selefleriyle ilişkileri hakkında fazla bilgi yoktur.

Intef III, Thebes’te gömülüdür. Deir el-bahri yakınlarında Intef II’ye yakındır. Mezarının yakınlarına halefi bir ölüm tapınağı yaptırmıştır.

Content Protection by DMCA.com