FİRAVUN NEHESI

 • Adı: Nehesi
 • Periyot: 2. Ara Periyot
 • Hanedanlık: 14. Hanedanlık
 • Selefi: ?
 • Halefi: ?
 • Saltanatı: 1 yıldan az
 • Babası: ?
 • Annesi: ?
 • Hanımı: ?
 • Çocukları: ?
 • Ölüm Yılı: ?
 • Defin Yeri: ?

Nehesi, 14. Hanedanlık firavunudur ve hiçbir yazıtı yoktur. Nehesi saltanatı zamanından kalma el yapımı koleksiyonu bulunmuştur. Seth Tapınağı’nda bir obelisk de bu zamandan kalmadır. Ayrıca Tel-Habwe’de iki dikilitaş, annesinin adı yazılı Tanis’te bir sütun ve birçok bokböceği mührü de ona aittir.

İsmini anlamı Nubian’dır ve kendini Nubialı olarak göstermiştir. Şaşırtıcı olarak da Mısır ordusunun bir bölümünü de Nubialılardan oluşturmuştur.

Turin papirüsünde, 14. Hanedanlık’ın ilk firavunu olarak gösterilmiş fakat papirüste ondan önce de birçok firavun olduğu fakat kayıtlara geçmediğinden bilinmediği de verilen bilgiler arasındadır.

Content Protection by DMCA.com